web-archive-bg.com » BG » U » UNI-SZ.BG

Total: 598

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Специалностите на ФТТ
  форма на ОКС Бакалавър по следните АКРЕДИТИРАНИ специалности Направление Машинно инженерство Автотранспортна и земеделска техника ОКС Бакалавър и Магистър Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия ОКС Бакалавър и Магистър Направление Електротехника електроника и автоматика Електротехника ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика и компютърни системи ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика информационна и управляваща техника ОКС Магистър Мултимедийни и компютърни системи и услуги ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието ОКС Магистър Направление Хранителни технологии Технология на храните ОКС Бакалавър Безопасност и качество на храните ОКС Магистър Направление Енергетика Топло и газоснабдяване ОКС Бакалавър и Магистър Използването на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение мултимедийна техника актуализирано лабораторно и техническо оборудване спомагат за усвояването знанието за общообразователните педагогическите общотехническите и специализиращите дисциплини като се стремим модела на разпространение създаване и използване на готови знания да се смени с модела за формиране на компетенции и дееспособности Висок е интересът на младите хора към условията на обучение получаваната подготовка и квалификация по специалностите във ФТТ като от учебната 2007 2008г се възобнови задочната форма на обучение През учебната 2013 2014 год се обучават над 800 студенти Академичният състав осигуряващ учебния процес включва професори 8 доценти 23 и 29 асистенти и преподаватели В подготовката на студентите са участвали известни учени на Р България като доц д р Георги Гиндев проф д р Кирил Трифонов проф дтн Кольо Минков проф днт Коста Младенов проф дтн Мария Балтаджиева проф дтн Петър Костов проф дпн Стоянка Жекова проф д р Любен Корнезов проф д р Дженко Даскалов проф дтн Георги Тасев проф инж Иван Димитров проф дтн инж Стоян Цонков проф дтн Димитър Балджиев проф дтн Вангелов доц д р Мария Рошманова проф дтн инж Георги Гайдажиев и др ФТТ Ямбол работи в непрекъснат контакт

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Astudents&catid=46%3Ainf&Itemid=34&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Department of "Electrical, electronics, automation and food technologies"
  level Head of Department of Electrical electronics automation and food technologies Assoc Prof PhD Veselina Nedeva Phone 359 46669181 Mobile 0886763707 e mail vnedeva at ftt uni sz bg Department coordinator Irina Georgieva Teaching staff Assoc Prof PhD Veselina Ivanova Nedeva room 219 CV Publications e mail vnedeva at ftt uni sz bg Area of scientific interests information systems information technology application of computer technology in the economy e learning Assoc Prof PhD Antoaneta Georgieva room 414 CV Publications Area of scientific interests Technology of preservation Assoc Prof PhD Venelin Bochev room 219 CV Publications e mail vbochev at ftt uni sz bg Area of scientific interests Analog and digital electronics Automated Information Processing and Management Assoc Prof PhD Mitko Petev room 210 CV Publications e mail petev 58 at abv bg Area of scientific interests Breeder and pet Engineering Assoc Prof PhD Snejana Dragoeva room 122 CV Publications e mail sbdineva at abv bg Area of scientific interests ecology genetics eLearning Microbiology Assoc Prof PhD Tanya Pehlivanova room 213 CV Publications e mail tania ipg at abv bg Area of scientific interests Electrical Electrical measurements Electrical agricultural machinery Assoc Prof PhD Kaloyan Yankov room 213 CV Publications e mail kbyankov at abv bg Area of scientific interests Computer Graphics System Identification Modeling and simulation of objects and processes Assoc Prof PhD Krasimira Dobreva room 132 CV Publications e mail krdobreva at tk uni sz bg Area of scientific interests Obtaining analysis and application of essential oils and extracts essential oils and medicinal plants Flavor of food Management systems quality of food Assist Prof Vania Stoykova room 237 CV Publications e mail vst66 at abv bg Area of scientific interests Informatics information technology e learning automated interactive presentation systems Assist Prof Ivan Yankov room 218 CV Publications Area of scientific

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=53&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • КАТЕДРА „EЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА”
  схемотехника Измерване на неелектрически величини Електромеханични устройства Микропроцесорна техника Управление на електромеханични системи Обработка на сигнали и данни Технически средства за автоматизация Идентификация на системи Автоматизация на технологични процеси Проектиране на системи за управление на технологични обекти Компютърни мрежи и системи Компютърна графика САD системи Токозахранващи устройства Преобразувателна техника Компютърно моделиране и симулиране на процеси Бази от данни в системите за управление Програмируеми контролери Компютърни системи за управление Индустриални мрежи в комп системи за управление Специализирани системи за измерване и управление Уеб програмиране Софтуерни продукти за статистич обработка и анализ на данни Софтуерни системи за електронно обучение Електронен бизнес и електронно управление Електрически машини Eлектрически апарати Електроенергетика Преобразувателна техника Проектиране на електрически машини и апарати Възобноваеми енергийни източници Електрозадвижване Технологии в електротехниката Осветителна и инсталационна техника Електрически микромашини Електрически сензори Електронни системи за управление на електрически машини Електрически апарати за автоматиката Контрол и диагностика на електрически машини Основи на автоматизацията Битова електротехника Електротехнология Преподавателски състав доц д р Веселина Иванова Недева Ръководител катедра каб 219 CV Публикации e mail vnedeva at yahoo com Област на научни интереси информационни системи информационни технологии приложение на компютърната техника в икономиката електронно обучение Автоматизирани системи за обработка на информация и управление проф д р Пламен Иванов Даскалов каб 221 CV Публикации e mail pl daskalov at abv bg Област на научни интереси Автоматизирани системи за обработка на информация и управление Автоматизация на производството Микропроцесорна техника и системи доц д р инж Таня Иванова Пехливанова каб 213 CV Публикации Научен актив e mail tania ipg at abv bg Област на научни интереси Електротехника Електрически измервания Електрообзавеждане на земеделска техника доц д р инж Калоян Бончев Янков каб 213 CV Публикации Научен актив e mail kbyankov at abv bg Област на научни интереси Компютърна графика Идентификация на системи Моделиране и симулиране на обекти и процеси Автоматизирани

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?view=article&catid=46%3Ainf&id=56%3Adepartment-eea&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=53&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалностите на ФТТ
  задочна форма на ОКС Бакалавър по следните АКРЕДИТИРАНИ специалности Направление Машинно инженерство Автотранспортна и земеделска техника ОКС Бакалавър и Магистър Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия ОКС Бакалавър и Магистър Направление Електротехника електроника и автоматика Електротехника ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика и компютърни системи ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика информационна и управляваща техника ОКС Магистър Мултимедийни и компютърни системи и услуги ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието ОКС Магистър Направление Хранителни технологии Технология на храните ОКС Бакалавър Безопасност и качество на храните ОКС Магистър Направление Енергетика Топло и газоснабдяване ОКС Бакалавър и Магистър Използването на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение мултимедийна техника актуализирано лабораторно и техническо оборудване спомагат за усвояването знанието за общообразователните педагогическите общотехническите и специализиращите дисциплини като се стремим модела на разпространение създаване и използване на готови знания да се смени с модела за формиране на компетенции и дееспособности Висок е интересът на младите хора към условията на обучение получаваната подготовка и квалификация по специалностите във ФТТ като от учебната 2007 2008г се възобнови задочната форма на обучение През учебната 2013 2014 год се обучават над 800 студенти Академичният състав осигуряващ учебния процес включва професори 8 доценти 23 и 29 асистенти и преподаватели В подготовката на студентите са участвали известни учени на Р България като доц д р Георги Гиндев проф д р Кирил Трифонов проф дтн Кольо Минков проф днт Коста Младенов проф дтн Мария Балтаджиева проф дтн Петър Костов проф дпн Стоянка Жекова проф д р Любен Корнезов проф д р Дженко Даскалов проф дтн Георги Тасев проф инж Иван Димитров проф дтн инж Стоян Цонков проф дтн Димитър Балджиев проф дтн Вангелов доц д р Мария Рошманова проф дтн инж Георги Гайдажиев и др ФТТ Ямбол работи в непрекъснат

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Astudents&catid=46%3Ainf&Itemid=53&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • КАТЕДРА "ЕНЕРГЕТИКА"
  катедра Енергетика доц д р инж Иван Лазаров Тел 046 669181 Организатор на катедра Ирина Георгиева Основните научни направления по които се работи в катедрата са 1 Топлотехника и топло снабдяване в бита и промишлеността 2 Газо снабдяване в бита и промишлеността 3 Оценка на риска и техническа безопасност 4 Възстановяеми енергийни източници Катедрата поддържа делови и творчески контакти със сродни институти и фирми в страната и чужбина С наличната материална база информационното осигуряване на учебните дисциплини и кадровия си потенциал катедра Топло и газоснабдяване отговаря на съвременните изисквания и провежда учебен процес на високо ниво Преподавани дисциплини Метрология и техническо измерване Топлотехника Машинни елементи Технология на машиностроенето Механика на флуидите Хидро и пневмозадвижване Техническа безопасност Екология в транспорта Преподавателски състав на катедра Енергетика доц д р инж Нели Асенова Георгиева каб 227 CV Публикации e mail ngeorgieva at tk uni sz bg Област на научни интереси Комбинирано обработване на хидравлични отвори Технология на машиностроенето доц д р инж Иван Стефанов Лазаров каб 315 CV Публикации e mail isl51 at abv bg Област на научни интереси Техническа безопасност Оценяване на риска за безопасността и здравето Машиностроене и уредостроене Поддържане и ремонт на машините Топло и газоснабдяване Промишлена вентилация Автоматизация на технологичните процеси Предприемачество и мениджмънт Мехатроника доц д р инж Рашко Георгиев Иванов каб 227 CV Публикации Област на научни интереси Отопление вентилация и климатизация в животновъдството Икономия на енергия в селското стопанство гл ас инж Стати Найденов Найденов каб 419 CV Публикации Област на научни интереси Техническа безопасност ас д р инж Иван Георгиев Бинев каб 410 CV Публикации e mail ibbinev at abv bg Област на научни интереси Топло и газоснабдяване доц д р Здравка Д Джандармова каб 227 CV Публикации e mail zdd 56 at abv bg Област на научни интереси Икономика доц д р Иванка Шивачева

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=445&Itemid=303&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалностите на ФТТ
  ОКС Бакалавър по следните АКРЕДИТИРАНИ специалности Направление Машинно инженерство Автотранспортна и земеделска техника ОКС Бакалавър и Магистър Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия ОКС Бакалавър и Магистър Направление Електротехника електроника и автоматика Електротехника ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика и компютърни системи ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика информационна и управляваща техника ОКС Магистър Мултимедийни и компютърни системи и услуги ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието ОКС Магистър Направление Хранителни технологии Технология на храните ОКС Бакалавър Безопасност и качество на храните ОКС Магистър Направление Енергетика Топло и газоснабдяване ОКС Бакалавър и Магистър Използването на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение мултимедийна техника актуализирано лабораторно и техническо оборудване спомагат за усвояването знанието за общообразователните педагогическите общотехническите и специализиращите дисциплини като се стремим модела на разпространение създаване и използване на готови знания да се смени с модела за формиране на компетенции и дееспособности Висок е интересът на младите хора към условията на обучение получаваната подготовка и квалификация по специалностите във ФТТ като от учебната 2007 2008г се възобнови задочната форма на обучение През учебната 2013 2014 год се обучават над 800 студенти Академичният състав осигуряващ учебния процес включва професори 8 доценти 23 и 29 асистенти и преподаватели В подготовката на студентите са участвали известни учени на Р България като доц д р Георги Гиндев проф д р Кирил Трифонов проф дтн Кольо Минков проф днт Коста Младенов проф дтн Мария Балтаджиева проф дтн Петър Костов проф дпн Стоянка Жекова проф д р Любен Корнезов проф д р Дженко Даскалов проф дтн Георги Тасев проф инж Иван Димитров проф дтн инж Стоян Цонков проф дтн Димитър Балджиев проф дтн Вангелов доц д р Мария Рошманова проф дтн инж Георги Гайдажиев и др ФТТ Ямбол работи в непрекъснат контакт с висши

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Astudents&catid=46%3Ainf&Itemid=303&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • КАТЕДРА "ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ"
  и магистър Катедрата обучава студенти в ОКС бакалавър по специалност Технология на храните ОКС магистър по специалност Безопасност и качество на храните В катедрата се извеждат следните дисциплини За ОКС бакалавър Висша математика Ф изика Обща и неорганична химия Органична химия Химия на природните съединения Аналитична химия Физикохимия Биохимия Микробиология Процеси и апарати Технология на зърносъхранението и зърнопреработването Технология на хляба хлебните и сладкарски изделия Технология на млякото и млечните продукти Технология на месото и месните продукти Технология на консервирането Хранителна микробиология Екология Чужд език Студентите изучаващи специалност Технология на храните могат да разширяват познанията си в областта на Хранителните технологии като избират от дисциплините Добавки за хранителни продукти Опаковане на хранителните продукти Химични процеси в хранителните технологии Технология на птичето месо и яйцата Технология на рибата и рибните продукти Технология на плодово захарните продукти Технология на детски и диетични храни Технология на комбинираните фуражи и Технология на макаронените изделия За ОКС магистър Сензорен анализ Хранителни контаминанти Функционални храни Анализ на храните Системи за управление качеството на храните Системи за управление безопасността на храните Управление и работа в екип Избираеми дисциплини Хранителни токсикоинфекции Хигиена на храненето Бизнес комуникации Организационна култура и етика Създадени са необходимите условия и организация за осъществяване на качествен учебния процес Академичният състав на катедрата включва 1 професор 6 доценти 1 гл ас д р и 2 асистенти Разработени са над 20 научни и научно приложни проекти Осъществено е трайно сътрудничество с фирми от хранителната промишленост за извеждане на специализираща практика и преддипломен стаж на студентите от професионално направление Хранителни технологии Основни научни направления Иновационни технологии при производството на храни Безопасност и качество на храните Математическо моделиране на технологични процеси Съвременни аспекти в мениджмънта на висшето образование и ученето през целия живот Преподавателски състав на катедра Хранителни технологии доц д р инж Красимира Добрева каб 132 CV Публикации Научен актив e mail This e mail address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it Област на научни интереси Получаване анализ и приложение на етеричните масла и екстракти от етерично маслени и лекарствени растения Ароматизиране на хранителните продукти Системи за управление на качеството на хранителните продукти доц д р инж Антоанета Василева Георгиева каб 414 CV Публикации Научен актив Област на научни интереси Технология на консервирането доц д р Митко Тодоров Петев каб 210 CV Публикации Научен актив e mail This e mail address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it Област на научни интереси Зоотехника и зооинженерство доц д р Снежана Бойчева Драгоева каб 122 CV Публикации Научен актив e mail This e mail address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it Област на научни интереси екология генетика електронно обучение микробиология ас д р инж Иван Енчев Димов каб 417 CV Публикации Научен актив e mail This e mail address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it Област на научните интереси зърносъхранение зърнопреработване хляб хлебни и сладкарски изделия системи за управление на качеството и безопасността на хранителните продукти

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=444&Itemid=302&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност “Топло- и газоснабдяване” - магистър
  2 семестъра след завършена ОКС бакалавър в направление Енергетика 4 семестъра след завършена ОКС бакалавър в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС Професионален бакалавър в направление Енергетика Целта на обучението е студентите вече завършили обучението си в ОКС Бакалавър и придобили достатъчно знания ориентирани към надеждността контрола и управлението на техническото състояние на топло и газоснабдителните инсталации и елементи към тяхното проектиране диагностика ремонт поддържане и сервиз както и към неконвенционалните енергийни източници да придобият допълнителни специализирани теоретични и практически знания и умения за управленска научно изследователска проекто конструкторска и внедрителска дейности в областта на топлоенергетиката и газоснабдяването Магистър инженерите по топло и газоснабдяване придобиват професионални умения за извършване на научни изследвания обработване на експериментални резултати и оптимизиране на топлопроизводствени и газоснабдителни процеси за съставяне на топлинни баланси и оценяване на енергийната ефективност на обекти съоръжения и технологии за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Магистър инженерите по топло и газоснабдяване получават възможности да се реализира като научни работници проектанти в проектантски и внедрителски организации фирми и конструкторско технологични бюра в областта на топлоенергетиката и газоснабдяването контролни органи в държавни и фирмени инспектиращи институции преподаватели във висши и средни училища висококвалифицирани управленски кадри и специалисти в

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=602%3Amajor-tgs-mag&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive •