web-archive-bg.com » BG » U » UNI-SZ.BG

Total: 598

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Практики и стажове
  Практики и стажове Практики и стажове Уважаеми студенти Запознайте се с предлаганите възможности за практики и стажове За да достигне информация за Вас до фирмите потребители на кадри можете да се ригистрирате и в Кариерния център към Тракийски университет Информирайте ни ако има други фирми в които можете да проведете своя летен или преддипломен стаж Популярни Информация за студенти Научна дейност на ФТТ Ямбол Специалностите на ФТТ ПРИЕМ 2016 2017

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=232&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Студентско общежитие и стол
  с предмет на дейност експлоатация и стопанисване на студентския стол и студентските общежития Практически функциониращо е едно Студентско общежитие 2 намиращо се в ж к Диана бл 14 гр Ямбол Същото разполага с 220 легла в т ч 56 стаи с по 3 легла 8 апартамента с 2 3 легла и 3 апартамента с 2 2 легла Всяка стая разполага с кухненски бокс и самостоятелен санитарен възел Настаняват се студенти обучаващи се в редовна и задочна форма както и специализанти с установени жилищни нужди по време на учебния процес и хоноровани преподаватели При незаетост на легловата база предлагаме и нощувки на хотелски начала за работещи и гости на града Част от стаите са реновирани На първия етаж в общежитието има перилно помещение ползването на което се осъществява от избрания от студентите домови съвет Ценоразпис в студентско общежитие За студенти държавна поръчка зимен период 45 лв летен период 40 лв За студенти платено обучение зимен период 75 лв летен период 70 лв Семестриален депозит 15 лв Студентски столове и общежития ЕАД клон Ямбол стопанисва и управлява студентски стол с 200 места намиращ се в сградата на Факултет Техника и технологии гр Ямбол на ул Граф Игнатиев 38 Ежедневно квалифициран персонал приготвя

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=418&Itemid=294&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалностите в ТрУ по факултети
  МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Ветеринарна медицина МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Медицина Медицинска сестра Акушерка Социални дейности Управление на здравните грижи ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Социална педагогика Предучилищна и начална училищна педагогика Начална училищна педагогика с чужд език Специална педагогика СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ Аграрна икономика Регионална икономика Бизнесикономика ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Ямбол http ftt uni sz bg Автотранспортна и земеделска техника Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия Автоматика и компютърни системи Автоматика информационна и управляваща техника Електротехника Топло и газоснабдяване Технология на храните МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Рехабилитатор Медицински лаборант ФИЛИАЛ Хасково Медицинска сестра СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ТрУ по АЗБУЧЕН РЕД Автоматика информационна и управляваща техника ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Ямбол Автотранспортна и земеделска техника ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Ямбол Аграрна икономика СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ Аграрно инженерство АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ Агрономство АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ Акушерка МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Бизнесикономика СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ Ветеринарна медицина ВЕТЕРИНАРНО МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Ямбол Екология и опазване на околната среда АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ Електротехника ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Ямбол Зооинженерство АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ Медицина МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Медицинска сестра МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Медицинска сестра ФИЛИАЛ Хасково Медицински лаборант МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Начална училищна педагогика с чужд език ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Предучилищна и начална училищна педагогика ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Регионална икономика СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ Рехабилитатор МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Рибовъдство и аквакултури АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=238&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалностите във Факултет "Техника и технологии"
  интернет технологии Автоматика и компютърни системи Образовотелно квалификационна степен Магистър Професионална квалификация Магистър инженер Редовно и задочно обучение Редовно обучение 1 2 години след ОКС бакалавър Професионален бакалавър Задочно обучение 1 2 години след ОКС бакалавър Професионален бакалавър Образователно квалификационна степен Бакалавър Професионална квалификация Инженер Редовно и задочно обучение Редовно обучение 4 години Задочно обучение 4 години Магистърът инженер по Автоматика и компютърни системи придобива умения да извършва проучвателна проектантска конструкторска технологична производствена монтажна ремонтна експлоатационна и учебно преподавателска дейности свързани със специалността Мултидисциплинарната подготовка им дава умения по програмиране по администриране на бази от данни практическа подготовка за работа в областта на създаване администриране и поддържане на информационни системи Специалност Информационни и комуникационни технологии в образованието Образователно квалификационна степен Магистър Професионална квалификация Магистър инженер Редовно и задочно обучение Редовно обучение 1 2 години след ОКС бакалавър Професионален бакалавър Задочно обучение 1 2 години след ОКС бакалавър Професионален бакалавър Завършилите магистърска програма Информационни и комуникационни технологии в образованието имат солидна фундаментална общотехническа подготовка и задълбочени знания по съвременни автоматизирани компютърни системи за управление и информационна техника и технологии В областта на образованието ще могат да се реализират като проектанти на електронно учебно съдържание преподаватели по ИКТ в образованието с допълнителна квалификация за професионална квалификация Учител експерт оценители на курсове програми и проекти за обучение с използване на ИКТ консултанти при разработването на програми за обучение с използване на ИКТ автори на проекти и ръководители на екипи по проекти в сферата на ИКТ в образованието Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация Образователно квалификационна степен Магистър Професионална квалификация Магистър инженер Редовно и задочно обучение Редовно обучение 1 2 години след ОКС бакалавър Професионален бакалавър Задочно обучение 1 2 години след ОКС бакалавър Професионален бакалавър Завършилите специалността имат знания и качества свързани с организацията управлението и експлоатацията на информационните и комуникационни технологии в бизнеса Паралелно с усвояването на знания в областта на информационните и комуникационни технологии студентите придобиват умения за научно изследователска и приложна дейност в редица съвременни направления на бизнеса маркетинга мениджмънта съобразени с актуалните промени в страната и европейската икономическа интеграция Мултимедийни и компютърни системи и услуги Образователно квалификационна степен Магистър Професионална квалификация Магистър инженер Редовно и задочно обучение Редовно обучение 1 2 години след ОКС бакалавър Професионален бакалавър Задочно обучение 1 2 години след ОКС бакалавър Професионален бакалавър Завършилите специалността Мултимедийни и компютърни системи и услуги могат да се реализират в различни области на стопанството като конструктори технолози и проектанти инженери програмисти Могат да работят в проектантски и развойни екипи организации институции и фирми като системни и приложни разработчици на програмно осигуряване уеб дизайн и приложно програмиране мрежи и информационни технологии в областта на обслужването на мултимедийни и компютърни системи Инженерите по мултимедийни и компютърни системи и услуги имат подготовка да участват в подготовката и управлението на ИТ проекти Електротехника Образователно квалификационна степен Магистър Професионална квалификация Магистър инженер Редовно и задочно обучение Редовно обучение 1 2 години след ОКС бакалавър Професионален бакалавър Задочно обучение 1 2 години след ОКС бакалавър Професионален бакалавър Образователно квалификационна степен Бакалавър Професионална

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=345&Itemid=239&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”
  обучение Редовно обучение 4 години Задочно обучение 4 години Специалността ДТММИ е акредитирана от НАОА към МС с Протокол 2 от 17 01 2013 г с оценка 8 22 за срок от 5 години Завършилите специалност Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия се реализират като дизайнери и конструктор моделиери на облекло технолози в шевното и текстилното производство организатори на производството мениджъри в модни къщи и ателиета шевни и текстилни фирми ФТТ Ямбол реализира мобилности на студенти и преподаватели по програма Еразъм Програмата дава възможност на студентите от специалност Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия в срок от един академичен семестър да проведат обучението си във висши училища в страни членки или кандидат членки на Европейския съюз Наши Еразъм партньори са сродни специалности от следните висши училища Университетът на Любляна Словения Технически университет Либерец Чешка република Технологичен образователен институт Пирея Гърция Тракийски университет Технически колеж Одрин Република Турция Намък Кемал университет Текирда Република Турция Обучението се провежда в централния корпус на колежа в модерно обзаведени зали и лаборатории 5 от които обслужват специалните дисциплини Част от практическото обучение се провежда във фирми партньори Академичният състав от специалността участва в разработването и реализирането на 15 научно изследователски проекти Постигнатите резултати са представени на научни форуми у нас и в чужбина Словения Хърватия Гърция Румъния Турция Унгария и Украйна Публикувани са в научни списания а съществени части от тях намират място в учебници и ръководства за упражнения Голяма част от резултатите се внедряват в учебния процес и в български шевни фирми Научно изследователската дейност дава възможност и за обновяване и разширяване на материално техническата база в учебните лаборатории Можем да се похвалим с успехите на студентите от специалност Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия През 2009 година Мая Тодорова и Ралица Кьосева се класираха във финалния кръг на конкурса за

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=154&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника”
  лектори от БАН РУ Ангел Кънчев Русе и ТУ София Завършилите специалността Ав то ма ти ка ин фор ма ци он на и уп рав ля ва ща тех ни ка получават професионална квалификация Инженер Те имат възможност да се реализират в областта на проектиране и обслужване на системи за автоматичен контрол и управление разработване на съвременни компютърни системи за управление със специализиран софтуер за тяхното програмиране прилагане на компютърно базирани технологии за измерване обработка и съхраняване на информация разработване и използване на съвременни системи за автоматичен контрол на качеството на продукция и на параметри на околната среда участие в разработването на автоматизирани производствени технологии Студентите имат възможност да получат специални умения за новите информационни компютърни и интернет технологии Практическите знания и умения се придобиват в добре оборудвани лабораторни компютърни зали и по фирми като ХЕС АД Вакуум ел систем и др Специалистът по Автоматика информационна и управляваща техника придобива умения за извършване на монтаж на технически средства за измерване контрол и управление настройка на промишлени регулатори проверка на технически средства за измерване и управление обслужване и експлоатация на кюмпютърни и микропроцесорни системи Специалността е акредитирана от НАОА Националната агенция за оценяване и акредитация Учебният план и програми са разработени съгласно Единните държавни изисквания и дават възможност на завършилите АИУТ да продължат образованието си в по висока квалификационна степен в РУ А Кънчев гр Русе ТУ София и др при условия и ред определени от държавните изисквания и Правилниците на висшите училища ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА Студентите от специалносттите Автоматика и компютърни системи Автоматика информационна и управляваща техника и Електротехника могат да се включат по програмите на Еразъм за обмен на студенти Тракийски университет Стара Загора притежава Разширена Университетска Харта Еразъм което позволява студентите от всички специалности да се обучават или да проведат практика в чужбина Дейностите по

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=152&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност "Електротехника"
  и професионална квалификация Електронженер Учебният план е разработен в съответствие с Единните държавни изисквания Бакалавърът със специалност Електротехника пролучава Фундаментална и общотехническа подготовка по математика физика електротехника електрически измервания електротехнически материали програмиране и използване на компютри електроника цифрова и микропроцесорна техника техническа механика машинни елементи специална подготовка по електрически машини електрически апарати електроенергетика технологии в електротехниката електрозадвижване преобразувателна техника възобновяеми енергийни източници осветителна и инсталационна техника и др специализирана подготовка по избор в областта на електронното управление диагностиката на електрическите машини и използването им в бита или в областта на автоматизацията и електротехнологиите Завършилите получават добра теоретична и практическа подготовка и могат да се реализират във всички фирми изискващи висше образование по тази специалност в областта на енергетиката производството на електрически машини и апарати производството и сервиза на битова електротехника строителството като специалисти по експлоатацията и поддържането на електротехническото оборудване в машиностроенето транспорта селското стопанство хранително вкусовата текстилната химическата и др промишленост Завършилите Факултет Техника и технологии могат да продължат образованието си в образователно квалификационна степен Магистър при условията и реда определени от държавните изисквания или в Правилника на висшите училища Специалистът по Електротехника с така предложената квалификация отговаря напълно на потребностите у нас и на европейските изисквания за висши кадри в областта на електротехниката ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА Студентите от специалносттите Автоматика и компютърни системи Автоматика информационна и управляваща техника и Електротехника могат да се включат по програмите на Еразъм за обмен на студенти Тракийски университет Стара Загора притежава Разширена Университетска Харта Еразъм което позволява студентите от всички специалности да се обучават или да проведат практика в чужбина Дейностите по обмен на студенти и преподаватели и въвеждане на Европейска система за трансфер на кредити напълно съответстват на заявената Европейска политика на Университета и плана му за стратегическо развитие За специалностите от Професионално направление Електротехника електроника и автоматика има

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=209&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност “Топло- и газоснабдяване”
  години Задочно обучение 4 години Специалност ТГС е акредитирана от НАОА към МС с Протокол 1 от 10 01 2013 г с оценка 8 47 за срок от 5 години Съгласно проекта за Eнергийна стратегия на Република България до 2020 г развитието на отрасъла ще се основава на диверсификацията на енергийните доставки развитието на конкурентен енергиен пазар който гарантира защитата на интересите на потребителите посочва стратегията Сред най важните приоритети са повишаването на енергийната ефективност използването на местни ресурси въглища и възобновяеми енергийни източници Участието на България в бъдещите енергийни проекти Набуко и Южен поток очертава бързо развитие на този пазарен сектор Това поражда необходимостта от подготовка на качествени кадри които да могат да решават проблемите свързани с непрекъснатото нарастване на енергийните носители и свързаното с това замърсяване на околната среда нарастване на обема на емисиите на парниковите газове и изчерпване на ограничените природни ресурси Тези изисквания са намерили отражение в учебния план за обучение на студентите от специалност Топло и газоснабдяване във ФТТ Ямбол чиято основна цел на е да подготвя технически кадри с широкопрофилна квалификация за голям периметър от различни области на обществения и икономическия живот Съчетанието от фундаментална общотехническа и специализирана техническа подготовка в образователно квалификационната степен ОКС Бакалавър допълнено с икономически знания способства машинните специалисти от специалността Топло и газоснабдяване да решават широк кръг задачи в условията на пазарната икономика да проектират настройват и експлоатират топлотехнически системи и съоръжения и топлотехническо оборудване в промишлеността и бита да организират провеждат и контролират ремонтните работи на топлотехнически системи и съоръжения и топлотехническо оборудване в промишлеността и бита да управляват контролират и регулират процесите по пренасяне на газове по тръбопроводи посредством помпени и компресорни станции в промишлеността строителството и по магистралните тръбопроводи да извършват организационно управленска дейност да извършват учебно преподавателска дейност в системата на средното и професионалното образование

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=153&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive •