web-archive-bg.com » BG » U » UNI-SZ.BG

Total: 598

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Информация за студенти
  Актуални събития във ФТТ архив ВХОД ИУИС Кой е онлайн We have 19 guests online BG051PO001 3 1 08 0009 Home Students Информация за студенти There are no translations available По допълнителни въпроси се обръщайте към Учебен отдел инж Стойка Георгиева Милушева стая 231 тел 046 66 91 82 Длъжност Ръководител на учебна дейност и инспектор учебна дейност за ОКС Магистър Редовно и Задочно обучение Валентина Атанасова Вангелова стая 232 тел 046 66 91 49 Длъжност Инспектор учебна дейност за ОКС Бакалавър Редовно обучение Елена Вълчева Стоянова стая 233 тел 046 66 91 49 Длъжност Инспектор учебна дейност за ОКС Бакалавър Задочно обучение Информация за кандидат студентската кампания за Тракийски университет Стара Загора Изпити оценки класирания за уч 2015 2016 г Правилник за устройството дейността и управлението на ФТТ Ямбол Правила за учебната дейност на Тракийски университет Стара Загора Справочник на Факултет Техника и технологии Ямбол при Тракийски университет Стара Загора Академичен календарен план Специалности Учебен разпис График изпити Last Updated on Wednesday 29 July 2015 09 10 Популярни Информация за студенти Научна дейност на ФТТ Ямбол TC Majors ПРИЕМ 2016 2017 About FTT Yambol Auto Transport and Agriculture Technique ЦПО И КВАЛИФИКАЦИЯ Food Technology Design Technology and Management of

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=63:education&catid=46:inf&Itemid=29&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Научна дейност на ФТТ - Ямбол
  НИП 2001 Всички страници Страница 1 от 14 Списък на научноизследователските проекти разработени от научни колективи във Факултет Техника и технологии финансирани от фонд Научни изследвания и Тракийски университет Последна актуализация януари 2016 г Научноизследователски проекти от 2015 г Договор Наименование Ръководител и работен колектив 1 2 ОУП 30 04 2015 г Научно експериментална лаборатория по автоматика и информационни технологии в прецизното земеделие Ръководител Доц д р Веселина Недева Работен колектив Доц д р Николай Вълчев АФ Ас инж Светослав Атанасов Таньо Танев студент Валя Атанасова студент Христина Желева студент 2 1 ФТТ 30 04 201 5 г Изследване и оптимизиране на параметрите на логистична система за сервиз на земеделска техника Ръководител Доц д р инж Красимира Георгиева Работен колектив Ас инж Невенка Иванова Ас инж Георги Георгиев Николай Стратиев студент Кремена Анастасова студент 3 2 ФТТ 30 04 2015 г Приложение на виртуални лаборатории във висшите училища Ръководител Доц д р инж Венелин Бочев Работен колектив Гл ас инж Ваня Стойкова Ас инж Златин Златев Ас инж Галя Шивачева Мария Янева студент Диана Георгиева студент Иван Пенчев студент Симеон Парапатиев студент 4 3 ФТТ 30 04 2015 г Идентификация и симулация на динамични модели от II ред Ръководител Доц д р инж Калоян Янков Работен колектив Гл ас д р Галина Илиева Ас инж Мирослав Василев Ас Галя Шивачева Мария Янева студент Диана Георгиева студент Иван Пенчев студент Симеон Парапатиев студент Миглена Казакова студент 5 4 ФТТ 30 04 2015 г Изследване на енергийната ефективност на електрозадвижванията Ръководител Доц д р инж Таня Пехливанова Работен колектив Гл ас д р инж Красимира Керемидчиева Ас инж Антоанета Димитрова Марин Захариев студент Теодор Маринов студент 6 5 ФТТ 30 04 2015 г Анализ на енергийната ефективност на сгради Ръководител Доц д р инж Нели Георгиева Работен колектив Ас инж Иван Бинев

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=368:2012-06-28-06-43-11&catid=54:2009-10-14-11-34-06&Itemid=66&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалностите на ФТТ
  Направление Машинно инженерство Автотранспортна и земеделска техника ОКС Бакалавър и Магистър Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия ОКС Бакалавър и Магистър Направление Електротехника електроника и автоматика Електротехника ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика и компютърни системи ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика информационна и управляваща техника ОКС Магистър Мултимедийни и компютърни системи и услуги ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието ОКС Магистър Направление Хранителни технологии Технология на храните ОКС Бакалавър Безопасност и качество на храните ОКС Магистър Направление Енергетика Топло и газоснабдяване ОКС Бакалавър и Магистър Използването на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение мултимедийна техника актуализирано лабораторно и техническо оборудване спомагат за усвояването знанието за общообразователните педагогическите общотехническите и специализиращите дисциплини като се стремим модела на разпространение създаване и използване на готови знания да се смени с модела за формиране на компетенции и дееспособности Висок е интересът на младите хора към условията на обучение получаваната подготовка и квалификация по специалностите във ФТТ като от учебната 2007 2008г се възобнови задочната форма на обучение През учебната 2013 2014 год се обучават над 800 студенти Академичният състав осигуряващ учебния процес включва професори 8 доценти 23 и 29 асистенти и преподаватели В подготовката на студентите са участвали известни учени на Р България като доц д р Георги Гиндев проф д р Кирил Трифонов проф дтн Кольо Минков проф днт Коста Младенов проф дтн Мария Балтаджиева проф дтн Петър Костов проф дпн Стоянка Жекова проф д р Любен Корнезов проф д р Дженко Даскалов проф дтн Георги Тасев проф инж Иван Димитров проф дтн инж Стоян Цонков проф дтн Димитър Балджиев проф дтн Вангелов доц д р Мария Рошманова проф дтн инж Георги Гайдажиев и др ФТТ Ямбол работи в непрекъснат контакт с висши училища специализирани в същите професионални области

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=88:students&catid=46:inf&lang=bg&Itemid= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • TC Majors
  and two dormitories with a capacity of more than 450 beds The duration of studies of all majors is three years Graduating students receive a Professional Bachelor s degree and a teacher s qualification Students are trained to be specialists who can carry out organize and control all the activities in the chosen professional area The theoretical and practical training in the compulsory courses of the divisions and the majors gives them an opportunity to work as specialists at state and private companies Automation information and controlling equipment Students graduating with this major have the chance to find a job as specialists in introducing fixing and operating modern means in automation and computer controlled equipment Auto transport and Agricultural Technique technological controllers of the quality maintenance and repair of cars controllers etc technicians technologists and specialists at private joint farms and partnerships entrepreneurs investors managers and farmers Design Technology and Management of Fashion Industry designers of clothing technologists in sewing and textile production clothing and textile advertising agents designer of patterns in textiles repair and technical specialists in textile and maintenance of textile and sewing machines managers of dressmaking and tailoring and knitting shops and fashion houses Technology of foods they can work as technologists and organizers of production technological processes in the Food wine and tobacco industries manufacture of refrigerators and network of shops quality controllers of raw materials in foods production Heat and Gas Supplying the newest major in the TC The Heat and gas supply is a unique character enabling to train graduates for which there is public demand for a large industry such as heat and gas supply The specialty has its own appearance in relation to ecological and economical use of energy which is a priority task of our state Electrical engineering Technologist in production

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=88:students&catid=46:inf&lang=en&Itemid= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност „Мултимедийни и компютърни системи и услуги”
  степен Магистър Професионална квалификация Мгистър инженер Редовно и задочно обучение Продължителност на обучението 2 семестъра след завършена ОКС бакалавър по сродни специалности 4 семестъра след завършена ОКС бакалавър в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС Професионален бакалавър в направление Електротехника електроника и автоматика Основната цел на обучението по специалност Мултимедийни и компютърни системи и услуги е да подготви специалисти по мултимедийни и компютърни системи и услуги Тази специалност отговаря на потребностите в множество браншове и съответства на динамиката на тяхното развитие В различни области на стопанството като конструктори технолози и проектанти инженери програмисти Студентите могат да работят в проектантски и развойни екипи организации институции и фирми като системни и приложни разработчици на програмно осигуряване уеб дизайн и приложно програмиране мрежи и информационни технологии в областта на обслужването на мултимедийни и компютърни системи Инженерите по мултимедийни и компютърни системи и услуги имат подготовка да участват в подготовката и управлението на ИТ проекти Някои от профилиращите специализирани дисциплини в магистърската специалност Мултимедийни и компютърни системи и услуги са Безжични технологии за пренос на данни в индустриалните системи Графичен дизайн Дигитална фотография и обработка на звук и видео Мултимедия за уеб базирано електронно обучение Приложения и системи за мобилни устройства Софтуер

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=577%3Amksu&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност „Информационни и комуникационни технологии в в бизнеса и публичната администрация”
  и комуникационни технологии в в бизнеса и публичната администрация Образователно квалификационна степен Магистър Професионална квалификация Мгистър инженер Редовно и задочно обучение Продължителност на обучението 2 семестъра след завършена ОКС бакалавър по сродни специалности 4 семестъра след завършена ОКС бакалавър в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС Професионален бакалавър в направление Електротехника електроника и автоматика Основната цел на обучението по специалност Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация е да подготви висококвалифицирани и широкопрофилни специалисти имащи задълбочена научно теоретична и практическа подготовка в областта информационните и комуникационните технологии ИКТ които могат да съчетават сериозна теоретична подготовка с бизнес умения и опит да анализират внедряват и поддържат съвременни високотехнологични ИТ решения в бизнеса Тази специалност отговаря на потребностите в различни области от специалисти по организация и управление на информационните и комуникационни технологии във фирмите и компаниите Обучението в областта на компютърните системи цели да даде на студентите знания и качества свързани с организацията управлението и експлоатацията на информационните и комуникационни технологии в бизнеса Паралелно с усвояването на знания в областта на информационните и комуникационни технологии студентите ще придобият умения за научно изследователска и приложна дейност в редица съвременни направления на бизнеса маркетинга мениджмънта съобразени с актуалните промени в

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=576%3Aiktpba&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност „Информационни и комуникационни технологии в образованието”
  Продължителност на обучението 2 семестъра след завършена ОКС бакалавър по сродни специалности 4 семестъра след завършена ОКС бакалавър в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС Професионален бакалавър в направление Електротехника електроника и автоматика Основната цел на обучението по специалност на магистърска програма Информационни и комуникационни технологии в образованието е да подготви високо квалифицирани и широкопрофилни специалисти имащи солидна фундаментална общотехническа подготовка и задълбочени знания по съвременни автоматизирани компютърни системи за управление и информационна техника и технологии Те могат да намерят реализация в различни области на стопанството и образованието В различните производствени сфери като конструктори технолози и проектанти инженери Студентите могат да работят в проектантски и развойни екипи организации институции и фирми като системни и приложни разработчици на програмно осигуряване проектанти и конструктори на приложно специфични вградени апаратни компютърни платформи мрежи и информационни технологии Инженерите по мултимедийни и компютърни системи и услуги имат подготовка да участват в разработването на международни проекти В областта на образованието ще могат да се реализират като проектанти на електронно учебно съдържание преподаватели по ИКТ в образованието с допълнителна квалификация за професионална квалификация Учител експерт оценители на курсове програми и проекти за обучение с използване на ИКТ консултанти при разработването на програми за обучение с

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=575%3Aikto&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • За ФТТ - Ямбол
  електроника и автоматика Електротехника ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика и компютърни системи ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика информационна и управляваща техника ОКС Магистър Мултимедийни и компютърни системи и услуги ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието ОКС Магистър Направление Хранителни технологии Технология на храните ОКС Бакалавър Безопасност и качество на храните ОКС Магистър Направление Енергетика Топло и газоснабдяване ОКС Бакалавър и Магистър Нагоре Катедри Катедра Машинно инженерство с ръководител доц д р инж Илия Гинков Катедра Електротехника електроника и автоматика с ръководител доц д р Веселина Недева Катедра Енергетика с ръководител доц д р Иван Лазаров Катедра Хранителни технологии с ръководител доц д р Красимира Добрева Нагоре Специалности повече за специалностите на ФТТ Ямбол Учебни планове и квалификационни характеристики Факултет Техника и технологии разполага с учебен корпус модерно обзаведени зали и лаборатории Практическото обучение се провежда в база за учебна и производствена практика и в базови предприятия и училища За студентите има изграден спортен комплекс закрит плувен басейн сауна фитнес кафе клуб книжарница столова и студентско общежитие с капацитет 220 места Продължителността на обучението за всички специалности е 4 години за редовно обучение и 4 години за задочно обучение Успешно завършилите придобиват образователно квалификационна степен бакалавър и учител и професионална квалификация инженер Завършилите могат да продължат във ФТТ за ОКС магистър и професионална квалификация магистър инженер Нагоре Преподавателски състав Академичният състав на ФТТ включва 3 професори 26 доценти и 24 асистенти През учебната 2015 2016 год се обучават над 750 студенти в редовна и задочна форма на обучение Обучението се провежда по учебна документация разработена съобразно Постановления 130 от 21 юни 1999 год и 162 от 23 юни2002 год която е утвърдена от Академичния съвет на ТрУ Специалистите са подготвени да изпълняват организират и управляват цялата дейност в съответната професионална област Теоретичната и практическа подготовка по задължителните дисциплини за направленията и специалностите дава възможност да се реализират като специалисти в държавния и частен бизнес Нагоре Кратка история През 2014 г се навършват 50 години висше образование в Ямбол На добър час и успех на студентите и колектива Техническият колеж Ямбол е наследник на две важни за града учебни заведения Педагогическата гимназия и Учителския институт Педагогическата гимназия просъществува няколко години докато основават през 1964 год Учителския институт с предмет на дейност подготовка на учители по практика Този институт започва своята история с една специалност Механизация на селското стопанство в сградата на Техникума по механизация на селското стопанство В началото броят на студентите не превишава 60 души а броят на преподавателите е около десет Първият директор на Учителския институт е Тодор Ангелов Михайлов В началото на 70 те години приемът на студенти нараства а броят на преподавателите е удвоен Институтът се премества в сградата на Техникума по хранително вкусова промишленост От 1973 год е самостоятелен Институт за подготовка и повишаване квалификацията на учители по практика През 1974 год се открива нова специалност Експлоатация на автомобила а след две години и специалността Технология на шивашкото производство Едновременно с това в института

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=44:about-us&catid=43:history&Itemid=73&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive •