web-archive-bg.com » BG » U » UNI-SZ.BG

Total: 598

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Auto Transport and Agriculture Technique
  TT Department ATATT Major Auto Transport and Agriculture Technique Auto Transport and Agriculture Technique is a new and unique specialty which gives possibilities for training of specialists with higher education in areas of auto transport and agriculture Auto transport and Agriculture Techniques was established after unification of both specialties of Repair and Exploitation of Auto Transport Technique and Agriculture Technique The education of the Auto transport and Agriculture Techniques students is with correspondence with the needs of our region and our country Auto transport is one of the priorities in economy development The development of the contemporary auto transport is unthinkable without well training specialists in every educational degree The propitious soil and climatic conditions in Yambol region and Bulgaria aid the development of agriculture production and the use of contemporary agriculture technique and technologies The Auto Transport and Agriculture Technique alumni have worked in engineer technical services of logistic repair service and diagnostic of auto transport and agriculture technique agriculture co operations and other organization in the area of the transport and agriculture and their technical technological and agro technical services The additional qualifications of teacher and driving license trainer give possibilities for our alumni for work in every

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=55&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Специалностите на ФТТ
  форма на ОКС Бакалавър по следните АКРЕДИТИРАНИ специалности Направление Машинно инженерство Автотранспортна и земеделска техника ОКС Бакалавър и Магистър Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия ОКС Бакалавър и Магистър Направление Електротехника електроника и автоматика Електротехника ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика и компютърни системи ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика информационна и управляваща техника ОКС Магистър Мултимедийни и компютърни системи и услуги ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието ОКС Магистър Направление Хранителни технологии Технология на храните ОКС Бакалавър Безопасност и качество на храните ОКС Магистър Направление Енергетика Топло и газоснабдяване ОКС Бакалавър и Магистър Използването на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение мултимедийна техника актуализирано лабораторно и техническо оборудване спомагат за усвояването знанието за общообразователните педагогическите общотехническите и специализиращите дисциплини като се стремим модела на разпространение създаване и използване на готови знания да се смени с модела за формиране на компетенции и дееспособности Висок е интересът на младите хора към условията на обучение получаваната подготовка и квалификация по специалностите във ФТТ като от учебната 2007 2008г се възобнови задочната форма на обучение През учебната 2013 2014 год се обучават над 800 студенти Академичният състав осигуряващ учебния процес включва професори 8 доценти 23 и 29 асистенти и преподаватели В подготовката на студентите са участвали известни учени на Р България като доц д р Георги Гиндев проф д р Кирил Трифонов проф дтн Кольо Минков проф днт Коста Младенов проф дтн Мария Балтаджиева проф дтн Петър Костов проф дпн Стоянка Жекова проф д р Любен Корнезов проф д р Дженко Даскалов проф дтн Георги Тасев проф инж Иван Димитров проф дтн инж Стоян Цонков проф дтн Димитър Балджиев проф дтн Вангелов доц д р Мария Рошманова проф дтн инж Георги Гайдажиев и др ФТТ Ямбол работи в непрекъснат контакт

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Astudents&catid=46%3Ainf&Itemid=55&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност „Автотранспортна и земеделска техника”
  право да се обучават специалисти с висше образование за които има обществена потребност в автомобилния транспорт и земеделието Образователно квалификационна степен Бакалавър Професионална квалификация Инженер Редовно и задочно обучение Редовно обучение 4 години Задочно обучение 4 години Специалността Автотранспортна и земеделска техника е образувана от специалностите Земеделска техника и технологии Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника и акредитирана с ре ше ние на НАОА към МС с Протокол 2 от 17 01 2013 г с оценка 8 22 и срок 5 години Подготовката на специалистите от специалност Автотранспортна и земеделска техника отговаря на нуждите на региона и страната Автомобилният транспорт е едно от приоритетните направления в развитието на икономиката Развитието на съвременен автомобилен транспорт е немислимо без добре подготвени специалисти от всички образователно квалификационни степени Благоприятните почвено климатични условия на територията на областта и страната спомагат за приоритетно развитие на земеделието производството и използването на земеделска техника и прилагане на съвременни агротехнологии Завършилите специалността имат широко обхватна подготовка и могат да работят в инженерно технически служби свързани с превоз на товари ремонт сервиз и диагностика на транспортна и земеделска техника земеделски кооперации и други организации в областта транспорта и земеделието и тяхното техническо технологично и агротехническо обслужване Допълнителната квалификация Учител и Инструктор за обучение на водачи на МПС която имат възможност да получат дава възможност да работят във всички ведомства в които се подготвят водачи на МПС ремонтни работници механици диагностици и др Необходимостта от специалисти по Автотранспортна и земеделска техника е свързана с държавната политика за развитие на земеделието и транспорта Присъединяването на България към евроатлантическите структури изисква национална транспортна система която да е съвместима с европейската Един от механизмите за развитие на инфраструктурата в транспорта е участието на България в проекта TINA решение 1997 Хелзинги мрежата на който включва 10 те паневропейски транспортни коридори Практиката показва че такива

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=58:major-atzt&catid=68:2012-09-09-18-13-35&Itemid=83&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Auto Transport and Agriculture Technique
  Technique Auto Transport and Agriculture Technique is a new and unique specialty which gives possibilities for training of specialists with higher education in areas of auto transport and agriculture Auto transport and Agriculture Techniques was established after unification of both specialties of Repair and Exploitation of Auto Transport Technique and Agriculture Technique The education of the Auto transport and Agriculture Techniques students is with correspondence with the needs of our region and our country Auto transport is one of the priorities in economy development The development of the contemporary auto transport is unthinkable without well training specialists in every educational degree The propitious soil and climatic conditions in Yambol region and Bulgaria aid the development of agriculture production and the use of contemporary agriculture technique and technologies The Auto Transport and Agriculture Technique alumni have worked in engineer technical services of logistic repair service and diagnostic of auto transport and agriculture technique agriculture co operations and other organization in the area of the transport and agriculture and their technical technological and agro technical services The additional qualifications of teacher and driving license trainer give possibilities for our alumni for work in every drivers training institutions Популярни Информация за студенти Научна

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=58:major-atzt&catid=68:2012-09-09-18-13-35&Itemid=83&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалностите на ФТТ
  специалности Направление Машинно инженерство Автотранспортна и земеделска техника ОКС Бакалавър и Магистър Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия ОКС Бакалавър и Магистър Направление Електротехника електроника и автоматика Електротехника ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика и компютърни системи ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика информационна и управляваща техника ОКС Магистър Мултимедийни и компютърни системи и услуги ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието ОКС Магистър Направление Хранителни технологии Технология на храните ОКС Бакалавър Безопасност и качество на храните ОКС Магистър Направление Енергетика Топло и газоснабдяване ОКС Бакалавър и Магистър Използването на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение мултимедийна техника актуализирано лабораторно и техническо оборудване спомагат за усвояването знанието за общообразователните педагогическите общотехническите и специализиращите дисциплини като се стремим модела на разпространение създаване и използване на готови знания да се смени с модела за формиране на компетенции и дееспособности Висок е интересът на младите хора към условията на обучение получаваната подготовка и квалификация по специалностите във ФТТ като от учебната 2007 2008г се възобнови задочната форма на обучение През учебната 2013 2014 год се обучават над 800 студенти Академичният състав осигуряващ учебния процес включва професори 8 доценти 23 и 29 асистенти и преподаватели В подготовката на студентите са участвали известни учени на Р България като доц д р Георги Гиндев проф д р Кирил Трифонов проф дтн Кольо Минков проф днт Коста Младенов проф дтн Мария Балтаджиева проф дтн Петър Костов проф дпн Стоянка Жекова проф д р Любен Корнезов проф д р Дженко Даскалов проф дтн Георги Тасев проф инж Иван Димитров проф дтн инж Стоян Цонков проф дтн Димитър Балджиев проф дтн Вангелов доц д р Мария Рошманова проф дтн инж Георги Гайдажиев и др ФТТ Ямбол работи в непрекъснат контакт с висши училища специализирани в същите професионални

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Astudents&catid=46%3Ainf&Itemid=83&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 'Automatin, Information and Controlling Equipment' Major
  and Controlling Equipment AICE is a broad profile major with that provides opportunities for the graduates in the various areas of manufacturing energy commerce administration services and more During the course of education general technical specialized and elective profile subject are taught The course has been accredited for six years by a decision of The National Evaluation and Accreditation Agency NEAA from 25 June 2010 The basic theoretical disciplines are led by professors and associate professors Trakia University Stara Zagora and guest lecturers from the Academy of Sciences RU Angel Kanchev Rousse and Technical University Sofia The Automation Information and Controlling Equipment graduates have the opportunities for apply their skills in the design and maintenance of systems for automatic control as well as development of modern computer control systems and specialized software for their programming The AICE graduates are also skilled in the application of computer technology for collecting processing and storage of data development and use of advanced automated systems for production quality control and environmental parameter control The AICE students participate in the development of automated manufacturing technologies and have the opportunity to gain specific skills for contemporary information computer and Internet technologies Practical training takes place if well equipped technical and computer laboratories as well as internships in companies such as Hydraulic Elements and Systems JSC Vacuum El System Corp and others A specialist in AICE has the following skills Installation of measurement and control equipment Tuning of industrial regulators Inspection of measurement and control equipment Maintenance of computer and microprocessor systems The course has been accredited by The National Evaluation and Accreditation Agency NEAA Curriculum and programs courses are developed in accordance with the National education requirements and allow the AICE graduates to continue their education to a higher degree in the RU Angel Kanchev Rousse

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=57&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалностите на ФТТ
  задочна форма на ОКС Бакалавър по следните АКРЕДИТИРАНИ специалности Направление Машинно инженерство Автотранспортна и земеделска техника ОКС Бакалавър и Магистър Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия ОКС Бакалавър и Магистър Направление Електротехника електроника и автоматика Електротехника ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика и компютърни системи ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика информационна и управляваща техника ОКС Магистър Мултимедийни и компютърни системи и услуги ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието ОКС Магистър Направление Хранителни технологии Технология на храните ОКС Бакалавър Безопасност и качество на храните ОКС Магистър Направление Енергетика Топло и газоснабдяване ОКС Бакалавър и Магистър Използването на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение мултимедийна техника актуализирано лабораторно и техническо оборудване спомагат за усвояването знанието за общообразователните педагогическите общотехническите и специализиращите дисциплини като се стремим модела на разпространение създаване и използване на готови знания да се смени с модела за формиране на компетенции и дееспособности Висок е интересът на младите хора към условията на обучение получаваната подготовка и квалификация по специалностите във ФТТ като от учебната 2007 2008г се възобнови задочната форма на обучение През учебната 2013 2014 год се обучават над 800 студенти Академичният състав осигуряващ учебния процес включва професори 8 доценти 23 и 29 асистенти и преподаватели В подготовката на студентите са участвали известни учени на Р България като доц д р Георги Гиндев проф д р Кирил Трифонов проф дтн Кольо Минков проф днт Коста Младенов проф дтн Мария Балтаджиева проф дтн Петър Костов проф дпн Стоянка Жекова проф д р Любен Корнезов проф д р Дженко Даскалов проф дтн Георги Тасев проф инж Иван Димитров проф дтн инж Стоян Цонков проф дтн Димитър Балджиев проф дтн Вангелов доц д р Мария Рошманова проф дтн инж Георги Гайдажиев и др ФТТ Ямбол работи в непрекъснат

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Astudents&catid=46%3Ainf&Itemid=57&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника”
  гост лектори от БАН РУ Ангел Кънчев Русе и ТУ София Завършилите специалността Ав то ма ти ка ин фор ма ци он на и уп рав ля ва ща тех ни ка получават професионална квалификация Инженер Те имат възможност да се реализират в областта на проектиране и обслужване на системи за автоматичен контрол и управление разработване на съвременни компютърни системи за управление със специализиран софтуер за тяхното програмиране прилагане на компютърно базирани технологии за измерване обработка и съхраняване на информация разработване и използване на съвременни системи за автоматичен контрол на качеството на продукция и на параметри на околната среда участие в разработването на автоматизирани производствени технологии Студентите имат възможност да получат специални умения за новите информационни компютърни и интернет технологии Практическите знания и умения се придобиват в добре оборудвани лабораторни компютърни зали и по фирми като ХЕС АД Вакуум ел систем и др Специалистът по Автоматика информационна и управляваща техника придобива умения за извършване на монтаж на технически средства за измерване контрол и управление настройка на промишлени регулатори проверка на технически средства за измерване и управление обслужване и експлоатация на кюмпютърни и микропроцесорни системи Специалността е акредитирана от НАОА Националната агенция за оценяване и акредитация Учебният план и програми са разработени съгласно Единните държавни изисквания и дават възможност на завършилите АИУТ да продължат образованието си в по висока квалификационна степен в РУ А Кънчев гр Русе ТУ София и др при условия и ред определени от държавните изисквания и Правилниците на висшите училища ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА Студентите от специалносттите Автоматика и компютърни системи Автоматика информационна и управляваща техника и Електротехника могат да се включат по програмите на Еразъм за обмен на студенти Тракийски университет Стара Загора притежава Разширена Университетска Харта Еразъм което позволява студентите от всички специалности да се обучават или да проведат практика в чужбина Дейностите

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=60:major-aiut&catid=68:2012-09-09-18-13-35&Itemid=85&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive •