web-archive-bg.com » BG » U » UNI-SZ.BG

Total: 598

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Публична защита
  момента има 39 посетителя в сайта BG051PO001 3 1 08 0009 Home Актуални събития във ФТТ архив Публична защита Публична защита На 19 12 2012 година сряда от 10 00 часа в зала 225 на Факултет Техника и технологиии Ямбол се проведе публичната защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен Доктор на гл ас Красимир Иванов Кръстев на тема Изследване и прогнозира не на техническото състояние на машините професионaлно направление Машинно инженерство специалност Земеделска техника и технологии научна специалност Механизация и електрификация на растениевъдството Дисертацията е разработена под научното ръководство на проф дтн Георги Тасев и проф дтн Христо Белоев Научно жури беше в състав Председател доц д р Митко Иванов Николов Членове проф д р Атанас Лешков Митков доц д р Митко Иванов Николов проф д т н Георги Асенов Тасев проф д р Михо Янков Михов доц д р Красимира Господинова Георгиева Рецензенти проф д р Атанас Лешков Митков и проф д р Михо Янков Михов На публичната защита присъстваха членове на академичния състав на Факултета Честито на колегата с пожелание за нови творчески успехи Популярни Информация за студенти Научна дейност на ФТТ Ямбол Специалностите на ФТТ ПРИЕМ 2016 2017 За ФТТ Ямбол Специалност Автотранспортна

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=435%3A2012-12-19-06-54-43&catid=72%3Aarchive&Itemid=332&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Среща на ръководството на ФТТ с г-жа Катя Чалъкова, член Образователната комисия към Парламента
  1 08 0009 Home Актуални събития във ФТТ архив Среща на ръководството на ФТТ с г жа Катя Чалъкова член Образователната комисия към Парламента Среща на ръководството на ФТТ с г жа Катя Чалъкова член Образователната комисия към Парламента На 18 12 2012 година от 15 00 часа в зала 225 на Факултет Техника и технологии Ямбол към Тракийски университет Катя Чалъкова член на Образователната комисия в парламента имаше среща с ръководството на Факултета На срещата бяха обсъдени проблеми на висшето образование както и възможностите за участие на представители на академичната общност при разработване на учебната документация и учебници и учебни пособия за средните професионални училища Дискутира се коефициентът за издръжка на един студент в областта Технически науки и недостигът на средства за модернизиране на учебната база Подчертана беше необходимостта за създаване по добри условия за обучение както и очакването чрез нова оперативна програма на ЕС да се кандидатства за средства за подобряване инфраструктурата и финансирането на научноизследователската дейност В срещата с декана доц д р Красимира Георгиева и представителите на ръководството на Факултета участваха още кметът на Ямбол Георги Славов и народните представители Александър Стойков и Светослав Тончев Популярни Информация за студенти Научна дейност на ФТТ Ямбол Специалностите на

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=434%3A2012-12-18-06-54-37&catid=72%3Aarchive&Itemid=332&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Празник на ученето през целия живот във Факулет "Техника и технологии” - ЯМБОЛ
  Георгиева Декан на факултета и доц д р Маргарита Пехливанова присъстваха и се включиха в студенската инициатива В 9 30 в зала 332 продължиха и останалите мероприятия включени в програмата В тях участваха преподаватели студенти и представители на фирми партньори доц д р Маргарита Пехливанова секретар на Факултета запозна присъстващите преподаватели и студенти с целите на проекта Национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот и възможностите за организиране на разнообразни прояви по време на празниците на ученето доц д р инж Таня Пехливанова зам декан по учебната дейност даде началото на Студентския форум Кариерно развитие и успешна професионална реализация като представи възможностите за управление на кариерното развитие и възможността за участие на студентите в проекта за Студентски практики Презентацията на доц д р инж Станчо Станчев Възможности за учене през целия живот Добри практики беше насочена не само към студентите но и към колегите преподаватели Той подчерта ролята на следдипломната квалификация и обучение присъщи за факултета дейности които се развиват като относително самостоятелна система отличаваща се с голяма гъвкавост и динамичност Посочи че Факултетът извършва обучение за професионална квалификация Учител професионална квалификация Инструктор за обучение на водачи на МПС Центърът за професионално обучение е лицензиран по 28 професии В семинара Съвременни форми за електронно и интерактивно обучение на възрастни участваха студенти и преподаватели В презентацията доц д р В Недева подчерта че добре развитата система за електронно обучение е проектирана с цел да прерасне и да даде основа за създаване на център за дистанционно обучение който ще бъде неразделна част от Център за електронни форми на дистанционно обучение и учене през целия живот Представени бяха новите направления за развитие на технологиите в електронното обучение облачната технология и виртуалните лаборатории които се прилага като възможност за ползване на услуги на изчислителни ресурси на индустриалните фирми и

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=430%3A2012-11-20-08-53-34&catid=72%3Aarchive&Itemid=332&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Проект ЕСФ 2012
  социален фонд на Европейския съюз Тракийски университет Стара Загора Факултет Техника и технологии Ямбол спечели проект финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси насочен към интеграция на ученици от малцинствен произход в образователната ни система Партньор на Факултета е Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол Наименованието на проекта е Подобряване на условията за образователна интеграция на деца от малцинствен произход обучаващи се в Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев гр Ямбол Целта на проекта е да се постигне успешна образователна и социална реализация на деца от етническите малцинства записани за обучение в Професионална гимназия по земеделие Ямбол Специалисти от Факултет Техника и технологии Ямбол и Професионална гимназия по земеделие Ямбол ще помагат на участниците в целевата група да имат добри учебни резултати и да приключат успешно средното си образование Основните дейности по проекта са 1 Разработване на учебни програми за провеждане на допълващо обучение за ученици застрашени от отпадане от образователната система 2 Провеждане на допълнителни занятия с ученици застрашени от отпадане от училище в зависимост от степента на тяхната интеграция в образователната система 3 Осигуряване на транспорт на децата от етнически произход живеещи в отдалечени села 4 Създаване и функциониране на Клуб Да учим и работим заедно в който ще функционират следните секции Толерантност при общуване Културни традиции на различните етноси Подготовка за трудова реализация 5 Провеждане на курсове за допълнителна квалификация на учители работещи с деца от етнически произход 6 Осигуряване на информираност и публичност относно реализацията на проекта Тези дейности ще бъдат реализирани през периода 11 10 2012 г до 10 10 2013 г Чрез реализиране на проекта Факултет Техника и технологии Ямбол продължава успешно дейността си за подпомагане на деца в риск Оказвайки социална подкрепа на деца и младежи за успешно интегриране в образователната среда ние им помагаме да имат по добро бъдеще Настоящият

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=429%3A-2012&catid=72%3Aarchive&Itemid=332&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Тържествено откриване на учебната година 2012-2013
  Развитие на академичния състав Администрация Обяви и търгове Фотогалерия Полезни връзки Контакти Карта на сайта Регистър на завършилите студенти Електронно обучение ново Актуални събития във ФТТ архив ВХОД ИУИС Кой е онлайн В момента има 39 посетителя в сайта BG051PO001 3 1 08 0009 Home Актуални събития във ФТТ архив Тържествено откриване на учебната година 2012 2013 Тържествено откриване на учебната година 2012 2013 На 17 09 2012г от 9 00ч в 325 зала Райчо Димитров на Факултет Техника и технологии се състоя тържественото откриване на учебната 2012 2013 година На откриването присъстваха депутата Светослав Тончев и г н Ахмет Динч от Университета в Аксарай Република Турция Присъстваха студенти преподаватели служители родители и граждани След откриването на учебната година деканът на факултета доц Красимира Георгиева връчи Сертификат за участие в обмен по Програма Еразъм на г н Ахмет Динч зам координатор по Програма Еразъм в Университета в Аксарай Популярни Информация за студенти Научна дейност на ФТТ Ямбол Специалностите на ФТТ ПРИЕМ 2016 2017 За ФТТ Ямбол Специалност Автотранспортна и земеделска техника ЦПО И КВАЛИФИКАЦИЯ Специалност Технология на храните Специалност Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия Квалификация и СДО Следдипломна и професионална квалификация Обучение инструктори Специализации инструктори Квалификация Учител Правилник

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=413%3A2012-09-16-10-57-15&catid=72%3Aarchive&Itemid=332&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Нов проект и успех на Тракийски университет - Стара Загора
  Стара Загора Тракийски университет Стара Загора спечели проект по оперативна програма Развитие на човешките ресурси Тракийски университет спечели проект по оперативна програма Развитие на човешките ресурси Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет BG051PO001 4 3 04 0026 за срок на изпълнение 2 години Общи и специфични цели на проекта Модернизиране на Центъра за електронно и дистанционно обучение към Тракийски университет и прерастването му в Център за учене през целия живот Създаване на методически и технологични условия за организиране и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение за определените целеви групи Създаване на устойчива технологична среда за приложение на електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет Повишаване на качеството на дистанционното обучение чрез разработването на интерактивни мултимедийни електронни средства и учебни помагала по учебни програми курсове и модули за отделни дисциплини Повишаване на инвестициите в човешкия капитал чрез овладяване на съвременните образователни технологии за електронно обучение от преподавателите в Тракийски университет Овладяване на ефективни методи на преподаване и учене чрез прилагане на синхроннно и асинхронно Дистанционно обучение чрез използването на видео и аудио връзка между обучавани и обучители Създаване на условия за неформално и самостоятелно учене чрез осигуряване на платформа и обучителна среда достъпна

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=404%3A2012-09-08-17-23-49&catid=72%3Aarchive&Itemid=332&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Много висока оценка за акредитация на Тракийски университет
  Развитие на академичния състав Администрация Обяви и търгове Фотогалерия Полезни връзки Контакти Карта на сайта Регистър на завършилите студенти Електронно обучение ново Актуални събития във ФТТ архив ВХОД ИУИС Кой е онлайн В момента има 39 посетителя в сайта BG051PO001 3 1 08 0009 Home Актуални събития във ФТТ архив Много висока оценка за акредитация на Тракийски университет Много висока оценка за акредитация на Тракийски университет Тракийски университет получи поредната си акредитация с много висока оценка С писмо 843 27 07 2012 г на Председателя на НАОА проф дфн Боян Биолчев до Ректора на Тракийски университет проф дсн Иван Станков е обявено решението на Акредитационният съвет на НАОА Дава институционална акредитация на Тракийския университет Стара Загора на основание на обща оценка по критериите 9 27 при максимална оценка 10 Определя срок на валидност на акредитацията 6 години считано от 2012 г съгласно чл 79 4 от ЗВО Популярни Информация за студенти Научна дейност на ФТТ Ямбол Специалностите на ФТТ ПРИЕМ 2016 2017 За ФТТ Ямбол Специалност Автотранспортна и земеделска техника ЦПО И КВАЛИФИКАЦИЯ Специалност Технология на храните Специалност Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия Квалификация и СДО Следдипломна и професионална квалификация Обучение инструктори Специализации инструктори Квалификация Учител Правилник ЦПО

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=403%3A2012-09-08-17-12-34&catid=72%3Aarchive&Itemid=332&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Начало на учебната година 2012-2013 във ФТТ - Ямбол
  търгове Фотогалерия Полезни връзки Контакти Карта на сайта Регистър на завършилите студенти Електронно обучение ново Актуални събития във ФТТ архив ВХОД ИУИС Кой е онлайн В момента има 39 посетителя в сайта BG051PO001 3 1 08 0009 Home Актуални събития във ФТТ архив Начало на учебната година 2012 2013 във ФТТ Ямбол Начало на учебната година 2012 2013 във ФТТ Ямбол Започнаха учебните занятия със студентите от задочно обучение за новата 2012 2013 учебна година Кандидат студентската кампания във Факултет Техника и технологии премина успешно Изпълнена е държавната поръчка за студентите от всички специалности редовно и задочно обучение През учебната 2012 2013 г във Факултет Техника и технологии Ямбол ще се обучават над 740 студента Учебната година за задочно обучение започна на 27 август 2012 г Учебната година за редовното обучение ще бъде открита тържествено на 17 септември 2012 г Да бъде честита и успешна учебната година на преподавателите и студентите от ФТТ Ямбол Популярни Информация за студенти Научна дейност на ФТТ Ямбол Специалностите на ФТТ ПРИЕМ 2016 2017 За ФТТ Ямбол Специалност Автотранспортна и земеделска техника ЦПО И КВАЛИФИКАЦИЯ Специалност Технология на храните Специалност Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия Квалификация и СДО Следдипломна и професионална квалификация Обучение

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=402%3A-2012-2013-&catid=72%3Aarchive&Itemid=332&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive •