web-archive-bg.com » BG » U » UNI-SZ.BG

Total: 598

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Изпълнени проекти
  Предоставяне на обучение на децата с увреждания по подходяща професия чрез включване в курсове за професионална квалификация за придобиване на първа квалификационна степен 4 Задоволяване на нуждите на деца с увреждания от организиране на свободното време осъществяване на лични контакти и формиране на социални умения 5 Консултиране на родители на деца с увреждания с цел формиране на по добри родителски умения Резултати от реализиране на проекта 1 Подобряване на уменията за общуване и справяне с конфликти както на деца с умерена и средна степен на умственна изостаналост така и на родителите им 2 Подобряване на мотивацията за извършване на учебен труд и постигане на по добри учебни постижения 3 Подобряване качеството на живот чрез оборудване на зала за извънкласни дейности и организиране на работа по интереси 4 Успешно професионално ориентиране и включване в курсове за придобиване на професионална квалификация на деца с увреждания Наименование на проекта Равни възможности и независим живот чрез услугата социален асистент договор BG 051 PO 01 07 5 2 01 D 01 0017 Водеща организация е Община Ямбол ТК Ямбол е партньор по проекта Бюджетна линия СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG 051POO1 07 5 2 01 Източник на финансиране Европейски Социален Фонд 2007 2013 Период на изпълнение 12 месеца VІІІ 2008 VІІ 2009 Обща стойност на проекта в евро 89999 93 ЛЕВА Основни дейности и резултати по проекта Основни дейности 1 Организационна дейност 2 Информационна кампания 3 Стартиране на услугата социален асистент 4 Мониторинг на изпълнението на проекта и предлаганата услуга 5 Отчитане на дейностите по проекта Резултати Професионално обучени и наети социални асистенти Преодоляване на социалната изолация Намаляване броя на лицата обгрижвани в институции и превенция на застрашени от институционализиране Разширяване кръга на предлаганите и подобряване качеството на съществуващите социални услуги на хората с увреждания и възрастни хора затруднени в ежедневието Адекватни услуги за деца с цел безопасна и сигурна среда за отглеждането и възпитанието им защита на техните права и интереси както и повишаване на общото им благосъстояние Процент на участие в изпълнението на проекта 3 68 за Община Ямбол Роля на ТК Ямбол Провеждане на обучения на 19 одобрени кандидатури за социални асистенти надграждащо и основно обучение Провеждане на ежемесечни групови супервизии на соц асистенти Наименование на проекта Начало на сътрудничеството между техническите колежи в Ямбол и Одрин ТК Ямбол е водеща организация по проекта Бюджетна линия BG 2003 005 632 02 01 Източник на финансиране Програма ФАР компонент Трансгранично сътрудничество Период на изпълнение от 31 11 2005г до 31 10 2006г Обща стойност на проекта в евро 28557 евро Основни дейности и резултати по проекта Дейности I Създаване на българо турски обучителен център 1 1 Основаване на българо турски обучителен център 1 2 Регистриране на Центъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел 1 3 Осигуряване и оборудване на офис 1 4 Изработване на промоционална Web страница 1 5 Курс по турски език с техническа насоченост за студенти 1 6 Съвместен Job Fair 1 7 Конференция Образователните политики на Европейския съюз II Дейности по обмен 2 1 Обмен на студенти

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=540&Itemid=335&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Специалностите на ФТТ
  Бакалавър по следните АКРЕДИТИРАНИ специалности Направление Машинно инженерство Автотранспортна и земеделска техника ОКС Бакалавър и Магистър Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия ОКС Бакалавър и Магистър Направление Електротехника електроника и автоматика Електротехника ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика и компютърни системи ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика информационна и управляваща техника ОКС Магистър Мултимедийни и компютърни системи и услуги ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието ОКС Магистър Направление Хранителни технологии Технология на храните ОКС Бакалавър Безопасност и качество на храните ОКС Магистър Направление Енергетика Топло и газоснабдяване ОКС Бакалавър и Магистър Използването на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение мултимедийна техника актуализирано лабораторно и техническо оборудване спомагат за усвояването знанието за общообразователните педагогическите общотехническите и специализиращите дисциплини като се стремим модела на разпространение създаване и използване на готови знания да се смени с модела за формиране на компетенции и дееспособности Висок е интересът на младите хора към условията на обучение получаваната подготовка и квалификация по специалностите във ФТТ като от учебната 2007 2008г се възобнови задочната форма на обучение През учебната 2013 2014 год се обучават над 800 студенти Академичният състав осигуряващ учебния процес включва професори 8 доценти 23 и 29 асистенти и преподаватели В подготовката на студентите са участвали известни учени на Р България като доц д р Георги Гиндев проф д р Кирил Трифонов проф дтн Кольо Минков проф днт Коста Младенов проф дтн Мария Балтаджиева проф дтн Петър Костов проф дпн Стоянка Жекова проф д р Любен Корнезов проф д р Дженко Даскалов проф дтн Георги Тасев проф инж Иван Димитров проф дтн инж Стоян Цонков проф дтн Димитър Балджиев проф дтн Вангелов доц д р Мария Рошманова проф дтн инж Георги Гайдажиев и др ФТТ Ямбол работи в непрекъснат контакт с висши училища

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Astudents&catid=46%3Ainf&Itemid=292&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Administrative staff
  University Angel Kanchev Ruse in specialty Technology of clothing at the Technical University Sofia branch Sliven In Technical College Yambol from 1998 Position Head of school activities and school inspector activity External training Valentina Atanasova Vangelova Room 220 phone 046 66 91 82 Education Economist UNSS Sofia In Technical College Yambol 1987 Position Tuition Inspector Regular training 2 Accounting and Administrative Department Maria Petrova Nikolova Room 235 tel 046 66 91 92 In Technical College Yambol 01 04 1994 Position Chief Accountant Milena Zhivkova Kaisheva Room 234 tel 046 66 91 92 In Technical College Yambol 2010 Position Accountant and organizer Student Affairs Minka Todorova Peycheva Room 233 tel 046 66 91 81 In Technical College Yambol 1986 Position Employee Human Resources and the technical secretary Irina Georgieva Doicheva Room 233 tel 046 66 91 78 In Technical College Yambol 1986 Position Technical Secretary Departments and courier Jechka Staykova Yordanova Room 236 tel 046 66 91 87 In Technical College Yambol 1994 Position Cashier and Accountant 3 Library Maria Hristova Vassileva Room 230 Library Education subject Mathematics PU P Hilendarski Plovdiv In Technical College Yambol 1986 Leading positions Head of Training Division from 1990 to 1997 Position Librarian 4 Publishing facility Hristo Georgiev In Technical College Yambol 1993 Position Computer Operator and the introduction of data 5 Educational practice complex Georgi Iliev Nikov Education speciality Agricultural Engineering RU Angel Kanchev Ruse In Technical College Yambol 1986 Position Head training workshops and driver Eng Dragomir Marinov Dragoev Education major Agricultural Engineering RU Angel Ruse In Technical College Yambol 1990 Position Maintainer Warehouse and a driver Zivko Petrov Stoyanov Education specialty Technology and organization of road transport TC Yambol In Technical College Yambol 1994 Position Master Learning in manufacturing agricultural machinery and technologies and mechanic 6 Center for vocational training and qualification

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=165&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалностите на ФТТ
  Направление Машинно инженерство Автотранспортна и земеделска техника ОКС Бакалавър и Магистър Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия ОКС Бакалавър и Магистър Направление Електротехника електроника и автоматика Електротехника ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика и компютърни системи ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика информационна и управляваща техника ОКС Магистър Мултимедийни и компютърни системи и услуги ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието ОКС Магистър Направление Хранителни технологии Технология на храните ОКС Бакалавър Безопасност и качество на храните ОКС Магистър Направление Енергетика Топло и газоснабдяване ОКС Бакалавър и Магистър Използването на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение мултимедийна техника актуализирано лабораторно и техническо оборудване спомагат за усвояването знанието за общообразователните педагогическите общотехническите и специализиращите дисциплини като се стремим модела на разпространение създаване и използване на готови знания да се смени с модела за формиране на компетенции и дееспособности Висок е интересът на младите хора към условията на обучение получаваната подготовка и квалификация по специалностите във ФТТ като от учебната 2007 2008г се възобнови задочната форма на обучение През учебната 2013 2014 год се обучават над 800 студенти Академичният състав осигуряващ учебния процес включва професори 8 доценти 23 и 29 асистенти и преподаватели В подготовката на студентите са участвали известни учени на Р България като доц д р Георги Гиндев проф д р Кирил Трифонов проф дтн Кольо Минков проф днт Коста Младенов проф дтн Мария Балтаджиева проф дтн Петър Костов проф дпн Стоянка Жекова проф д р Любен Корнезов проф д р Дженко Даскалов проф дтн Георги Тасев проф инж Иван Димитров проф дтн инж Стоян Цонков проф дтн Димитър Балджиев проф дтн Вангелов доц д р Мария Рошманова проф дтн инж Георги Гайдажиев и др ФТТ Ямбол работи в непрекъснат контакт с висши училища специализирани в същите професионални области

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Astudents&catid=46%3Ainf&Itemid=165&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Обяви и съобщения!
  0009 Home Announcements and Tenders Обяви и съобщения There are no translations available 15 02 2016 Публикуван е график за провеждане на попрвителни изпити за ОКС Магистър редовно обучение за зимен семестър на учебната 2015 2016 г 15 02 2016 Публикуван е разпис на учебните занятия за ОКС Бакалавър редовно обучение злетен семестър на учебната 2015 2016 г Популярни Информация за студенти Научна дейност на ФТТ Ямбол TC Majors ПРИЕМ

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=162&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Конкурси за редовни асистенти
  докторант и притежава ОКС магистър Назначаването става от ректора на университета въз основа на конкурсен изпит избор на ФС и на трудов договор за срок не по дълъг от четири години 3 На длъжност асистент може да бъде назначено и лице което притежава ОНС доктор защитен дисертационен труд по научната специалност на обявения конкурс Назначаването се извършва от ректора на ТрУ по предложение на комисията за допускане на кандидатите до конкурс чл 64 ал 4 съгласувано с декана директора и след избор във ФС Назначаването е на срочен трудов договор чл 17 ЗРАСРБ Ако в конкурса участват повече кандидати притежаващи ОНС доктор по научната специалност на обявения конкурс се провежда конкурсен изпит само между тях Кандидат и притежаващ и ОНС доктор която не е по научната специалност на обявения конкурс участват в конкурсен изпит наравно с кандидатите притежаващи ОКС магистър съгласно условията на чл 63 ал 2 Чл 64 1 Конкурсът по чл 63 ал 2 се обявява в централен ежедневник и интернет страницата на ТрУ от Научен отдел на ректората със срок за подаване на документи не по кратък от два месеца от публикуването 2 Кандидатите за участие в конкурса за длъжност асистент подават следните документи в научния отдел на факултета Заявление за допускане до конкурс заведено в деловодството на структурното звено Автобиография Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС магистър оригинал или нотариално заверено копие Документ за присъдена ОНС доктор или нотариално заверено копие ако има такъв Медицинско свидетелство Списък на публикации изобретения рационализации и др научни и научно приложни разработки ако има такива 3 Допускането на кандидатите до участие в конкурса се извършва от комисия включваща декана ръководителя на катедрата и един хабилитиран преподавател или с ОНС доктор назначена със заповед на ректора на ТрУ 4 Комисията по ал 3 разглежда документите на кандидатите за съответствие с изискванията за допустимост на ЗРАСРБ ППЗРАСРБ и ПРАСТрУ като взема решение за допускане в 20 дневен срок след изтичане на срока за подаване на документи 5 Деканът уведомява писмено кандидатите за резултатите от допускането им до участие в конкурса като за недопуснатите кандидати се посочват и мотивите за това 6 Допуснатите кандидати се уведомяват за датата на изпитита като уведомлението съдържа и списък на въпросите за конкурсния изпит Уведомлението по ал 5 се изпраща най късно един месец преди датата на изпита 7 Недопуснатите до участие в конкурса кандидати могат в 7 дневен срок от датата на уведомяването да направят възражение до декана 8 Деканът възлага на нова комисия от трима човека хабилитирани лица да се произнесе по възражението Въз основа на доклада на комисията деканът взема окончателно решение в 10 дневен срок от получаване на възражението 9 Конкурсният изпит се провежда от комисия назначена от декана директора в която се включват три хабилитирани лица или доктори от същата научна специалност единият от които е ръководителят на катедрата Членовете на комисията не трябва да бъдат лица описани в 1 ал 3 4 5 от Допълнителни разпоредби на ЗРАСРБ 10 Изпитът е писмен анонимен и устен с отделни оценки Писменият

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=464&Itemid=163&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалностите на ФТТ
  АКРЕДИТИРАНИ специалности Направление Машинно инженерство Автотранспортна и земеделска техника ОКС Бакалавър и Магистър Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия ОКС Бакалавър и Магистър Направление Електротехника електроника и автоматика Електротехника ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика и компютърни системи ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика информационна и управляваща техника ОКС Магистър Мултимедийни и компютърни системи и услуги ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието ОКС Магистър Направление Хранителни технологии Технология на храните ОКС Бакалавър Безопасност и качество на храните ОКС Магистър Направление Енергетика Топло и газоснабдяване ОКС Бакалавър и Магистър Използването на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение мултимедийна техника актуализирано лабораторно и техническо оборудване спомагат за усвояването знанието за общообразователните педагогическите общотехническите и специализиращите дисциплини като се стремим модела на разпространение създаване и използване на готови знания да се смени с модела за формиране на компетенции и дееспособности Висок е интересът на младите хора към условията на обучение получаваната подготовка и квалификация по специалностите във ФТТ като от учебната 2007 2008г се възобнови задочната форма на обучение През учебната 2013 2014 год се обучават над 800 студенти Академичният състав осигуряващ учебния процес включва професори 8 доценти 23 и 29 асистенти и преподаватели В подготовката на студентите са участвали известни учени на Р България като доц д р Георги Гиндев проф д р Кирил Трифонов проф дтн Кольо Минков проф днт Коста Младенов проф дтн Мария Балтаджиева проф дтн Петър Костов проф дпн Стоянка Жекова проф д р Любен Корнезов проф д р Дженко Даскалов проф дтн Георги Тасев проф инж Иван Димитров проф дтн инж Стоян Цонков проф дтн Димитър Балджиев проф дтн Вангелов доц д р Мария Рошманова проф дтн инж Георги Гайдажиев и др ФТТ Ямбол работи в непрекъснат контакт с висши училища специализирани в същите

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Astudents&catid=46%3Ainf&Itemid=162&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Фотогалерия
  52 20 години Тракийски Университет 14 2014 Тържество по случай 50 години висше образование в Ямбол и 3 години от преобразуването на факултет ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 34 2014 Лекции на 23 04 и 24 04 на д р Съткъ Коджаолу на теми Устройства и регулатори за автоматичен контрол и Сензори за разстояние 2 2014 Състезание по майсторско управление на МПС 2 2014 Състезание по Информатика и информационни технологии 24 04 2014 16 2014 Тържество за деня на светите братя Кирил и Методий Празник на Факултет Техника и технологии Ямбол 15 2010 Opening 2010 9 2010 Graduation 2010 8 46 years TC Competition 2010 32 2009 Graduation 2009 31 2009 Graduation 2009 14 2009 opening 2009 12 Студентски промоции opening 2008 7 Студентски промоции Graduation 2007 9 Студентски промоции Graduation 2006 8 Ежегоден фотоконкурс Photos2010 13 Ежегоден фотоконкурс Photos2009 12 Ежегоден фотоконкурс Photos2007 9 Ежегоден фотоконкурс Photos2008 12 Честване на 45 г Технически колеж Award 11 Честване на 45 г Технически колеж Art show 16 Честване на 45 г Технически колеж Int scietific conference 2009 10 Честване на 45 г Технически колеж Official procession 18 Честване на 45 г Технически колеж Official celebration 17 Честване на 45 г Технически колеж Food

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_phocagallery&view=categories&Itemid=264&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive •