web-archive-bg.com » BG » U » UNI-SZ.BG

Total: 598

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Специалностите на ФТТ
  специалности Направление Машинно инженерство Автотранспортна и земеделска техника ОКС Бакалавър и Магистър Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия ОКС Бакалавър и Магистър Направление Електротехника електроника и автоматика Електротехника ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика и компютърни системи ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика информационна и управляваща техника ОКС Магистър Мултимедийни и компютърни системи и услуги ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието ОКС Магистър Направление Хранителни технологии Технология на храните ОКС Бакалавър Безопасност и качество на храните ОКС Магистър Направление Енергетика Топло и газоснабдяване ОКС Бакалавър и Магистър Използването на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение мултимедийна техника актуализирано лабораторно и техническо оборудване спомагат за усвояването знанието за общообразователните педагогическите общотехническите и специализиращите дисциплини като се стремим модела на разпространение създаване и използване на готови знания да се смени с модела за формиране на компетенции и дееспособности Висок е интересът на младите хора към условията на обучение получаваната подготовка и квалификация по специалностите във ФТТ като от учебната 2007 2008г се възобнови задочната форма на обучение През учебната 2013 2014 год се обучават над 800 студенти Академичният състав осигуряващ учебния процес включва професори 8 доценти 23 и 29 асистенти и преподаватели В подготовката на студентите са участвали известни учени на Р България като доц д р Георги Гиндев проф д р Кирил Трифонов проф дтн Кольо Минков проф днт Коста Младенов проф дтн Мария Балтаджиева проф дтн Петър Костов проф дпн Стоянка Жекова проф д р Любен Корнезов проф д р Дженко Даскалов проф дтн Георги Тасев проф инж Иван Димитров проф дтн инж Стоян Цонков проф дтн Димитър Балджиев проф дтн Вангелов доц д р Мария Рошманова проф дтн инж Георги Гайдажиев и др ФТТ Ямбол работи в непрекъснат контакт с висши училища специализирани в същите професионални

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Astudents&catid=46%3Ainf&Itemid=290&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Departments
  Site Map Alumni Association Електронно обучение ново Актуални събития във ФТТ архив ВХОД ИУИС Кой е онлайн We have 43 guests online BG051PO001 3 1 08 0009 Home Departments Departments Written by Administrator V Nedeva Tuesday 05 August 2008 15 48 Faculty of Engineering and Technologies FET Yambol is headed by a Dean and two vice Deans Director of FET is elected by the General Assembly for a term of 4 years Vice Deans shall be elected by the Faculty Council The activity of the FET between General Meetings shall be governed by a Board of the Faculty elected by the General Assembly FET Yambol has three departments Engineering and Technologies Electrical Electronics Automation and Food Technologies General Pedagogical and Educational Training Training Vocational and continuing training is conducted by the Center for Vocational Education and Training In FET Yambol operate the following services 1 Training Department 2 Library 3 Publishing database 4 Accounting and Administrative Department 5 Educational practice complex Last Updated on Thursday 04 February 2016 10 45 Популярни Информация за студенти Научна дейност на ФТТ Ямбол TC Majors ПРИЕМ 2016 2017 About FTT Yambol Auto Transport and Agriculture Technique ЦПО И КВАЛИФИКАЦИЯ Food Technology Design Technology and

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=27&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Структура на ФТТ
  мандат от 4 години Зам деканите се избират от Съвета на факултета Дейността на ФТТ между отделните Общи събрания се ръководи от Факултетен съвет който се избира от Общото събрание ФТТ Ямбол има четири катедри Машинно инженерство Електротехника електроника и автоматика Хранителни технологии и Енергетика Квалификационната дейност професиналното и продължаващото обучение се осъществяват от Център за професионално обучение и квалификация Във ФТТ Ямбол функционират и следните обслужващи звена 1 Учебен

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?view=article&catid=43%3Ahistory&id=45%3Astructure&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=27&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Факултет "Техника и технологии" - Ямбол
  Затворете прозореца Изпратете на приятел Е мейл на получателя Подател Вашият е мейл Тема Изпрати Отказ

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=4f033fc44d48a69ad0bc525f21c0749458f365e1&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалностите на ФТТ
  Бакалавър по следните АКРЕДИТИРАНИ специалности Направление Машинно инженерство Автотранспортна и земеделска техника ОКС Бакалавър и Магистър Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия ОКС Бакалавър и Магистър Направление Електротехника електроника и автоматика Електротехника ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика и компютърни системи ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика информационна и управляваща техника ОКС Магистър Мултимедийни и компютърни системи и услуги ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието ОКС Магистър Направление Хранителни технологии Технология на храните ОКС Бакалавър Безопасност и качество на храните ОКС Магистър Направление Енергетика Топло и газоснабдяване ОКС Бакалавър и Магистър Използването на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение мултимедийна техника актуализирано лабораторно и техническо оборудване спомагат за усвояването знанието за общообразователните педагогическите общотехническите и специализиращите дисциплини като се стремим модела на разпространение създаване и използване на готови знания да се смени с модела за формиране на компетенции и дееспособности Висок е интересът на младите хора към условията на обучение получаваната подготовка и квалификация по специалностите във ФТТ като от учебната 2007 2008г се възобнови задочната форма на обучение През учебната 2013 2014 год се обучават над 800 студенти Академичният състав осигуряващ учебния процес включва професори 8 доценти 23 и 29 асистенти и преподаватели В подготовката на студентите са участвали известни учени на Р България като доц д р Георги Гиндев проф д р Кирил Трифонов проф дтн Кольо Минков проф днт Коста Младенов проф дтн Мария Балтаджиева проф дтн Петър Костов проф дпн Стоянка Жекова проф д р Любен Корнезов проф д р Дженко Даскалов проф дтн Георги Тасев проф инж Иван Димитров проф дтн инж Стоян Цонков проф дтн Димитър Балджиев проф дтн Вангелов доц д р Мария Рошманова проф дтн инж Георги Гайдажиев и др ФТТ Ямбол работи в непрекъснат контакт с висши училища

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Astudents&catid=46%3Ainf&Itemid=27&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Научна дейност на ФТТ - Ямбол
  1 of 14 There are no translations available Списък на научноизследователските проекти разработени от научни колективи във Факултет Техника и технологии финансирани от фонд Научни изследвания и Тракийски университет Последна актуализация януари 2016 г Научноизследователски проекти от 2015 г Договор Наименование Ръководител и работен колектив 1 2 ОУП 30 04 2015 г Научно експериментална лаборатория по автоматика и информационни технологии в прецизното земеделие Ръководител Доц д р Веселина Недева Работен колектив Доц д р Николай Вълчев АФ Ас инж Светослав Атанасов Таньо Танев студент Валя Атанасова студент Христина Желева студент 2 1 ФТТ 30 04 201 5 г Изследване и оптимизиране на параметрите на логистична система за сервиз на земеделска техника Ръководител Доц д р инж Красимира Георгиева Работен колектив Ас инж Невенка Иванова Ас инж Георги Георгиев Николай Стратиев студент Кремена Анастасова студент 3 2 ФТТ 30 04 2015 г Приложение на виртуални лаборатории във висшите училища Ръководител Доц д р инж Венелин Бочев Работен колектив Гл ас инж Ваня Стойкова Ас инж Златин Златев Ас инж Галя Шивачева Мария Янева студент Диана Георгиева студент Иван Пенчев студент Симеон Парапатиев студент 4 3 ФТТ 30 04 2015 г Идентификация и симулация на динамични модели от II ред Ръководител Доц д р инж Калоян Янков Работен колектив Гл ас д р Галина Илиева Ас инж Мирослав Василев Ас Галя Шивачева Мария Янева студент Диана Георгиева студент Иван Пенчев студент Симеон Парапатиев студент Миглена Казакова студент 5 4 ФТТ 30 04 2015 г Изследване на енергийната ефективност на електрозадвижванията Ръководител Доц д р инж Таня Пехливанова Работен колектив Гл ас д р инж Красимира Керемидчиева Ас инж Антоанета Димитрова Марин Захариев студент Теодор Маринов студент 6 5 ФТТ 30 04 2015 г Анализ на енергийната ефективност на сгради Ръководител Доц д р инж Нели Георгиева Работен колектив Ас инж Иван Бинев

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=368&Itemid=66&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Научна дейност на ФТТ - Ямбол - 1
  5 НФ 21 07 2014 г Международна научна конференция Техника технологии и образование ICTTE 2014 Ръководител Доц д р инж Красимира Георгиева Работен колектив Доц д р инж Златина Казлачева Доц д р Маргарита Пехливанова Доц д р Красимир Кръстев 3 1 ФТТ 21 07 2014 г Изследване на метрологичните характеристики на хардуер за фотограметрични измервания Ръководител Доц д р инж Станчо Станчев Работен колектив Ас инж Георги Георгиев Васил Димитров студент Николай Георгиев студент 4 2 ФТТ 21 07 2014 г Опазване на околната среда чрез технологични решения за Биологично земеделие в Ямболска област Ръководител Доц д р Виолета Вътева Работен колектив Доц д р инж Красимира Георгиева Гл ас инж Петър Казаков Ас инж Красимир Георгиев Ас инж Петър Михалев Таньо Танев студент Станислав Банев студент Добри Бачев студент 5 3 ФТТ 21 07 2014 г Изследване ролята на цветовете в текстилния и модния дизайн Ръководител Ас инж Жулиета Илиева 6 4 ФТТ 21 07 2014 г Интерактивна програмна система за идентификация и оценка на данни от експерименти Ръководител Доц д р инж Калоян Янков Работен колектив Ас инж Диана Илиева д р Галина Илиева Гл ас инж Ваня Стойкова Мария Янева студент Татяна Каркилезова студент Миглена Казакова студент 7 5 ФТТ 21 07 2014 г Приложение на дигиталните технологии в обучението по техничес ките дисциплини и адаптирането на преподавателите към тях Ръководител Доц д р инж Таня Пехливанова Работен колектив Доц д р Веселина Недева Гл ас д р инж Красимира Керемидчиева Ас инж Златин Златев Гл ас инж Златоели Дучева Иван Луис Дел Сол студент Диана Георгиева студент Живка Георгиева студент Косьо Иванов студент Мирослав Пенев студент 8 7 ФТТ 21 07 2014 г Проучване и изследване реологичните свойства на тесто от пшенично брашно обогатено с биологичноактивни вещества Ръководител Доц д р инж Антоанета Георгиева Работен

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=368&Itemid=66&lang=bg&limitstart=1 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Научна дейност на ФТТ - Ямбол - 2
  Договор Наименование Ръководител и работен колектив 1 2 ОУП 28 05 2013 г Оборудване на лаборатория за анализ на храни в направление Хранителни технологии Ръководител Доц д р инж Красимира Добрева Работен колектив Доц д р Митко Петев Доц д р Снежана Динева Доц д р инж Антоанета Георгиева Ас инж Иван Димов Ас инж Ира Танева Доц д р Тодор Илиев Аграрен факултет 2 1 ФТТ 28 05 2013 г Applied Researches in Technics Technologies and Education Ръководител Доц д р Маргарита Пехливанова Работен колектив Доц д р инж Красимира Георгиева Гл ас д р Красимир Кръстев Ас инж Невена Иванова 3 2 ФТТ 28 05 2013 г Изследване на комуникативната култура на студентите от техническите специалности Ръководител Гл ас д р Емилия Димова 4 3 ФТТ 28 05 2013 г Изследване на технологични характеристики на готови брашнено билкови смеси за производство на хляб Ръководител Ас инж Иван Димов 5 4 ФТТ 28 05 2013 г Програмно техническа система за изследване на свинско месо Ръководител Доц д р инж Калоян Янков Работен колектив Ас инж Златин Златев Иво Иванов студент Димитър Йовчев студент 6 5 ФТТ 28 05 2013 г Управление на технологичните процеси при изкуственото отглеждане на растения чрез отдалечен контрол на технологичните параметри Ръководител Доц д р инж Веселина Недева Работен колектив Проф д р инж Пламен Даскалов Русенски университет Ангел Кънчев ас инж Светослав Атанасов Миглена Казакова студент Явор Николов студент Ташко Петров студент Симеон Парапатиев студент 7 7 ФТТ 28 05 2013 г Изследване влиянието на различни биогорива върху екологичните и топлинни характеристики на котел PELLETHERM 35 на фирма Ерато АД Ръководител Доц д р инж Нели Георгиева Работен колектив доц д р инж Валентин Бобилов ас инж Иван Бинев Юлиан Вълчев студент Мирослав Ишкитиев студент Иван Николов студент Господин Николов студент Илия Демирев студент

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=368&Itemid=66&lang=bg&limitstart=2 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •