web-archive-bg.com » BG » U » UNI-SZ.BG

Total: 598

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Специалност “Автоматика и компютърни системи”
  ти ра на с ре ше ние на НАОА към МС с Протокол 2 от 17 01 2013 г с оценка 8 17 за срок от 5 години Основните теоретични дисциплини се водят от хабилитирани преподаватели на основен трудов договор от Тракийски Университет Стара Загора и гост лектори от БАН РУ Ангел Кънчев Русе ТУ София ТУ Габрово Завършилите специалността Ав то ма ти ка и компютърни системи отговаря на потребностите в различни области на стопанството като индустрията комуникациите транспорта леката промишленост селското стопанство и съответства на динамиката на тяхното развитие Обучението в областта на компютърните системи цели да даде на студентите знания и качества необходими за реализацията им като специалисти в постоянно обновяващата се теория и практика на компютърните системи и технологии При това мултидисциплинарно обучение завършилите инженери успешно съчетават знанията по автоматика и управляваща техника с уменията по програмното и апаратно осигуряване на компютърни и компютъризирани системи Бакалавърът инженер по Автоматика и компютърни системи на придобива умения да извършва проучвателна проектантска конструкторска технологична производствена монтажна ремонтна експлоатационна и учебно преподавателска дейности свързани със специалността Мултидисциплинарната подготовка им дава умения по програмиране по администриране на бази от данни практическа подготовка за работа в областта на създаване администриране и поддържане на информационни системи Учебният план и програми са разработени съгласно Единните държавни изисквания и дават възможност на завършилите АКС да продължат образованието си в по висока квалификационна степен Магистър по различни специалности ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА Студентите от специалносттите Автоматика и компютърни системи Автоматика информационна и управляваща техника и Електротехника могат да се включат по програмите на Еразъм за обмен на студенти Тракийски университет Стара Загора притежава Разширена Университетска Харта Еразъм което позволява студентите от всички специалности да се обучават или да проведат практика в чужбина Дейностите по обмен на студенти и преподаватели и въвеждане на Европейска система за

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=529%3Aaksmag&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Специалност „Автоматика и компютърни системи” - магистър
  08 0009 Home Специалностите във ФТТ Специалност Автоматика и компютърни системи магистър Специалност Автоматика и компютърни системи Образователно квалификационна степен Магистър Професионална квалификация Магистър инженер Редовно и задочно обучение Продължителност на обучението 2 семестъра след завършена ОКС бакалавър по сродни специалности 4 семестъра след завършена ОКС бакалавър в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС Професионален бакалавър в направление Електротехника електроника и автоматика Специалността Автоматика и компютърни системи за образователно квалификационна характеристика магистър с професионална квалификация Инженер по автоматика и компютърни системи има за цел да подготвя кадри за научноизследователски проектантски и инженерингови фирми и организации по изграждане на технически и организационни системи за управление внедряване настройка и експлоатация на системи за автоматично управление на производствени агрегати технологични процеси и технически комплекси за автоматизация да решават задачи по системно управление и да упражняват управленческа дейност Магистърът инженер по Автоматика и компютърни системи придобива умения да извършва проучвателна проектантска конструкторска технологична производствена монтажна ремонтна експлоатационна и учебно преподавателска дейности свързани със специалността Мултидисциплинарната подготовка им дава умения по програмиране по администриране на бази от данни практическа подготовка за работа в областта на създаване администриране и поддържане на информационни системи Популярни Информация за студенти Научна дейност на ФТТ Ямбол Специалностите на

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=578%3Aaksmag&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност „Автотранспортна и земеделска техника” - магистър
  Специалност Автотранспортна и земеделска техника магистър Специалност Автотранспортна и земеделска техника Образователно квалификационна степен Магистър Професионална квалификация Магистър инженер Редовно и задочно обучение Продължителност на обучението 2 семестъра след завършена ОКС бакалавър в направление Машинно инженерство 4 семестъра след завършена ОКС бакалавър в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС Професионален бакалавър в направление Машинно инженерство Магистърската програма по Автотранспортна и земеделска техника дава на студентите задълбочени знания в областта на Научно изследователската и внедрителска дейност Проектиране и конструиране в областта на автотранспортната и земеделска техника Приложението на компютърни технологии Фирменото управление Управлението на екипи Изготвянето на програмата е съобразено и в логическа връзка с дисциплините двигатели с вътрешно горене трактори и автомобили машини за почвообработка сеитба и прибиране диагностика техническо обслужване и ремонт на машините механизирани технологии в земеделието технология и организация на транспорта и др които представляват фундамента за надграждане на познания необходими на магистър инженера по Автотранспортна и земеделска техника Магистър инженерите от специалност Автотранспортна и земеделска техника получават възможност да се реализират като изследователи научни работници докторанти ръководители на фирми и екипи извършващи проектантски производствени търговски и други дейности свързани с експлоатацията поддръжката и ремонта на автотранспортна и земеделска техника Популярни Информация за студенти Научна

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=598%3Amajor-atzt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=83&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” - магистър
  в сайта BG051PO001 3 1 08 0009 Home Спец ТТТ Специалност Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия магистър Специалност Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия Образователно квалификационна степен Магистър Професионална квалификация Магистър инженер в модната индустрия Редовно и задочно обучение Продължителност на обучението 2 семестъра след завършена ОКС бакалавър в направление Машинно инженерство 4 семестъра след завършена ОКС бакалавър в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС Професионален бакалавър в направление Машинно инженерство Магистър инженерът в модната индустрия придобива високоспециализирани практически и теоретични знания в областта на научноизследователската и внедрителска дейност моден и текстилен дизайн приложение на съвременните компютърни технологии в модния дизайн конструирането и моделирането на облекло съвременни текстилни и шевни технологии фирменото управление и управлението на екипи Тези знания му позволяват да изразява теории концепции принципи и закономерности в областта на специалността да проявява оригиналност в разработването и прилагането на нови идеи и решения в модната индустрия да демонстрира критично осъзнаване на знанията по специалността и връзките и с други изучавани области Магистър инженерът в модната индустрия придобива следните умения да извършва научни изследвания и обработка на експериментални резултати да прилага творчески придобитите знания в науката и практиката да проектира облекла текстилни и трикотажни изделия аксесоари модни колекции да поставя и решава оптимално задачите и проблемите които възникват в производството на текстилни изделия и облекло да извършва педагогическа дейност в средни и висши учебни заведения Магистър инженерът в модната индустрия получава възможност да се реализира като научен работник моден дизайнер текстилен дизайнер конструктор и моделиер на облекло технолог и организационно управленски кадър в предачното тъкачното трикотажното и шевното производство креативен директор и мениджър в модни къщи текстилни трикотажни и шевни фирми преподавател в средното и висшето образование и др Популярни Информация за студенти Научна дейност на ФТТ Ямбол Специалностите на ФТТ ПРИЕМ 2016 2017 За

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=599%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност "Електротехника" - магистър
  в сайта BG051PO001 3 1 08 0009 Home Катедри Катедра ЕЕА Спец ЕТ Специалност Електротехника магистър Специалност Електротехника Образователно квалификационна степен Магистър Професионална квалификация Магистър електроинженер Редовно и задочно обучение Продължителност на обучението 2 семестъра след завършена ОКС бакалавър в направление Електротехника електроника и автоматика 4 семестъра след завършена ОКС бакалавър в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС Професионален бакалавър в направление Електротехника електроника и автоматика Магистър електроинженерът от професионално направление 5 2 Електротехника електроника и автоматика придобива високоспециализирани практически и теоретични знания в областта на научно изследователската и внедрителска дейност проектиране и конструиране в областта на електротехниката приложението на компютърни технологии фирменото управление и управлението на екипи Тези знания му позволяват да извършва научни изследвания и обработка на експериментални резултати да прилага творчески придобитите знания в науката и практиката да решава оптимално задачи и проблеми които възникват при производство и експлоатация на електрически уредби и съоръжения да проектира електрически уредби и инсталации да извършва педагогическа дейност в средни и висши учебни заведения Магистър електроинженерите получават възможност да се реализират като изследователи научни работници докторанти ръководители на фирми и екипи извършващи проектантски производствени търговски и други дейности свързани с производство и експлоатация на електрически уредби и съоръжения Популярни

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=600%3Aet&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=208&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност „Информационни и комуникационни технологии в в бизнеса и публичната администрация”
  Специалност Информационни и комуникационни технологии в в бизнеса и публичната администрация Образователно квалификационна степен Магистър Професионална квалификация Мгистър инженер Редовно и задочно обучение Продължителност на обучението 2 семестъра след завършена ОКС бакалавър по сродни специалности 4 семестъра след завършена ОКС бакалавър в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС Професионален бакалавър в направление Електротехника електроника и автоматика Основната цел на обучението по специалност Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация е да подготви висококвалифицирани и широкопрофилни специалисти имащи задълбочена научно теоретична и практическа подготовка в областта информационните и комуникационните технологии ИКТ които могат да съчетават сериозна теоретична подготовка с бизнес умения и опит да анализират внедряват и поддържат съвременни високотехнологични ИТ решения в бизнеса Тази специалност отговаря на потребностите в различни области от специалисти по организация и управление на информационните и комуникационни технологии във фирмите и компаниите Обучението в областта на компютърните системи цели да даде на студентите знания и качества свързани с организацията управлението и експлоатацията на информационните и комуникационни технологии в бизнеса Паралелно с усвояването на знания в областта на информационните и комуникационни технологии студентите ще придобият умения за научно изследователска и приложна дейност в редица съвременни направления на бизнеса маркетинга мениджмънта съобразени с актуалните

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=576%3Aiktpba&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност „Мултимедийни и компютърни системи и услуги”
  квалификационна степен Магистър Професионална квалификация Мгистър инженер Редовно и задочно обучение Продължителност на обучението 2 семестъра след завършена ОКС бакалавър по сродни специалности 4 семестъра след завършена ОКС бакалавър в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС Професионален бакалавър в направление Електротехника електроника и автоматика Основната цел на обучението по специалност Мултимедийни и компютърни системи и услуги е да подготви специалисти по мултимедийни и компютърни системи и услуги Тази специалност отговаря на потребностите в множество браншове и съответства на динамиката на тяхното развитие В различни области на стопанството като конструктори технолози и проектанти инженери програмисти Студентите могат да работят в проектантски и развойни екипи организации институции и фирми като системни и приложни разработчици на програмно осигуряване уеб дизайн и приложно програмиране мрежи и информационни технологии в областта на обслужването на мултимедийни и компютърни системи Инженерите по мултимедийни и компютърни системи и услуги имат подготовка да участват в подготовката и управлението на ИТ проекти Някои от профилиращите специализирани дисциплини в магистърската специалност Мултимедийни и компютърни системи и услуги са Безжични технологии за пренос на данни в индустриалните системи Графичен дизайн Дигитална фотография и обработка на звук и видео Мултимедия за уеб базирано електронно обучение Приложения и системи за мобилни устройства

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=577%3Amksu&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност “Безопасност и качество на храните” - магистър
  Специалност Безопасност и качество на храните магистър Специалност Безопасност и качество на храните Образователно квалификационна степен Магистър Професионална квалификация Магистър инженер технолог Редовно и задочно обучение Продължителност на обучението 2 семестъра след завършена ОКС бакалавър в направление Хранителни технологии 4 семестъра след завършена ОКС бакалавър в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС Професионален бакалавър в направление Хранителни технологии Магистър инженер технологът придобива високоспециализирани практически и теоретични знания в областта на научно изследователската и внедрителска дейност микробиологичните химичните технологичните и законодателните аспекти на контрола на качеството и безопасността на храните анализа на храните контрола и управлението на технологичните процеси при производството на качествени и здравословни храни фирменото управление управлението на екипи Магистър инженер технологът придобива умения да планира организира управлява усъвършенства и контролира производствено технологичните процеси отговорни за безопасността на храните д а анализира и оценява микробиологичните химичните и физичните опасности при производството на храните д а разработва внедрява и поддържа системи за управление качеството и безопасността на храните в различни предприятия и структури от хранителната верига и др Магистър инженер технолозите със специалност Безопасност и качество на храните получават възможност да се реализират като ръководители на лаборатории изследователски центрове и институти свързани с функционирането на ДПП G МР системи за анализ на риска НАССР интегрирани системи за безопасност и качество IS О 22000 ръководители на колективи за разработване на нови хранителни продукти изследователи научни работници докторанти експерти консултанти и съветници при производството на безопасни и качествени храни експерти по контрол на качество и безопасност на храните в Българската агенция по безопасност на храните Експерти в отделни фирми и екипи за разработване на НАССР системи в министерства ведомства неправителствени структури комисия за защита на потребителите и браншови организации мениджъри по безопасността и качеството на храните в предприятията за производство и съхранение на храни Популярни Информация за студенти Научна дейност

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=601%3Amajor-th&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=86&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive •