web-archive-bg.com » BG » U » UNI-SZ.BG

Total: 598

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ПРИЕМ 2016-2017
  Технология на храните ТХ Завършилите студенти получават професионална квалификация инженер и могат да продължат обучението си в ОКС магистър и ОНС доктор Нагоре ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ Провеждат се в Стара Загора и Ямбол на Тест по математика 26 03 2016 год 09 04 2016 год Тест по общообразователна подготовка 26 03 2016 год 09 04 2016 год 23 04 2016 г само в Ямбол Тест по общотехническа подготовка 26 03 2016 год 09 04 2016 год 23 04 2016 г само в Ямбол Изпит по обща езикова култура 26 03 2016 год и 09 04 2016 год само в Стара Загора Изпит по химия 09 04 2016 год само в Стара Загора Срокове за прием на документи От 09 03 2016 год до 08 04 2016 год във ФТТ Ямбол или в ТрУ Стара Загора РЕДОВНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР Провеждат се в Ямбол Стара Загора на 8 юли 2016 год Тест по математика 8 юли 2016 год Тест по общообразователна подготовка 8 юли 2016 год Тест по общотехническа подготовка 5 юли 2016 год Изпит по обща езикова култура в Стара Загора 7 юли 2016 год Изпит по химия в Стара Загора СРОКОВЕ за прием на документи От 06 06 2016 год до 27 06 2016 год във ФТТ Ямбол или в ТрУ Стара Загора включително събота и неделя Нагоре ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА За всички специалности приемът се извършва с оценката от ДЗИ или с тест изпит От ДЗИ се взема оценката от по български език и литература математика или физика за ТХ по български език и литература математика или химия Приемните изпити за специалности АТЗТ ДТММИ АКС ЕТ ТГС ТХ са тестове по математика общообразователна подготовка общотехническа подготовка изпит по обща езикова култура по избор на кандидата АТЗТ ДТММИ АКС ЕТ ТГС балът се образува от удвоената оценка от теста изпита по избор или ДЗИ плюс оценките по математика и физика от дипломата за средно образование ТХ балът се образува от удвоената оценка от теста изпита по избор или ДЗИ плюс оценките по математика и химия от дипломата за средно образование Нагоре МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ За учебната 2016 2017 год ще се провежда обучение за ОКС магистър по 4 професионални направления и магистърски програми 5 1 Машинно инженерство Автотранспортна и земеделска техника Дизайн технология и мениджмънт на модната индустрия 5 2 Електротехника електроника и автоматика Автоматика и компютърни системи Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация Информационни и комуникационни технологии в образованието Мултимедийни и компютърни системи и услуги Електротехника 5 4 Енергетика Топло и газоснабдяване 5 12 Хранителни технологии Безопасност и качество на храните Срокът на обучение в ОКС магистър е с продължителност 1 год за бакалаври дипломирани в професионалното направление на магистърската програма и с продължителност 2 год за бакалаври дипломирани в друго професионално направление на магистърската програма Дипломираните в ОКС професионален бакалавър се обучават в магистърска програма от същото професионално направление за срок от 2 год Нагоре ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ За учебната 2016 2017 год ще се провежда обучение за Образователна и научна степен

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=446&Itemid=30&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Специалност „Автотранспортна и земеделска техника”
  да се обучават специалисти с висше образование за които има обществена потребност в автомобилния транспорт и земеделието Образователно квалификационна степен Бакалавър Професионална квалификация Инженер Редовно и задочно обучение Редовно обучение 4 години Задочно обучение 4 години Специалността Автотранспортна и земеделска техника е образувана от специалностите Земеделска техника и технологии Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника и акредитирана с ре ше ние на НАОА към МС с Протокол 2 от 17 01 2013 г с оценка 8 22 и срок 5 години Подготовката на специалистите от специалност Автотранспортна и земеделска техника отговаря на нуждите на региона и страната Автомобилният транспорт е едно от приоритетните направления в развитието на икономиката Развитието на съвременен автомобилен транспорт е немислимо без добре подготвени специалисти от всички образователно квалификационни степени Благоприятните почвено климатични условия на територията на областта и страната спомагат за приоритетно развитие на земеделието производството и използването на земеделска техника и прилагане на съвременни агротехнологии Завършилите специалността имат широко обхватна подготовка и могат да работят в инженерно технически служби свързани с превоз на товари ремонт сервиз и диагностика на транспортна и земеделска техника земеделски кооперации и други организации в областта транспорта и земеделието и тяхното техническо технологично и агротехническо обслужване Допълнителната квалификация Учител и Инструктор за обучение на водачи на МПС която имат възможност да получат дава възможност да работят във всички ведомства в които се подготвят водачи на МПС ремонтни работници механици диагностици и др Необходимостта от специалисти по Автотранспортна и земеделска техника е свързана с държавната политика за развитие на земеделието и транспорта Присъединяването на България към евроатлантическите структури изисква национална транспортна система която да е съвместима с европейската Един от механизмите за развитие на инфраструктурата в транспорта е участието на България в проекта TINA решение 1997 Хелзинги мрежата на който включва 10 те паневропейски транспортни коридори Практиката показва че такива висококвалифицирани

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=151&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност "Електротехника"
  завършилите получават диплома за висше образование образователно квалификационна степен Бакалавър и професионална квалификация Електронженер Учебният план е разработен в съответствие с Единните държавни изисквания Бакалавърът със специалност Електротехника пролучава Фундаментална и общотехническа подготовка по математика физика електротехника електрически измервания електротехнически материали програмиране и използване на компютри електроника цифрова и микропроцесорна техника техническа механика машинни елементи специална подготовка по електрически машини електрически апарати електроенергетика технологии в електротехниката електрозадвижване преобразувателна техника възобновяеми енергийни източници осветителна и инсталационна техника и др специализирана подготовка по избор в областта на електронното управление диагностиката на електрическите машини и използването им в бита или в областта на автоматизацията и електротехнологиите Завършилите получават добра теоретична и практическа подготовка и могат да се реализират във всички фирми изискващи висше образование по тази специалност в областта на енергетиката производството на електрически машини и апарати производството и сервиза на битова електротехника строителството като специалисти по експлоатацията и поддържането на електротехническото оборудване в машиностроенето транспорта селското стопанство хранително вкусовата текстилната химическата и др промишленост Завършилите Факултет Техника и технологии могат да продължат образованието си в образователно квалификационна степен Магистър при условията и реда определени от държавните изисквания или в Правилника на висшите училища Специалистът по Електротехника с така предложената квалификация отговаря напълно на потребностите у нас и на европейските изисквания за висши кадри в областта на електротехниката ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА Студентите от специалносттите Автоматика и компютърни системи Автоматика информационна и управляваща техника и Електротехника могат да се включат по програмите на Еразъм за обмен на студенти Тракийски университет Стара Загора притежава Разширена Университетска Харта Еразъм което позволява студентите от всички специалности да се обучават или да проведат практика в чужбина Дейностите по обмен на студенти и преподаватели и въвеждане на Европейска система за трансфер на кредити напълно съответстват на заявената Европейска политика на Университета и плана му за стратегическо развитие

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=208&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Факултет "Техника и технологии" - Ямбол
  Staff Development Administration Announcements and Tenders Фотогалерия Useful links Contacts Web Site Map Alumni Association Електронно обучение ново Актуални събития във ФТТ архив ВХОД ИУИС Кой е онлайн We have 28 guests online BG051PO001 3 1 08 0009 Home Contacts Факултет Техника и технологии Ямбол ул Граф Игнатиев 38 ftt yambol ftt uni sz bg град Ямбол п код 8600 Декан Техн секретар тел 046 66 91 81 тел факс 046 66 91 83 http ftt uni sz bg Счетоводство 046 66 91 92 Учебен отдел ОКС Бакалавър 046 66 91 49 Учебен отдел ОКС Магистър 046 66 91 82 Каса 046 66 91 87 ЦПО и квалификация 046 66 91 49 Секретар катедри 046 66 91 49 Транспорт до ФТТ Автобус 1 от жп гара Ямбол Enter your Name E mail address Message Subject Enter your Message E mail a copy of this message to your own address Send Популярни Информация за студенти Научна дейност на ФТТ Ямбол TC Majors ПРИЕМ 2016 2017 About FTT Yambol Auto Transport and Agriculture Technique ЦПО И КВАЛИФИКАЦИЯ Food Technology Design Technology and Management of the Fashion Industry Квалификация и СДО Postgraduate and Professional Qualification Instructor driver education Instructor s Specialization Teacher s

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=63&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Връзката с бизнеса - устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет "Техника и технологии" - Ямбол - Относно проекта
  в производствената среда и устойчива реализация на пазара на труда 4 Доклад анализ и предложение за актуализация на учебната документация по 6 специалности обезпечавани във ФТТ Дейност 2 1 Провеждане на работна среща на работните екипи преподаватели и представители на работодателите по специалности за изясняване на вида съдържанието и методите на обучение 2 Съставяне на учебни програми за летен и зимен семестър и друга необходима учебна съпътстваща учебна документация от 12 до 18 3 Разработване на учебни пособия учебник и или ръководство в хартиен и електронен варианти включването им в сайта за електронно обучение на ФТТ http ftt uni sz bg по актуализираното учебно съдържание 4 Разработване на Правила за разработване и актуализиране на учебни програми учебна документация съобразени с изискванията на бизнеса Дейност 3 1 Методичен семинар за използване на съвременни методи за академично преподаване и критерии за оценяване където ще се представят съвременни и иновативни подходи използвани в практиката при професионалното обучение на инженерните специалисти 2 Провеждане на обучението лекции и упражнения по разработените нови и или актуализирани учебни програми за всички 6 специалности от 12 до 18бр 3 Провеждане на практическо обучение в реална производствена среда със съдействието на партньорските организации 4 Организация и провеждане на окончателен контрол със студентите преминали обучение по актуализираните учебни програми от екипи преподаватели и представители на партньорските организации 5 Провеждане на анкетно проучване със студентите преминали обучение по актуализираните учебни програми съгласно действащите правила в Университета за установяване на степента на удовлетвореност на студентите от предложеното им обучение Дейност 4 1 Запознаване на преподавателите от ФТТ и партньорските организации с план графика на дейностите сроковете за изпълнение финансиране и отчетните документи от двете страни за по ефективно изпълнение на заложените дейности и постигане на очакваните резултати 2 Приемане доклада на експертите за резултатите и анализа от маркетинговото проучване което ще покаже слабите страни при професионалната подготовка на инженерните специалисти и необходимостта от актуализиране на учебното съдържание за обучение Организиране на конкурси за избор на експерти от академичния състав и партньорските организации за избор на компетентни специалисти в съответните професионални направления Сформиране на работни екипи по специалности които ще подготвят и извършат обучението по актуализираната учебна документация 3 Отчитане на резултатите и анализ от апробирането на обучението по разработените учебни програми и при необходимост предприемане на мерки за корекции 4 Отчитане дейностите по изпълнение на проекта постигнати резултатите и сравняване с предвидените в проектното предложение оценка на ефективността на изпълнение на проекта Дейност 5 1 Организиране на пресконференции с участие на регионалните телевизионни медии преподавателите от ФТТ и партньорските организации за запознаване с целите дейностите по проекта и по оперативната програма както и с постигнатите резултати 2 Разработване на прессъобщения в печатните и електронни медии за текущото състояние на изпълнение на дейностите и постигнатите резултати 3 Разработване на проект и изработване на рекламни табели по изискванията за информираност и публичност които ще бъдат поставени във ФТТ и партньорските организации и ще информират обществеността за участието по проекта Изработване на транспарант който ще присъства на всички работни срещи на екипите и другите публични

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/business/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Изграждане на устойчива система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Тракийски университет - За проекта
  екипна среда за повишаване на активността им в търсене на знания за професионална квалификация и саморазвитие в научната кариера 3 Осигуряване на непрекъснат процес на учене актуализиране на знания и усъвършенстване на умения 4 Надграждане и апробиране на системата за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Тракийски университет с възможности за диференцирано заплащане на труда ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 1 Проучване на потребностите от квалификация на преподавателите 2 Организиране и провеждане на обучения на преподавателите в ключови области курсове и семинари 3 Анкетно проучване на резултатите от реализираните обучения 4 Разработване на критерии и система за квалификация и кариерно развитие с възможности за диференцирано заплащане на труда 5 Информираност и публичност на извършваните дейности ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 1 Чрез анализиране на проведените анкети да се установят потребностите на преподавателите за включване в подходящи курсове за повишаване на професионалните им компетентности 2 Извършено обучение на преподавателите в ключови области курсове и семинари Чуждоезиково обучение Обучение по CATIA програма за CAD проектиране Обучение за Европейски сертификат за компютърни умения ECDL Методика на академичното преподаване и научните изследвания Интегриране на интерактивни презентационни системи в процеса на преподаване и учене във ВУ Създаване на Виртуални лаборатории 3 Определяне на критерии и показатели за изграждане на системата за повишаване на квалификацията и кариерното развитие 4 Създаване на нагласи за учене през целия живот на преподавателите използване на съвременни методи и технологии в процеса на преподаване и управление 5 Разработване на Наръчник за кариерното развитие на преподавателите в Тракийски университет съобразен с разпоредбите на Закона за развитието на академичния състав в Република България БЕНИФИЦИЕНТИ Академичен състав от ТрУ За реализирането на отделните дейности пряко ще се включат Ръководството на ТрУ Декани на ФАКУЛТЕТИ Кариерния център на ТрУ и др Принос на ОП на проекта 76 899 60 лева Начало на проекта 23 04 2013 г Продължителност 18

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/edu/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • About FTT Yambol
  swimming pool sauna coffee club library student canteen and two student hostels with a capacity of 450 persons The duration of training courses for all students is three years The successful graduated students acquire the degree of professional bachelor and the teacher The students are prepared for specialists who can organize and manage all activities in the professional field Theoretical and practical knowledge of required courses on directions makes them possible to work as professionals in public and private business Automation Information and Controlling Equipment Graduates of Technical College have the opportunity to work as specialists in field of implementation installation and operation of modern means of automation and information control systems Electrical Engineering A Technologist in the production of electric machines and apparatus a organizer of assembly installation operation and repair of electrical machines and appliances in the units of the national electricity company industries and companies Auto transport and Agricultural Technique and Technologies Specialists technologists and technicians in all departments and companies that own use maintenance and repair motor transport and agricultural machinery Design technology and Management of Fashion Industry The Design Technology and Management of the Fashion Industry alumni have worked as fashion designers and pattern makers technologists of apparel and textile industry managers of fashion houses and studios apparel and textile firms Food Technology The students can be realized as technologists and organizers of production processes in food industry and commercial refrigeration systems quality controllers of raw material and products in the food production Heat and Gas Supply Graduates can be realized as entrepreneurs investors and managers of small and medium sized companies to build installations and their maintenance providers of distribution of pumping and compressor stations pipeline highways supervisors heads of laboratory workshops of setting up and repairing of gas equipment and gas saving controllers in services Academic staff The academic staff of the FET includes 7 professors 26 associate professors 24 assistants and 1 lecturers In 2012 2013 academic year 740 students are educated in regular and part time training The t raining is conducted under educational documentation developed pursuant to Decree 130 of 21 June 1999 and Decree 162 of 23 June 2002 It is approved by the Academic Council of Trakia University Specialists are prepared to organize and manage all activities in the professional field The theoretical and practical knowledge of required courses on majors and directions makes it possible to work as professionals in public and private business Short history On 11 05 2011 the Technical College Yambol was 47 years Technical College Yambol is the successor of two important city schools Pedagogical High School and Pedagogical Teachers Institute The Pedagogical High School lasted several years until 1964 when was founded the Teachers Institute with main activity preparing of teachers in practice This Institute began its history with a major Mechanization of agriculture in the building of the School of mechanization of agriculture In the beginning the number of students exceeds 60 people and the number of lecturers is about ten

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=2&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Нашата мисия
  за повишаване качеството на образование и обучение подобряване на условията и стимулиране на научната дейност и научното израстване на кадрите разширяване на международната дейност разработване участие и реализиране на международни и европейски проекти подобряване на материално техническата база и др Тракийски университет ТрУ Стара Загора има редовна акредитация от НАОА към Министерски съвет съгласно Удостоверение за институционална акредитация от 19 07 2012 г за срок от 6 години с оценка 9 27 при максимална 10 ФТТ Ямбол като основно звено в структурата на Тракийски университет получава държавна поръчка и извършва 4 годишно обучение в редовна и задочна форма на ОКС Бакалавър по 6 АКРЕДИТИРАНИ специалности ОКС Магистър по 9 акредитирани специалности и ОНС Доктор по 2 професионални направления Във Факултет Техника и технологии Ямбол са създадени благоприятни условия за научно израстване професионално развитие на академичния състав и привличане на нови преподавателски кадри Това се постига съобразно Програма за научно развитие на академичния състав Главната стратегия на научноизследователската дейност се основава на развиване на основните звена по научни направления създадени съобразно тяхната специфика за решаване на научни научноприложни и приложни проблеми в съответствие с научните интереси на преподавателите с разполагаемата изследователска база с конюнктурата на пазара у нас с международните тенденции и други Факултет Техника и технологии Ямбол е организатор на ежегодни научни сесии от 2000 г някой от които са съорганизатор през 2002 г Космос природа човек научна конференция с международно учас тие през 2003г Информационни технологии Наука техника технологии научно приложна конференция с международно участие посветена на 100 годишнината от рождението на Джон Атанасов 2004 год Наука техника технологии и образование посветена на 40 годишнината от създаването на Технически колеж Ямбол през 2009 г Европейски измерения на образованието и науката На тези научни сесии и конференции се анализират и депозират изследователските резултати от научен и приложен характер Някои от

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=166&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive •