web-archive-bg.com » BG » U » UNI-SZ.BG

Total: 598

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • КАТЕДРА „МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО”
  в страната и чужбина С наличната материална база информационното осигуряване на учебните дисциплини и кадровия си потенциал катедра МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО отговаря на съвременните изисквания и провежда учебен процес на високо ниво Преподавани дисциплини Инженерна графика Материалознание Механика Основи на земеделието Съпротивление на материалите Теория на механизмите и машините Метрология и техническо измерване Топлотехника Машинни елементи Технология на машиностроенето Хидравлика Автотракторни и експлоатационни материали Двигатели с вътрешно горене Трактори и автомобили Машини за почвообработка сеитба и прибиране Ел обзавеждане на трактора и автомобила Диагностика и техническо обслужване на машините Механизирани технологии в земеделието Ремонт на автотранспортна и земеделска техника Автоматизирани системи в транспортните средства Техническа безопасност Екология в транспорта Технология и организация на транспорта Алтернативни горива и масла Автотехническа експертиза Товаро разтоварна техника и процеси в транспорта Електро и мотокари Екологично земеделие Техн на възстановяването Първична преработка и съхранение на зърнени продукти Преподавателски състав на катедра Машинно инженерство проф д р инж Красимира Господинова Георгиева ДЕКАН каб 233 CV Публикации e mail Е мейл адресът e защитен от спам ботове Област на научни интереси Приложна геометрия и инженерна графика Машинознание и машинни елементи Селскостопански и хидромелиоративни машини Автоматизирани системи за обработка на информация и управление по отрасли Подпластова сеитба конструиране и експериментиране на комбинирани земеделски машини Автоматизация на системите за диагностика на болестите по лозови насаждения Ферментационни процеси Системи с променлива структура Моделиране и управление доц д р инж Илия Гинков Илиев ръководител катедра каб 128 CV Публикации e mail Е мейл адресът e защитен от спам ботове Област на научни интереси двигатели с вътрешно горене трактори автомобили горивна икономичност доц д р инж Галя Георгиева Долапчиева каб 319 CV Публикации e mail Е мейл адресът e защитен от спам ботове Област на научни интереси Конструиране и технология на облеклото Проектиране на технологични линии доц д р инж Станчо Колев Станчев Ръководител СДО и ЦПО каб 130 CV Публикации e mail Е мейл адресът e защитен от спам ботове Област на научни интереси Автотранспортна техника и технически експертизи доц д р Златинка Иванова Казлачева Зам декан каб 110 CV Публикации e mail Е мейл адресът e защитен от спам ботове Област на научни интереси Моден дизайн конструиране и моделиране на облеклото усъвършенстване на методиките за конструиране и CAD дизайн доц д р инж Митко Стоянов Димитров каб 126 CV Публикации e mail Е мейл адресът e защитен от спам ботове Област на научни интереси Двигатели с вътрешно горене Автомобилни експлоатационни материали Ремонт и диагностика на автомобилите доц д р инж Красимир Трендафилов каб 130 CV Публикации email Е мейл адресът e защитен от спам ботове Област на научни интереси Земеделски машини Експлоатация на земеделската техника доц д р Виолетка Вътева Вътева каб CV Публикации email Област на научни интереси доц д р инж Румен Анчев Русев каб 110 CV Публикации e mail Област на научни интереси Анализ и синтез на механизми за текстилни машини Конструиране на нестандартни машини Робототехника Роботизация на производствени процеси Промишлена електроника доц д р инж Диана Райчева Балабанова каб 110 CV Публикации e mail Е мейл адресът

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=34&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • КАТЕДРА „EЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА”
  изисквания и провежда учебен процес на високо ниво Основните научни направления в областта Електротехника електроника и автоматика по които се работи в катедрата са 1 Автоматизация и управление в производството и промишлеността 2 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление 3 Безжични мрежи за приложение в прецизното земеделие 4 Безконтактни методи за определяне качеството на месото и месните продукти 5 Информационни технологии в бизнеса и образованието 6 Електронно обучение 7 Електротехника и електроника Преподавани дисциплини в областта Електротехника електроника и автоматика Програмиране и използване на компютри Теоретична електротехника Електрически измервания Полупроводникова електроника Теория на управлението Програмни езици и системи в автоматиката Импулсна и цифрова схемотехника Измерване на неелектрически величини Електромеханични устройства Микропроцесорна техника Управление на електромеханични системи Обработка на сигнали и данни Технически средства за автоматизация Идентификация на системи Автоматизация на технологични процеси Проектиране на системи за управление на технологични обекти Компютърни мрежи и системи Компютърна графика САD системи Токозахранващи устройства Преобразувателна техника Компютърно моделиране и симулиране на процеси Бази от данни в системите за управление Програмируеми контролери Компютърни системи за управление Индустриални мрежи в комп системи за управление Специализирани системи за измерване и управление Уеб програмиране Софтуерни продукти за статистич обработка и анализ на данни Софтуерни системи за електронно обучение Електронен бизнес и електронно управление Електрически машини Eлектрически апарати Електроенергетика Преобразувателна техника Проектиране на електрически машини и апарати Възобноваеми енергийни източници Електрозадвижване Технологии в електротехниката Осветителна и инсталационна техника Електрически микромашини Електрически сензори Електронни системи за управление на електрически машини Електрически апарати за автоматиката Контрол и диагностика на електрически машини Основи на автоматизацията Битова електротехника Електротехнология Преподавателски състав доц д р Веселина Иванова Недева Ръководител катедра каб 219 CV Публикации e mail vnedeva at yahoo com Област на научни интереси информационни системи информационни технологии приложение на компютърната техника в икономиката електронно обучение Автоматизирани системи за обработка на информация и управление проф д р Пламен Иванов Даскалов каб 221 CV Публикации e mail pl daskalov at abv bg Област на научни интереси Автоматизирани системи за обработка на информация и управление Автоматизация на производството Микропроцесорна техника и системи доц д р инж Таня Иванова Пехливанова каб 213 CV Публикации Научен актив e mail tania ipg at abv bg Област на научни интереси Електротехника Електрически измервания Електрообзавеждане на земеделска техника доц д р инж Калоян Бончев Янков каб 213 CV Публикации Научен актив e mail kbyankov at abv bg Област на научни интереси Компютърна графика Идентификация на системи Моделиране и симулиране на обекти и процеси Автоматизирани системи за обработка на информация и управление доц д р инж Ваня Димитрова Стойкова каб 237 CV Публикации e mail vst 66 abv bg Област на научни интереси Информатика информационни технологии електронно обучение автоматизирани системи интерактивни презентационни системи гл ас д р инж Красимира Василева Керемидчиева каб 213 CV Публикации e mail keremid 4 ievakv abv bg Област на научни интереси Електротехника електроенергетика надеждност на електрически мрежи ас д р инж Златин Димитров Златев каб 219 CV Публикации Научен актив e mail zlatinzlatev hacker bg Област на научни интереси Безконтактни методи за определяне качеството на

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=53&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • КАТЕДРА "ЕНЕРГЕТИКА"
  Енергетика доц д р инж Иван Лазаров Тел 046 669181 Организатор на катедра Ирина Георгиева Основните научни направления по които се работи в катедрата са 1 Топлотехника и топло снабдяване в бита и промишлеността 2 Газо снабдяване в бита и промишлеността 3 Оценка на риска и техническа безопасност 4 Възстановяеми енергийни източници Катедрата поддържа делови и творчески контакти със сродни институти и фирми в страната и чужбина С наличната материална база информационното осигуряване на учебните дисциплини и кадровия си потенциал катедра Топло и газоснабдяване отговаря на съвременните изисквания и провежда учебен процес на високо ниво Преподавани дисциплини Метрология и техническо измерване Топлотехника Машинни елементи Технология на машиностроенето Механика на флуидите Хидро и пневмозадвижване Техническа безопасност Екология в транспорта Преподавателски състав на катедра Енергетика доц д р инж Нели Асенова Георгиева каб 227 CV Публикации e mail ngeorgieva at tk uni sz bg Област на научни интереси Комбинирано обработване на хидравлични отвори Технология на машиностроенето доц д р инж Иван Стефанов Лазаров каб 315 CV Публикации e mail isl51 at abv bg Област на научни интереси Техническа безопасност Оценяване на риска за безопасността и здравето Машиностроене и уредостроене Поддържане и ремонт на машините Топло и газоснабдяване Промишлена вентилация Автоматизация на технологичните процеси Предприемачество и мениджмънт Мехатроника доц д р инж Рашко Георгиев Иванов каб 227 CV Публикации Област на научни интереси Отопление вентилация и климатизация в животновъдството Икономия на енергия в селското стопанство гл ас инж Стати Найденов Найденов каб 419 CV Публикации Област на научни интереси Техническа безопасност ас д р инж Иван Георгиев Бинев каб 410 CV Публикации e mail ibbinev at abv bg Област на научни интереси Топло и газоснабдяване доц д р Здравка Д Джандармова каб 227 CV Публикации e mail zdd 56 at abv bg Област на научни интереси Икономика доц д р Иванка Шивачева каб

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=445&Itemid=303&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • КАТЕДРА "ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ"
  Технология на консервирането Хранителна микробиология Екология Чужд език Студентите изучаващи специалност Технология на храните могат да разширяват познанията си в областта на Хранителните технологии като избират от дисциплините Добавки за хранителни продукти Опаковане на хранителните продукти Химични процеси в хранителните технологии Технология на птичето месо и яйцата Технология на рибата и рибните продукти Технология на плодово захарните продукти Технология на детски и диетични храни Технология на комбинираните фуражи и Технология на макаронените изделия За ОКС магистър Сензорен анализ Хранителни контаминанти Функционални храни Анализ на храните Системи за управление качеството на храните Системи за управление безопасността на храните Управление и работа в екип Избираеми дисциплини Хранителни токсикоинфекции Хигиена на храненето Бизнес комуникации Организационна култура и етика Създадени са необходимите условия и организация за осъществяване на качествен учебния процес Академичният състав на катедрата включва 1 професор 6 доценти 1 гл ас д р и 2 асистенти Разработени са над 20 научни и научно приложни проекти Осъществено е трайно сътрудничество с фирми от хранителната промишленост за извеждане на специализираща практика и преддипломен стаж на студентите от професионално направление Хранителни технологии Основни научни направления Иновационни технологии при производството на храни Безопасност и качество на храните Математическо моделиране на технологични процеси Съвременни аспекти в мениджмънта на висшето образование и ученето през целия живот Преподавателски състав на катедра Хранителни технологии доц д р инж Красимира Добрева каб 132 CV Публикации Научен актив e mail Е мейл адресът e защитен от спам ботове Област на научни интереси Получаване анализ и приложение на етеричните масла и екстракти от етерично маслени и лекарствени растения Ароматизиране на хранителните продукти Системи за управление на качеството на хранителните продукти доц д р инж Антоанета Василева Георгиева каб 414 CV Публикации Научен актив Област на научни интереси Технология на консервирането доц д р Митко Тодоров Петев каб 210 CV Публикации Научен актив e

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=444&Itemid=302&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалности
  Актуални събития във ФТТ архив ВХОД ИУИС Кой е онлайн В момента има 28 посетителя в сайта BG051PO001 3 1 08 0009 Feed Entries Home Специалностите във ФТТ Специалности Специалности Филтър по заглавие Покажи 5 10 15 20 25 30 50 100 Всички Заглавие на статията 1 Специалност Топло и газоснабдяване магистър 2 Специалност Безопасност и качество на храните магистър 3 Специалност Електротехника магистър 4 Специалност Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия магистър 5 Специалност Автотранспортна и земеделска техника магистър 6 Специалност Автоматика информационна и управляваща техника магистър 7 Специалностите във ФТТ 8 Специалност Автоматика и компютърни системи магистър 9 Специалност Мултимедийни и компютърни системи и услуги 10 Специалност Информационни и комуникационни технологии в в бизнеса и публичната администрация 11 Специалност Информационни и комуникационни технологии в образованието 12 Специалност Електротехника 13 Специалност Топло и газоснабдяване 14 Специалност Технология на храните 15 Специалност Автоматика информационна и управляваща техника 16 Специалност Автоматика и компютърни системи 17 Специалност Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия 18 Специалност Автотранспортна и земеделска техника Популярни Информация за студенти Научна дейност на ФТТ Ямбол Специалностите на ФТТ ПРИЕМ 2016 2017 За ФТТ Ямбол Специалност Автотранспортна и земеделска техника ЦПО И КВАЛИФИКАЦИЯ Специалност Технология на храните Специалност

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=68&Itemid=290&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • История на ФТТ
  структурни промени необходими за организиране провеждане на обучение на специалисти с висше образование Обособени са учебен отдел катедри създадена е учебна и нормативна документация в съответствие с нормативната база за висше образование в страната Поставят се основите на академично сътрудничество с Русенски университет А Кънчев През периода 1991 1992г за директор е избрана доц д р Мария Рошманова Разширява се сътрудничеството с Русенски университет Софийски университет Св Климент Охридски и ВИХВП Пловдив Продължава издигане на качеството на обучение и академичността на Висшето училище Създадена беше изключително творческа атмосфера в катедрите Координациония учебно научен съвет на Русенския университет проявява академичност толерантност и грижа към дейността и проблемите на Полувисшия институт Председателя и зам председателя на КС участват в заседанията на Съвета на колежа Обогатява се материалната база за обучение За този едногодишен период се оборудва лабораторията по ДВГ със съвременен диагностичен стенд SUN за учебната работилница по облекло е закупен нов комплект шевни японски машини YUKI и е изградена лаборатория по ГСМ със съдействие на преподаватели от Русенски университет През този период е възстановено по възрожденски честването на празника на светите братя Кирил и Методий тогава възниква идеята тази дата да бъде патронен празник на Института Особено развитие на научната дейност се осъществява при управлението на проф инж Иван Димитров 1992 1999г Кадровата политика е в центъра на вниманието на ръководството на института Привлечени са хабилитирани преподаватели професори и доценти от Русенски университет ТУ София ВИХВП Софийски университет св Климент Охридски ТУ Габрово и др Полувисшият институт се превръща в инкубатор на знание и наука Създава се Научно изследователски сектор с необходимата нормативна документация и организация съответващ на университетски модел Разработват се проекти финансирани от фонд Научни изследвания на МОН Министерството на транспорта и др Голям брой от тези договори обслужват научна тематика на зачислени докторанти на самостоятелна подготовка През този период се защитили ОНС доктор 7 преподаватели към следните Висши училища Софийски университет 1 Русенски университет 2 Икономически университет Варна 1 ИММ София 1 УХТ Пловдив 1 и 4 преподаватели са получили научно звание доцент Издига се на по високо ниво научно преподавателска дейност а също усвояването и практическото прилагане на знанията и уменията на студентите За това спомага и създадената учебно опитна база НОПЕР ПИ ООД Организират се курсове за придобиване на професионалните квалификации Инструктор за обучение на водачи на МПС и учител специализации Информационни технологии и други курсове като Маркетинг и мениджмънт Автоматизация на финансово счетоводната дейност Компютърни курсове всички модули и др С ПМС 374 от 15 октомври Полувисшият институт Ямбол се преобразува в Технически колеж в структурата на Тракийски университет Стара Загора с предмет на дейност подготовка на технически кадри и учители за ОКС специалист по по 7 специалности През периода 1999 2007г за директор на Колежа е избран проф дтн инж Георги Гайдажиев След актуализиране на ЗВО и Държавните изисквания за получаване на образователно квалификационни степени се разработи актуализирана учебна документация През периода от НАОА с успешна акредитация са програмно акредитирани 7 специалности 2 специалности са открити с проект и едно професионално направление Извършена е

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=147&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалностите на ФТТ
  АКРЕДИТИРАНИ специалности Направление Машинно инженерство Автотранспортна и земеделска техника ОКС Бакалавър и Магистър Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия ОКС Бакалавър и Магистър Направление Електротехника електроника и автоматика Електротехника ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика и компютърни системи ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика информационна и управляваща техника ОКС Магистър Мултимедийни и компютърни системи и услуги ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието ОКС Магистър Направление Хранителни технологии Технология на храните ОКС Бакалавър Безопасност и качество на храните ОКС Магистър Направление Енергетика Топло и газоснабдяване ОКС Бакалавър и Магистър Използването на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение мултимедийна техника актуализирано лабораторно и техническо оборудване спомагат за усвояването знанието за общообразователните педагогическите общотехническите и специализиращите дисциплини като се стремим модела на разпространение създаване и използване на готови знания да се смени с модела за формиране на компетенции и дееспособности Висок е интересът на младите хора към условията на обучение получаваната подготовка и квалификация по специалностите във ФТТ като от учебната 2007 2008г се възобнови задочната форма на обучение През учебната 2013 2014 год се обучават над 800 студенти Академичният състав осигуряващ учебния процес включва професори 8 доценти 23 и 29 асистенти и преподаватели В подготовката на студентите са участвали известни учени на Р България като доц д р Георги Гиндев проф д р Кирил Трифонов проф дтн Кольо Минков проф днт Коста Младенов проф дтн Мария Балтаджиева проф дтн Петър Костов проф дпн Стоянка Жекова проф д р Любен Корнезов проф д р Дженко Даскалов проф дтн Георги Тасев проф инж Иван Димитров проф дтн инж Стоян Цонков проф дтн Димитър Балджиев проф дтн Вангелов доц д р Мария Рошманова проф дтн инж Георги Гайдажиев и др ФТТ Ямбол работи в непрекъснат контакт с висши училища специализирани в същите

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Astudents&catid=46%3Ainf&Itemid=28&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Информация за студенти
  Актуални събития във ФТТ архив ВХОД ИУИС Кой е онлайн We have 28 guests online BG051PO001 3 1 08 0009 Home Students Информация за студенти There are no translations available По допълнителни въпроси се обръщайте към Учебен отдел инж Стойка Георгиева Милушева стая 231 тел 046 66 91 82 Длъжност Ръководител на учебна дейност и инспектор учебна дейност за ОКС Магистър Редовно и Задочно обучение Валентина Атанасова Вангелова стая 232 тел 046 66 91 49 Длъжност Инспектор учебна дейност за ОКС Бакалавър Редовно обучение Елена Вълчева Стоянова стая 233 тел 046 66 91 49 Длъжност Инспектор учебна дейност за ОКС Бакалавър Задочно обучение Информация за кандидат студентската кампания за Тракийски университет Стара Загора Изпити оценки класирания за уч 2015 2016 г Правилник за устройството дейността и управлението на ФТТ Ямбол Правила за учебната дейност на Тракийски университет Стара Загора Справочник на Факултет Техника и технологии Ямбол при Тракийски университет Стара Загора Академичен календарен план Специалности Учебен разпис График изпити Last Updated on Wednesday 29 July 2015 09 10 Популярни Информация за студенти Научна дейност на ФТТ Ямбол TC Majors ПРИЕМ 2016 2017 About FTT Yambol Auto Transport and Agriculture Technique ЦПО И КВАЛИФИКАЦИЯ Food Technology Design Technology and Management of

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=29&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive •