web-archive-bg.com » BG » U » UNI-SZ.BG

Total: 598

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Факултет "Техника и технологии" - Ямбол
  Затворете прозореца Изпратете на приятел Е мейл на получателя Подател Вашият е мейл Тема Изпрати Отказ

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=b862eed124cc7218c8e578a255efde99f7134f12&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Факултет "Техника и технологии" - Ямбол
  Затворете прозореца Изпратете на приятел Е мейл на получателя Подател Вашият е мейл Тема Изпрати Отказ

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=f9ddbf7878ac30a77412c739e1a4d268b4958cdd&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • About FTT Yambol
  sauna coffee club library student canteen and two student hostels with a capacity of 450 persons The duration of training courses for all students is three years The successful graduated students acquire the degree of professional bachelor and the teacher The students are prepared for specialists who can organize and manage all activities in the professional field Theoretical and practical knowledge of required courses on directions makes them possible to work as professionals in public and private business Automation Information and Controlling Equipment Graduates of Technical College have the opportunity to work as specialists in field of implementation installation and operation of modern means of automation and information control systems Electrical Engineering A Technologist in the production of electric machines and apparatus a organizer of assembly installation operation and repair of electrical machines and appliances in the units of the national electricity company industries and companies Auto transport and Agricultural Technique and Technologies Specialists technologists and technicians in all departments and companies that own use maintenance and repair motor transport and agricultural machinery Design technology and Management of Fashion Industry The Design Technology and Management of the Fashion Industry alumni have worked as fashion designers and pattern makers technologists of apparel and textile industry managers of fashion houses and studios apparel and textile firms Food Technology The students can be realized as technologists and organizers of production processes in food industry and commercial refrigeration systems quality controllers of raw material and products in the food production Heat and Gas Supply Graduates can be realized as entrepreneurs investors and managers of small and medium sized companies to build installations and their maintenance providers of distribution of pumping and compressor stations pipeline highways supervisors heads of laboratory workshops of setting up and repairing of gas equipment and gas saving controllers in services Academic staff The academic staff of the FET includes 7 professors 26 associate professors 24 assistants and 1 lecturers In 2012 2013 academic year 740 students are educated in regular and part time training The t raining is conducted under educational documentation developed pursuant to Decree 130 of 21 June 1999 and Decree 162 of 23 June 2002 It is approved by the Academic Council of Trakia University Specialists are prepared to organize and manage all activities in the professional field The theoretical and practical knowledge of required courses on majors and directions makes it possible to work as professionals in public and private business Short history On 11 05 2011 the Technical College Yambol was 47 years Technical College Yambol is the successor of two important city schools Pedagogical High School and Pedagogical Teachers Institute The Pedagogical High School lasted several years until 1964 when was founded the Teachers Institute with main activity preparing of teachers in practice This Institute began its history with a major Mechanization of agriculture in the building of the School of mechanization of agriculture In the beginning the number of students exceeds 60 people and the number of lecturers is about ten The first

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=28&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • За ФТТ - Ямбол
  Веселина Недева Катедра Енергетика с ръководител доц д р Иван Лазаров Катедра Хранителни технологии с ръководител доц д р Красимира Добрева Нагоре Специалности повече за специалностите на ФТТ Ямбол Учебни планове и квалификационни характеристики Факултет Техника и технологии разполага с учебен корпус модерно обзаведени зали и лаборатории Практическото обучение се провежда в база за учебна и производствена практика и в базови предприятия и училища За студентите има изграден спортен комплекс закрит плувен басейн сауна фитнес кафе клуб книжарница столова и студентско общежитие с капацитет 220 места Продължителността на обучението за всички специалности е 4 години за редовно обучение и 4 години за задочно обучение Успешно завършилите придобиват образователно квалификационна степен бакалавър и учител и професионална квалификация инженер Завършилите могат да продължат във ФТТ за ОКС магистър и професионална квалификация магистър инженер Нагоре Преподавателски състав Академичният състав на ФТТ включва 3 професори 26 доценти и 24 асистенти През учебната 2015 2016 год се обучават над 750 студенти в редовна и задочна форма на обучение Обучението се провежда по учебна документация разработена съобразно Постановления 130 от 21 юни 1999 год и 162 от 23 юни2002 год която е утвърдена от Академичния съвет на ТрУ Специалистите са подготвени да изпълняват организират и управляват цялата дейност в съответната професионална област Теоретичната и практическа подготовка по задължителните дисциплини за направленията и специалностите дава възможност да се реализират като специалисти в държавния и частен бизнес Нагоре Кратка история През 2014 г се навършват 50 години висше образование в Ямбол На добър час и успех на студентите и колектива Техническият колеж Ямбол е наследник на две важни за града учебни заведения Педагогическата гимназия и Учителския институт Педагогическата гимназия просъществува няколко години докато основават през 1964 год Учителския институт с предмет на дейност подготовка на учители по практика Този институт започва своята история с една специалност Механизация на

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?view=article&catid=43%3Ahistory&id=44%3Aabout-us&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=28&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Факултет "Техника и технологии" - Ямбол
  Затворете прозореца Изпратете на приятел Е мейл на получателя Подател Вашият е мейл Тема Изпрати Отказ

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=fa482b4be88fb4d94a668cfa0b1c768f04a1b7aa&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност „Мултимедийни и компютърни системи и услуги”
  квалификационна степен Магистър Професионална квалификация Мгистър инженер Редовно и задочно обучение Продължителност на обучението 2 семестъра след завършена ОКС бакалавър по сродни специалности 4 семестъра след завършена ОКС бакалавър в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС Професионален бакалавър в направление Електротехника електроника и автоматика Основната цел на обучението по специалност Мултимедийни и компютърни системи и услуги е да подготви специалисти по мултимедийни и компютърни системи и услуги Тази специалност отговаря на потребностите в множество браншове и съответства на динамиката на тяхното развитие В различни области на стопанството като конструктори технолози и проектанти инженери програмисти Студентите могат да работят в проектантски и развойни екипи организации институции и фирми като системни и приложни разработчици на програмно осигуряване уеб дизайн и приложно програмиране мрежи и информационни технологии в областта на обслужването на мултимедийни и компютърни системи Инженерите по мултимедийни и компютърни системи и услуги имат подготовка да участват в подготовката и управлението на ИТ проекти Някои от профилиращите специализирани дисциплини в магистърската специалност Мултимедийни и компютърни системи и услуги са Безжични технологии за пренос на данни в индустриалните системи Графичен дизайн Дигитална фотография и обработка на звук и видео Мултимедия за уеб базирано електронно обучение Приложения и системи за мобилни устройства

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=577%3Amksu&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=28&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност „Информационни и комуникационни технологии в в бизнеса и публичната администрация”
  Юли 2014 18 07 Специалност Информационни и комуникационни технологии в в бизнеса и публичната администрация Образователно квалификационна степен Магистър Професионална квалификация Мгистър инженер Редовно и задочно обучение Продължителност на обучението 2 семестъра след завършена ОКС бакалавър по сродни специалности 4 семестъра след завършена ОКС бакалавър в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС Професионален бакалавър в направление Електротехника електроника и автоматика Основната цел на обучението по специалност Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация е да подготви висококвалифицирани и широкопрофилни специалисти имащи задълбочена научно теоретична и практическа подготовка в областта информационните и комуникационните технологии ИКТ които могат да съчетават сериозна теоретична подготовка с бизнес умения и опит да анализират внедряват и поддържат съвременни високотехнологични ИТ решения в бизнеса Тази специалност отговаря на потребностите в различни области от специалисти по организация и управление на информационните и комуникационни технологии във фирмите и компаниите Обучението в областта на компютърните системи цели да даде на студентите знания и качества свързани с организацията управлението и експлоатацията на информационните и комуникационни технологии в бизнеса Паралелно с усвояването на знания в областта на информационните и комуникационни технологии студентите ще придобият умения за научно изследователска и приложна дейност в редица съвременни направления на бизнеса маркетинга

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=576%3Aiktpba&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=28&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност „Информационни и комуникационни технологии в образованието”
  задочно обучение Продължителност на обучението 2 семестъра след завършена ОКС бакалавър по сродни специалности 4 семестъра след завършена ОКС бакалавър в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС Професионален бакалавър в направление Електротехника електроника и автоматика Основната цел на обучението по специалност на магистърска програма Информационни и комуникационни технологии в образованието е да подготви високо квалифицирани и широкопрофилни специалисти имащи солидна фундаментална общотехническа подготовка и задълбочени знания по съвременни автоматизирани компютърни системи за управление и информационна техника и технологии Те могат да намерят реализация в различни области на стопанството и образованието В различните производствени сфери като конструктори технолози и проектанти инженери Студентите могат да работят в проектантски и развойни екипи организации институции и фирми като системни и приложни разработчици на програмно осигуряване проектанти и конструктори на приложно специфични вградени апаратни компютърни платформи мрежи и информационни технологии Инженерите по мултимедийни и компютърни системи и услуги имат подготовка да участват в разработването на международни проекти В областта на образованието ще могат да се реализират като проектанти на електронно учебно съдържание преподаватели по ИКТ в образованието с допълнителна квалификация за професионална квалификация Учител експерт оценители на курсове програми и проекти за обучение с използване на ИКТ консултанти при разработването на програми за

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=575%3Aikto&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=28&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive •