web-archive-bg.com » BG » P » PIONEERINVESTMENTS.BG

Total: 165

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pioneer Fund Solutions - Balanced - Основни данни
  облигации в евро PF Euro High Yield Високодоходен в евро PF Euro Aggregate Bond Агрегатни облигации в евро PF Euro Corporate Bond Eвропейски корпоративни облигации PF Emerging Markets Bond Облигации на възникващи пазари PF Emerging Markets Equity Акции на развиващи се пазари Планиране на инвестициите Калкулатор Бърза навигация Администрация Често задавани въпроси Исторически цени Вход за търговски партньори име парола Вход Актуална НСА за единиците на под фондовете на Pioneer Funds Pioneer aktuální ceny Pioneer Funds Global Ecology 17 2 2016 214 35 Pioneer Funds Emerging Markets Bond 17 2 2016 15 61 Pioneer Funds Global Select 17 2 2016 77 96 Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity 17 2 2016 12 71 Pioneer Funds U S Pioneer Fund 17 2 2016 8 01 Pioneer Funds Commodity Alpha 17 2 2016 30 74 Избери фонд Pioneer Fund Solutions Balanced Pioneer Fund Solutions Балансиран Регистриран в Люксембург EUR USD Балансиран Фонд Основни данни Управляващо дружество Pioneer Asset Management S A Регистриран в Люксембург Инвестиционна цел Балансиран Фонд Инвестиционни посредници в България УниKредит Булбанк АД НСА начална дата 13 2 2015 Минимален размер на първоначална инвестиция 500 500 Минимален размер на последващите инвестиции 150 150 Такса за покупка max 5 00 Такса за обратно изкупуване 0 00 Такса за управление Пълна информация за приложимите такси можете да намерите в Съответния Проспект 1 20 ISIN kat A non distributed LU1121646779 Този Фонд е един от Под фондовете на Фонд чадър PIONEER FUND SOLUTIONS Фонд Пайъниър Решения PIONEER FUND SOLUTIONS е инвестиционно дружество от отворен вид Société d Investissement à Capital Variable type инвестиционно дружество с променлив капитал SICAV създадено по законите на Люксембург Акциите на Pioneer Fund Solutions се предлагат в България като финансови инструменти на стандартни фондове UCITS според режима на единния Европейски паспорт Инвестиционна цел 65 12 20 Инвестиционен екип

  Original URL path: http://www.pioneerinvestments.bg/Fund/BasicInfo.asp?fund=PFPSBalanced&class=EUR (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Pioneer Fund Solutions - Balanced - Актуална информация
  Балансиран Pioneer Fund Solutions Conservative Консервативен Pioneer Fund Solutions Diversified Growth Диверсифициран Ръстов пълен списък на под фондовете Слети Под фондове Представяне исторически цени Карта на продуктите Под фондове на фокус PF Euro Strategic Bond Стратегически облигации в евро PF Euro High Yield Високодоходен в евро PF Euro Aggregate Bond Агрегатни облигации в евро PF Euro Corporate Bond Eвропейски корпоративни облигации PF Emerging Markets Bond Облигации на възникващи пазари PF Emerging Markets Equity Акции на развиващи се пазари Планиране на инвестициите Калкулатор Бърза навигация Администрация Често задавани въпроси Исторически цени Вход за търговски партньори име парола Вход Актуална НСА за единиците на под фондовете на Pioneer Funds Pioneer aktuální ceny Pioneer Funds Global Ecology 17 2 2016 214 35 Pioneer Funds Emerging Markets Bond 17 2 2016 15 61 Pioneer Funds Global Select 17 2 2016 77 96 Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity 17 2 2016 12 71 Pioneer Funds U S Pioneer Fund 17 2 2016 8 01 Pioneer Funds Commodity Alpha 17 2 2016 30 74 Избери фонд Pioneer Fund Solutions Balanced Pioneer Fund Solutions Балансиран Регистриран в Люксембург EUR USD Балансиран Фонд Информация за деня към 17 2 2016 Тук ще намерите актуална информация за цената за деня на дяловете Клас А недистрибутивни кoито се предлагат в България Цена за дял 64 97 Графика на движението на НСА за единица Резултат на под фонда17 2 2016 EUR кумулативен годишно от основаването на под фонда 13 2 2015 7 03 6 95 една година назад 7 65 6 месеца назад 8 34 3 месеца назад 8 99 1 месец назад 1 53 от началото на 6 85 Забележки Забележки Конкретното съдържание не тези уеб страници не е оферта за дялове на фонд а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития Всеки инвеститор

  Original URL path: http://www.pioneerinvestments.bg/Fund/ActualInfo.asp?fund=PFPSBalanced&class=EUR (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income - Основни данни
  Администрация Често задавани въпроси Исторически цени Вход за търговски партньори име парола Вход Актуална НСА за единиците на под фондовете на Pioneer Funds Pioneer aktuální ceny Pioneer Funds Global Ecology 17 2 2016 214 35 Pioneer Funds Emerging Markets Bond 17 2 2016 15 61 Pioneer Funds Global Select 17 2 2016 77 96 Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity 17 2 2016 12 71 Pioneer Funds U S Pioneer Fund 17 2 2016 8 01 Pioneer Funds Commodity Alpha 17 2 2016 30 74 Избери фонд Pioneer Funds Global Multi Asset Target Income Глобален Мулти Активи с Целева Доходност Регистриран в Люксембург Балансиран Фонд Основни данни Управляващо дружество Pioneer Asset Management S A Регистриран в Люксембург Инвестиционна цел Балансиран Фонд Инвестиционни посредници в България УниKредит Булбанк АД НСА начална дата 17 9 2014 Минимален размер на първоначална инвестиция 5000 5000 Минимален размер на последващите инвестиции 150 150 Такса за покупка max 5 00 Такса за обратно изкупуване 0 00 Такса за управление Пълна информация за приложимите такси можете да намерите в Съответния Проспект 1 50 ISIN kat A distributed quarterly LU1090243418 фонд се разбира един от Под фондовете които са част от фонда Pioneer Funds Фондове Пайъниър наричан за кратко Фондът Pioneer Funds Фондове Пайъниър е funds commum de placement с няколко различни Под фонда наричан самостоятелно Под фонд и заедно Под фондове Фондът се управлява от Pioneer Asset Management S A акционерно дружество регистрирано съгласно законите на Люксембург със седалище 4 Rue Alphonse Weicker L 2721 Luxembourg наричано по нататък също и Управляващо дружество преди 1 август 2003 г е заменило Pioneer Investment Management S A Управляващото дружество сключи споразумение за разпространение с УниКредит Булбанк АД със седалище пл Света Неделя 7 София 1000 коeто споразумение предоставя на УниКредит Булбанк АД правата и задълженията да търгува и разпространява дяловете на Фонда в България Комисията по Финансов Надзор КФН потвърди Проспекта и Правилата за управление на 26 август 2002г с решение No 137 Е Инвестиционна цел Този Под фонд се стреми да постигне приход с второстепенна цел капиталов ръст в средносрочен до дългосрочен план като инвестира предимно в разнообразен портфейл от ценни книжа и свързани с тях инструменти както и в дългови и свързани с дългове инструменти Под фондът също така може да инвестира в дялове и акции на ПКИ в инструменти на Паричния пазар и в Кеш Под фондът може да инвестира в ценни книжа на Възникващи пазари Под фондът може да продава краткосрочни кол опции върху определени акции Също така може да продава кол опции върху индекси на акции както и пут опции върху ценни книжа Под фондът широко ще използва деривативни финансови инструменти Моля вижте Проспекта за пълната инвестиционна цел Инвестиционен екип Фондове Пайъниър Глобални Мулти Активи С Целева Доходност се управлява от Francesco Sandrini и Thomas Kruse Francesco Sandrini Директор на Управление на Мулти Активи има богат опит в инвестирането в различни класове активи и е отговорен за разпределението по риск и по видове активи в различни портфейли от мулти активи Thomas Kruse Директор

  Original URL path: http://www.pioneerinvestments.bg/Fund/BasicInfo.asp?fund=PFGlobalMultiAssetTargetIncome&class=EUR_Hedged_D (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income - Актуална информация
  Solutions Diversified Growth Диверсифициран Ръстов пълен списък на под фондовете Слети Под фондове Представяне исторически цени Карта на продуктите Под фондове на фокус PF Euro Strategic Bond Стратегически облигации в евро PF Euro High Yield Високодоходен в евро PF Euro Aggregate Bond Агрегатни облигации в евро PF Euro Corporate Bond Eвропейски корпоративни облигации PF Emerging Markets Bond Облигации на възникващи пазари PF Emerging Markets Equity Акции на развиващи се пазари Планиране на инвестициите Калкулатор Бърза навигация Администрация Често задавани въпроси Исторически цени Вход за търговски партньори име парола Вход Актуална НСА за единиците на под фондовете на Pioneer Funds Pioneer aktuální ceny Pioneer Funds Global Ecology 17 2 2016 214 35 Pioneer Funds Emerging Markets Bond 17 2 2016 15 61 Pioneer Funds Global Select 17 2 2016 77 96 Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity 17 2 2016 12 71 Pioneer Funds U S Pioneer Fund 17 2 2016 8 01 Pioneer Funds Commodity Alpha 17 2 2016 30 74 Избери фонд Pioneer Funds Global Multi Asset Target Income Глобален Мулти Активи с Целева Доходност Регистриран в Люксембург Балансиран Фонд Информация за деня към 17 2 2016 Тук ще намерите актуална информация за цената за деня на дяловете Клас А недистрибутивни кoито се предлагат в България Цена за дял 44 75 Графика на движението на НСА за единица Резултат на под фонда17 2 2016 EUR Hedged D кумулативен годишно от основаването на под фонда 17 9 2014 10 50 7 52 една година назад 11 10 6 месеца назад 8 19 3 месеца назад 5 37 1 месец назад 1 37 от началото на 4 18 Забележки Забележки Конкретното съдържание не тези уеб страници не е оферта за дялове на фонд а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития Всеки инвеститор трябва да има

  Original URL path: http://www.pioneerinvestments.bg/Fund/ActualInfo.asp?fund=PFGlobalMultiAssetTargetIncome&class=EUR_Hedged_D (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Pioneer Funds - Commodity Alpha - Актуална информация
  Solutions Diversified Growth Диверсифициран Ръстов пълен списък на под фондовете Слети Под фондове Представяне исторически цени Карта на продуктите Под фондове на фокус PF Euro Strategic Bond Стратегически облигации в евро PF Euro High Yield Високодоходен в евро PF Euro Aggregate Bond Агрегатни облигации в евро PF Euro Corporate Bond Eвропейски корпоративни облигации PF Emerging Markets Bond Облигации на възникващи пазари PF Emerging Markets Equity Акции на развиващи се пазари Планиране на инвестициите Калкулатор Бърза навигация Администрация Често задавани въпроси Исторически цени Вход за търговски партньори име парола Вход Актуална НСА за единиците на под фондовете на Pioneer Funds Pioneer aktuální ceny Pioneer Funds Global Ecology 17 2 2016 214 35 Pioneer Funds Emerging Markets Bond 17 2 2016 15 61 Pioneer Funds Global Select 17 2 2016 77 96 Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity 17 2 2016 12 71 Pioneer Funds U S Pioneer Fund 17 2 2016 8 01 Pioneer Funds Commodity Alpha 17 2 2016 30 74 Избери фонд Pioneer Funds Commodity Alpha Pioneer Funds Стоков Алфа Регистриран в Люксембург EUR USD Стоков Фонд Информация за деня към 17 2 2016 Тук ще намерите актуална информация за цената за деня на дяловете Клас А недистрибутивни кoито се предлагат в България Цена за дял 27 61 Графика на движението на НСА за единица Резултат на под фонда17 2 2016 EUR кумулативен годишно 5 години назад 48 99 12 60 3 години назад 37 19 14 36 2 години назад 28 43 15 40 една година назад 23 50 6 месеца назад 14 17 3 месеца назад 10 42 1 месец назад 1 81 от началото на 6 06 Забележки Забележки Конкретното съдържание не тези уеб страници не е оферта за дялове на фонд а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития Всеки

  Original URL path: http://www.pioneerinvestments.bg/Fund/ActualInfo.asp?fund=PFCommodityAlpha&class=EUR (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Pioneer Funds - Commodity Alpha - Основни данни
  се пазари Планиране на инвестициите Калкулатор Бърза навигация Администрация Често задавани въпроси Исторически цени Вход за търговски партньори име парола Вход Актуална НСА за единиците на под фондовете на Pioneer Funds Pioneer aktuální ceny Pioneer Funds Global Ecology 17 2 2016 214 35 Pioneer Funds Emerging Markets Bond 17 2 2016 15 61 Pioneer Funds Global Select 17 2 2016 77 96 Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity 17 2 2016 12 71 Pioneer Funds U S Pioneer Fund 17 2 2016 8 01 Pioneer Funds Commodity Alpha 17 2 2016 30 74 Избери фонд Pioneer Funds Commodity Alpha Pioneer Funds Стоков Алфа Регистриран в Люксембург EUR USD Стоков Фонд Основни данни Управляващо дружество Pioneer Asset Management S A Регистриран в Люксембург Инвестиционна цел Стоков Фонд Инвестиционни посредници в България УниKредит Булбанк АД НСА начална дата 3 4 2008 Минимален размер на първоначална инвестиция 500 500 Минимален размер на последващите инвестиции 150 150 Такса за покупка max 3 00 Такса за обратно изкупуване 0 00 Такса за управление Пълна информация за приложимите такси можете да намерите в Съответния Проспект 1 25 ISIN kat A non distributed LU0313643297 фонд се разбира един от Под фондовете които са част от фонда Pioneer Funds Фондове Пайъниър наричан за кратко Фондът Pioneer Funds Фондове Пайъниър е funds commum de placement с няколко различни Под фонда наричан самостоятелно Под фонд и заедно Под фондове Фондът се управлява от Pioneer Asset Management S A акционерно дружество регистрирано съгласно законите на Люксембург със седалище 4 Rue Alphonse Weicker L 2721 Luxembourg наричано по нататък също и Управляващо дружество преди 1 август 2003 г е заменило Pioneer Investment Management S A Управляващото дружество сключи споразумение за разпространение с УниКредит Булбанк АД със седалище пл Света Неделя 7 София 1000 коeто споразумение предоставя на УниКредит Булбанк АД правата

  Original URL path: http://www.pioneerinvestments.bg/Fund/BasicInfo.asp?fund=PFCommodityAlpha&class=USD (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Pioneer Funds - Russian Equity - Основни данни
  на развиващи се пазари Планиране на инвестициите Калкулатор Бърза навигация Администрация Често задавани въпроси Исторически цени Вход за търговски партньори име парола Вход Актуална НСА за единиците на под фондовете на Pioneer Funds Pioneer aktuální ceny Pioneer Funds Global Ecology 17 2 2016 214 35 Pioneer Funds Emerging Markets Bond 17 2 2016 15 61 Pioneer Funds Global Select 17 2 2016 77 96 Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity 17 2 2016 12 71 Pioneer Funds U S Pioneer Fund 17 2 2016 8 01 Pioneer Funds Commodity Alpha 17 2 2016 30 74 Избери фонд Pioneer Funds Russian Equity Руски акции Регистриран в Люксембург EUR USD Руски акции Основни данни Управляващо дружество Pioneer Asset Management S A Регистриран в Люксембург Инвестиционни посредници в България УниKредит Булбанк АД НСА начална дата 25 2 2011 Минимален размер на първоначална инвестиция 500 500 Минимален размер на последващите инвестиции 150 150 Такса за покупка max 5 00 Такса за обратно изкупуване 0 00 Такса за управление Пълна информация за приложимите такси можете да намерите в Съответния Проспект 1 50 ISIN kat A non distributed LU0346424434 фонд се разбира един от Под фондовете които са част от фонда Pioneer Funds Фондове Пайъниър наричан за кратко Фондът Pioneer Funds Фондове Пайъниър е funds commum de placement с няколко различни Под фонда наричан самостоятелно Под фонд и заедно Под фондове Фондът се управлява от Pioneer Asset Management S A акционерно дружество регистрирано съгласно законите на Люксембург със седалище 4 Rue Alphonse Weicker L 2721 Luxembourg наричано по нататък също и Управляващо дружество преди 1 август 2003 г е заменило Pioneer Investment Management S A Управляващото дружество сключи споразумение за разпространение с УниКредит Булбанк АД със седалище пл Света Неделя 7 София 1000 коeто споразумение предоставя на УниКредит Булбанк АД правата и задълженията да търгува

  Original URL path: http://www.pioneerinvestments.bg/Fund/BasicInfo.asp?fund=PFRussianEquity&class=EUR (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Pioneer Funds - Russian Equity - Актуална информация
  Diversified Growth Диверсифициран Ръстов пълен списък на под фондовете Слети Под фондове Представяне исторически цени Карта на продуктите Под фондове на фокус PF Euro Strategic Bond Стратегически облигации в евро PF Euro High Yield Високодоходен в евро PF Euro Aggregate Bond Агрегатни облигации в евро PF Euro Corporate Bond Eвропейски корпоративни облигации PF Emerging Markets Bond Облигации на възникващи пазари PF Emerging Markets Equity Акции на развиващи се пазари Планиране на инвестициите Калкулатор Бърза навигация Администрация Често задавани въпроси Исторически цени Вход за търговски партньори име парола Вход Актуална НСА за единиците на под фондовете на Pioneer Funds Pioneer aktuální ceny Pioneer Funds Global Ecology 17 2 2016 214 35 Pioneer Funds Emerging Markets Bond 17 2 2016 15 61 Pioneer Funds Global Select 17 2 2016 77 96 Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity 17 2 2016 12 71 Pioneer Funds U S Pioneer Fund 17 2 2016 8 01 Pioneer Funds Commodity Alpha 17 2 2016 30 74 Избери фонд Pioneer Funds Russian Equity Руски акции Регистриран в Люксембург EUR USD Руски акции Информация за деня към 17 2 2016 Тук ще намерите актуална информация за цената за деня на дяловете Клас А недистрибутивни кoито се предлагат в България Цена за дял 30 98 Графика на движението на НСА за единица Резултат на под фонда17 2 2016 EUR кумулативен годишно от основаването на под фонда 25 2 2011 38 04 9 16 3 години назад 26 97 9 95 2 години назад 18 17 9 54 една година назад 8 15 6 месеца назад 6 29 3 месеца назад 18 58 1 месец назад 7 91 от началото на 7 36 Забележки Забележки Конкретното съдържание не тези уеб страници не е оферта за дялове на фонд а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и

  Original URL path: http://www.pioneerinvestments.bg/Fund/ActualInfo.asp?fund=PFRussianEquity&class=EUR (2016-02-18)
  Open archived version from archive