web-archive-bg.com » BG » N » NSI.BG

Total: 441

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • Общо население Немигрирали лица Мигрирали лица Общо Мигрирали от друго населено място в страната Мигрирали от чужбина Общо Мигрирали в същата област Мигрирали в друга област Брой Общо Общо 1 291 591 1 177 466 114 125 84 453 5 969 78 484 29 672 0 4 62 502 61 206 1 296 802 138 664 494 5 9 50 147 47 525 2 622 1 770 245 1 525 852 10 14 46 591 43 431 3 160 2 391 274 2 117 769 15 19 61 170 55 533 5 637 4 572 309 4 263 1 065 20 24 118 844 99 869 18 975 15 519 565 14 954 3 456 25 29 106 900 83 511 23 389 18 312 651 17 661 5 077 30 34 115 511 96 752 18 759 13 674 827 12 847 5 085 35 39 109 012 97 054 11 958 8 319 744 7 575 3 639 40 44 89 729 82 174 7 555 5 291 576 4 715 2 264 45 49 77 492 72 105 5 387 3 602 357 3 245 1 785 50 54 81 043 76 887 4 156 2 667 345 2 322 1 489 55 59 85 868 82 555 3 313 1 939 337 1 602 1 374 60 64 85 154 82 362 2 792 1 669 271 1 398 1 123 65 69 60 561 58 763 1 798 1 121 141 980 677 70 74 47 295 46 164 1 131 847 63 784 284 75 79 42 054 41 185 869 741 61 680 128 80 84 31 374 30 628 746 672 33 639 74 85 20 344 19 762 582 545 32 513 37 Мъже Общо 615 493 560 833 54 660 39 298 2 748 36 550 15 362 0 4 32 169 31 514 655 411 65 346 244 5 9 25 835 24 450 1 385 940 138 802 445 10 14 23 932 22 321 1 611 1 231 148 1 083 380 15 19 30 936 28 231 2 705 2 136 160 1 976 569 20 24 59 769 51 168 8 601 6 756 238 6 518 1 845 25 29 53 605 43 003 10 602 8 136 243 7 893 2 466 30 34 58 221 48 840 9 381 6 791 342 6 449 2 590 35 39 55 192 48 942 6 250 4 244 332 3 912 2 006 40 44 45 196 41 232 3 964 2 694 296 2 398 1 270 45 49 37 932 35 141 2 791 1 799 184 1 615 992 50 54 38 078 36 042 2 036 1 262 173 1 089 774 55 59 38 453 36 946 1 507 866 151 715 641 60 64 37 063 35 835 1 228 686 128 558 542 65 69 25 950 25 167 783 438 71 367 345 70 74 19

  Original URL path: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R12.aspx?OBL=SOF (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • през периода 2001 2011 по пол и възраст Лица пребивавали в чужбина по пол образование и престой Население на 15 и повече навършени години по пол възраст и икономическа активност Население по области местоживеене и пол Разпределение на населените места според броя на населението по пол и възраст Разпределение на градовете според броя на населението по пол и възраст Разпределение на селата според броя на постоянното население по пол и възраст Начало Преброяване 2011 окончателни резултати Население Лица пребивавали в чужбина по пол образование и престой Лица пребивавали в чужбина по пол образование и период на пребиваване Област София Изберете област Общо за България Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян Софийска София Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол Пол Образование Общо Престой в чужбина Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано Общо Общо 67 342 46 367 10 124 2 741 1 663 1 497 4 950 Образователна и научна степен доктор 2 702 1 880 447 149 73 48 105 Висше 37 516 25 891 6 243 1 531 871 857 2 123 Средно 22 255 15 397 2 858 901 661 535 1 903 Основно 2 849 1 894 366 138 55 44 352 Начално и незавършено начално 1 317 813 203 19 3 12 267 Никога не посещавали училище 40 16 3 18 Дете до 7 години вкл което още не посещава училище 663 476 5 182 Мъже Общо 36 155 24 763 5 335 1 530 977 865 2 685 Образователна и научна степен доктор 1 561 1 080 253 87 45 33

  Original URL path: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R13.aspx?OBL=SOF (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • и възраст Изберете област България Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян Софийска София Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол Размер на населените места Общо До 199 200 499 500 999 1000 1999 2000 4999 5000 9999 10000 19999 20000 24999 25000 49999 50000 99999 100000 199999 200000 499999 над 500000 Структура за страната Размер на населените места жители Пол Брой населени места Възраст Общо 0 9 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 Брой Общо Общо 1 291 591 112 649 107 761 225 744 224 523 167 221 166 911 145 715 89 349 51 718 Мъже 615 493 58 004 54 868 113 374 113 413 83 128 76 531 63 013 34 907 18 255 Жени 676 098 54 645 52 893 112 370 111 110 84 093 90 380 82 702 54 442 33 463 До 199 Общо 203 11 8 5 32 15 34 43 33 22 Мъже 103 8 2 1 20 9 17 18 16 12 Жени 100 3 6 4 12 6 17 25 17 10 200 499 Общо Мъже Жени 500 999 Общо 7 229 614 610 885 1 115 1 082 1 029 987 638 269 Мъже 3 706 345 321 483 593 583 540 459 282 100 Жени 3 523 269 289 402 522 499 489 528 356 169 1000 1999 Общо 19 322 1 659 1 768 2 363 3 056 2 668 2 718 2 597 1 731 762 Мъже 9 539 871 930 1 209 1 559 1 412 1 346 1 219 710 283 Жени 9 783 788 838 1 154 1 497 1 256 1 372 1 378 1 021

  Original URL path: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R16.aspx?OBL=SOF (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • в чужбина по пол образование и престой Население на 15 и повече навършени години по пол възраст и икономическа активност Население по области местоживеене и пол Разпределение на населените места според броя на населението по пол и възраст Разпределение на градовете според броя на населението по пол и възраст Разпределение на селата според броя на постоянното население по пол и възраст Начало Преброяване 2011 окончателни резултати Население Разпределение на градовете според броя на населението по пол и възраст Разпределение на градовете според броя на населението по пол и възраст Изберете област България Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян Софийска София Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол Размер на населените места Общо До 199 200 499 500 999 1000 1999 2000 4999 5000 9999 10000 19999 20000 24999 25000 49999 50000 99999 100000 199999 200000 499999 над 500000 Структура за страната Размер на населените места жители Пол Брой населени места Възраст Общо 0 9 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 Общо Общо 1 231 348 107 139 102 415 218 209 214 803 158 650 158 398 138 124 84 194 49 416 Мъже 585 657 55 115 52 053 109 496 108 430 78 721 72 236 59 471 32 735 17 400 Жени 645 691 52 024 50 362 108 713 106 373 79 929 86 162 78 653 51 459 32 016 До 199 Общо Мъже Жени 200 499 Общо Мъже Жени 500 999 Общо Мъже Жени 1000 1999 Общо Мъже Жени 2000 4999 Общо 2 744 240 275 351 418 410 455 289 196 110 Мъже 1 355 122 145 184 212 210 241 131 65 45 Жени 1 389 118 130

  Original URL path: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R17.aspx?OBL=SOF (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • образование и престой Население на 15 и повече навършени години по пол възраст и икономическа активност Население по области местоживеене и пол Разпределение на населените места според броя на населението по пол и възраст Разпределение на градовете според броя на населението по пол и възраст Разпределение на селата според броя на постоянното население по пол и възраст Начало Преброяване 2011 окончателни резултати Население Разпределение на селата според броя на постоянното население по пол и възраст Разпределение на селата според броя на постоянното население по пол и възраст Изберете област България Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян Софийска София Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол Размер на населените места Общо До 199 200 499 500 999 1000 1999 2000 4999 5000 9999 Структура за страната Размер на населените места жители Пол Брой населени места Възраст Общо 0 9 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 Общо Общо 60 243 5 510 5 346 7 535 9 720 8 571 8 513 7 591 5 155 2 302 Мъже 29 836 2 889 2 815 3 878 4 983 4 407 4 295 3 542 2 172 855 Жени 30 407 2 621 2 531 3 657 4 737 4 164 4 218 4 049 2 983 1 447 До 199 Общо 203 11 8 5 32 15 34 43 33 22 Мъже 103 8 2 1 20 9 17 18 16 12 Жени 100 3 6 4 12 6 17 25 17 10 200 499 Общо Мъже Жени 500 999 Общо 7 229 614 610 885 1 115 1 082 1 029 987 638 269 Мъже 3 706 345 321 483 593 583 540 459 282 100

  Original URL path: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R18.aspx?OBL=SOF (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • и възраст Разпределение на градовете според броя на населението по пол и възраст Разпределение на селата според броя на постоянното население по пол и възраст Начало Преброяване 2011 окончателни резултати Население Население по местоживеене пол и възраст Население местоживеене пол и възраст Област Софийска Изберете област Общо за България Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян Софийска София Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол Изберете община Всички Божурище Ботевград Годеч Горна Малина Драгоман Елин Пелин Етрополе Ихтиман Копривщица Костенец Костинброд Правец Самоков Своге Сливница Златица Антон Пирдоп Мирково Чавдар Челопеч Долна баня Структура за страната Възраст Общо В градовете В селата Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо 247 489 121 860 125 629 150 434 73 838 76 596 97 055 48 022 49 033 0 4 11 066 5 691 5 375 7 311 3 811 3 500 3 755 1 880 1 875 5 9 10 720 5 624 5 096 7 055 3 713 3 342 3 665 1 911 1 754 10 14 11 471 5 847 5 624 7 496 3 825 3 671 3 975 2 022 1 953 15 19 12 407 6 372 6 035 8 091 4 185 3 906 4 316 2 187 2 129 20 24 13 035 7 037 5 998 8 465 4 486 3 979 4 570 2 551 2 019 25 29 14 968 7 921 7 047 10 097 5 255 4 842 4 871 2 666 2 205 30 34 16 516 8 745 7 771 10 932 5 714 5 218 5 584 3 031 2 553 35 39 17 713 9 148 8 565 11 666 5 938 5 728 6 047

  Original URL path: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R1.aspx?OBL=SFO (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • местоживеене възраст и майчин език Население по етническа група и майчин език Население по местоживеене възраст и вероизповедание Население с чуждо гражданство по страни Миграция през периода 2001 2011 по пол и възраст Лица пребивавали в чужбина по пол образование и престой Население на 15 и повече навършени години по пол възраст и икономическа активност Население по области местоживеене и пол Разпределение на населените места според броя на населението по пол и възраст Разпределение на градовете според броя на населението по пол и възраст Разпределение на селата според броя на постоянното население по пол и възраст Начало Преброяване 2011 окончателни резултати Население Население под във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол Население под във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол Област Софийска Изберете област Изберете община Общо за България Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян Софийска София Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол Всички Божурище Ботевград Годеч Горна Малина Драгоман Елин Пелин Етрополе Ихтиман Копривщица Костенец Костинброд Правец Самоков Своге Сливница Златица Антон Пирдоп Мирково Чавдар Челопеч Долна баня Възраст Общо В градовете В селата Общо Мъже Жени Общо Мъже

  Original URL path: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R3.aspx?OBL=SFO (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Ямбол Изберете община Общо Структура за страната Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене Общо В градовете В селата Брой Общо Общо 247 489 150 434 97 055 Неженени неомъжени 94 525 60 111 34 414 Женени омъжени 111 227 68 170 43 057 Разведени 12 571 7 538 5 033 Вдовци вдовици 29 166 14 615 14 551 Под 15 Общо 33 257 21 862 11 395 Неженени неомъжени 33 257 21 862 11 395 Женени омъжени Разведени Вдовци вдовици 15 19 Общо 12 407 8 091 4 316 Неженени неомъжени 12 319 8 033 4 286 Женени омъжени 83 55 28 Разведени 3 Вдовци вдовици 20 24 Общо 13 035 8 465 4 570 Неженени неомъжени 11 688 7 563 4 125 Женени омъжени 1 298 867 431 Разведени 40 28 12 Вдовци вдовици 9 7 25 29 Общо 14 968 10 097 4 871 Неженени неомъжени 10 779 7 286 3 493 Женени омъжени 3 967 2 664 1 303 Разведени 204 134 70 Вдовци вдовици 18 13 5 30 34 Общо 16 516 10 932 5 584 Неженени неомъжени 8 402 5 462 2 940 Женени омъжени 7 381 4 979 2 402 Разведени 662 438 224 Вдовци вдовици 71 53 18 35 39 Общо 17 713 11 666 6 047 Неженени неомъжени 5 873 3 671 2 202 Женени омъжени 10 334 7 011 3 323 Разведени 1 315 869 446 Вдовци вдовици 191 115 76 40 44 Общо 17 779 11 550 6 229 Неженени неомъжени 3 638 2 060 1 578 Женени омъжени 11 969 8 075 3 894 Разведени 1 814 1 189 625 Вдовци вдовици 358 226 132 45 49 Общо 17 353 11 263 6 090 Неженени неомъжени 2 455 1 332 1 123 Женени омъжени 12 414 8 349 4 065

  Original URL path: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R4.aspx?OBL=SFO (2016-02-18)
  Open archived version from archive