web-archive-bg.com » BG » N » NRA.BG

Total: 199

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Процедури — Как да ...?
  да попълним подоходната си декларация Как да получа своя персонален идентификационен код ПИК Как да възстановя здравноосигурителните си права Как да ползвам електронните услуги Ръководство за подписване с Java 779KB от 07 11 2014 Как се определя и внася авансовият данък за доходите от наем Как земеделците да намалят до 60 от корпоративния си данък Какви данъци и осигуровки внасят земеделците Как да подам декларация искане по 19и ал 2 ал 4 от ПЗР на ЗЗО за гражданите пребивавали в чужбина повече от 183 дни Как да платим данъците и осигуровките си по интернет Студентите и здравното осигуряване Ваучери за храна Как да възстановя надвнесен данък общ доход по годишна данъчна декларация Как да ползвам данъчно облекчение за ипотечен кредит Данъчни облекчения за физически лица Осигуряване на самоосигуряващите се Изясняване и коригиране на здравноосигурителен статус на осигурено лице Публичен бюлетин по ДДС Как да се регистрирам по ДДС Как да направя дерегистрация по ДДС Практически разяснения за отсрочване разсрочване по чл 187а от ДОПК на публични вземания установявани от НАП с приложения 64KB от 04 04 2014 Указания за отсрочване и разсрочване на данъчни и осигурителни задължения 254KB от 24 10 2013 Удостоверение за българско местно лице по смисъла на

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=199 (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Електронни услуги
  услуги на НАП достъпни с квалифициран електронен подпис КЕП са с един вход за достъп с различен вход за достъп са подаването на данни за ЕСФП и на данни от агент платци Моля запознайте се с инструкциите за ползване на услугите публикувани при всеки вход в системата за достъп Специфични настройки Е услуги със свободен достъп Справки за здравноосигурителен статус фирми регистрирани по ЗДДС и др калкулатори Как да получа своя персонален идентификационен код ПИК Пълен и частичен достъп Подаване на декларация за дължими данъци по чл 55 ал 1 от ЗДДФЛ и чл 201 ал 1 от ЗКПО от упълномощено лице Подаване на декларация искане по 19и ал 2 ал 4 от ПЗР на ЗЗО по електронен път за гражданите пребивавали в чужбина повече от 183 дни Бланка за оттегляне на упълномощаване за подаване на документи по електронен път Уведомление за упълномощаване оттегляне на упълномощаване промяна на електронен адрес Програмни продукти които разпространява НАП Плащане на данъци и осигурителни вноски по Интернет не изисква електронен подпис Изисква се предварителна регистрация на дебитната кредитна карта в системата www epay bg Оторизираните за България д оставчици на електронни подписи са Информационно обслужване Инфонотари Спектър Банксервиз СЕП България След като се снабдите

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=141 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Достъп до информация
  за достъп до обществената информация са описани в процедура която указва конкретните действия които следва да предприемат лицата търсещи достъп до обществена информация както и за компетентностите правата и задълженията на служителите в НАП по отношение на тези преписки Вижте Указанията по прилагане на Закона за достъп до обществена информация от служителите на НАП Образци на документи за достъп до обществена информация приложенията към указанията Приложение 1 образец на Писмено заявление което може да се ползва от граждани и фирми Приложение 2 образец на Регистър за процедурите по ЗДОИ указва реда за регистриране на постъпилите заявления в НАП и на данните във връзка с тях Приложение 3 образец на Решение за предоставяне на достъп или за отказ на достъп до обществена информация Приложение 4 образец на Протокол за предоставяне на информацията документ удостоверяващ физическото предоставяне на търсената информация Подаване на заявления Писмените заявления се подават лично от заявителя или упълномощено от него лице в работното време на деловодствата на структурите на НАП по пощата на адресите на съответните структури на НАП по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на електронните адреси на съответните структурни звена на НАП Като място за четене на предоставената в ЦУ на НАП по реда на ЗДОИ информация е определена стая 105 в сградата на ЦУ на НАП находяща се в гр София бул Дондуков 52 Работното време на деловодствата във всички структури на НАП е всеки делничен ден от 9 00 до 17 30 ч без прекъсване Адресите телефоните за контакт и интернет адресите на всички структурни звена на НАП вижте в рубриката Контакти Други документи Годишен отчет за постъпилите в НАП през 2013 г заявления за достъп до обществената информация и издадените решения или други актове по тях Годишен отчет за постъпилите в НАП през 2012 г заявления

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=235 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Длъжници, платци и издирвани лица
  срок данъчните и осигурителните си задължения задълженията им са в големи размери над 5000 лева не са се явили след поканата съобщението на приходната администрация нямат имущество върху което могат да се наложат обезпечителни мерки или не е представено обезпечение нямат вземания към банки и трети лица Втори списък на длъжниците които не са платили в срок данъчните и осигурителните си задължения задълженията им са в големи размери над 5000

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=137 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Публичен бюлетин по ДДС
  РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО ЗДДС ЛИЦА И ЛИЦА ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕЖИМ ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ регистрация Услугата Ви дава възможност да получавате пълния списък на регистрираните по ЗДДС лица по електронна поща За да ползвате услугата е необходимо да подадете заявка за електронен абонамент като се регистрирате и попълните име имейл адрес както и периодичност в която желаете да получавате бюлетина Съгласно опцията която изберете ще получавате пълния списък ежедневно

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=139 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавни помощи
  на Европейската комисия относно прилагането на чл 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ Commission Regulation EC No 1998 2006 of 15 December 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to de minimis aid Данъчно осигурителен процесуален кодекс отсрочване и разсрочване 197KB от 21 01 2013 Регистър за 2007 г за предоставени минимални държавни помощи 28KB от 28 10 2008 Регистър за 2008 г за предоставени минимални държавни помощи 29KB от 28 10 2008 Регистър за 2009 г за предоставени минимални държавни помощи съобразени с Регламент 1998 2006 г на Европейската комисия относно прилагането на чл 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ Commission Regulation EC No 1998 2006 of 15 December 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to de minimis aid 26KB от 23 06 2009 Държавни помощи наръчник за добрите практики в областта на събирането 870KB от 19 07 2007 Регистър за преотстъпения корпоративен данък по чл 184 от ЗКПО за финансовата 2007 г 47KB от 31 03 2011 Регистър за намаление на корпоративен данък по чл 186 от ЗКПО за финансовата 2007 г 30KB от 31 03 2011 Регистър за преотстъпване на корпоративен данък по чл 187 от ЗКПО за финансовата 2007 г 90KB от 31 03 2011 Регистър за преотстъпения корпоративен данък по чл 184 от ЗКПО при условията на чл 188 от ЗКПО за финансовата 2008 г 36KB от 31 03 2011 Регистър за преотстъпване на корпоративен данък по чл 187 от ЗКПО при условията на чл 188 от ЗКПО за финансовата 2008 г 30KB от 31 03 2011 Регистър за преотстъпения корпоративен данък по чл 184 от ЗКПО при условията на чл 188 от ЗКПО за финансовата

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=202 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Фискални устройства и ИАСУТД
  ИАСУТД 1 РЕГИСТЪ Р на одобрените модели Електронни касови апарати с фискална памет ЕКАФП и Фискални принтери ФПр 2 РЕГИСТЪР на одобрените модели Електронни системи с фискална памет ЕСФП 3 РЕГИСТЪР на одобрените Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност ИАСУТД 4 Модели Фискални устройства ФУ одобрени по Наредба Н 18 200 6 и обявени от производителите вносителите на ФУ Моделите ще бъдат доработени с външен данъчен терминал в съответствие с изискванията за дистанционна връзка с НАП Важно Подаване на данни за доставки на горива в търговски обекти чрез клавиатурата на електронната система с фискална памет ЕСФП При доставки на горива в търговски обекти бензиностанции газстанции и др през ЕСФП се посочват вида и номера на документа за доставка и ЕИК на издателя на документа Съгласно чл 59а ал 1 от Наредба Н 18 2006 г задължително се посочва номер на е АДД ЕАД Полето Вид и номер на документа за доставка указва вида на документа като код 01 се избира при доставка на гориво с е АДД акцизна данъчна декларация а код 02 с ЕАД единен административен документ И в двата случая се попълват 20 разряда от които старшите два знака показват вида на документа а следващите 18

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=206 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Регистрация на обменни бюра
  Регистрация на обменни бюра Обменните бюра се регистрират в Националната агенция за приходите а не в Агенция за финансово разузнаване АФР според промените в Наредба 4 08 08 2003 г за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра Регистрацията на обменните бюра става по досегашния ред но в Централно управление на НАП на адрес София 1000 бул Дондуков 52 Регистрираните към 31 03 2008 г от АФР запазват регистрацията си и не е необходима нова пререгистрация Публичен регистър на обменните бюра Необходими документи Приложение 1 Заявление за вписване в публичния регистър на обменните бюра 38KB от 02 07 2012 Приложение 2 Декларация 14KB от 31 05 2014 Приложение 3 Заявление за вписване в публичния регистър на пункт за обмяна на валута 35KB от 02 07 2012 Приложение 4 Заявление за вписване на нови обекти автомати за обмяна на валута в публичния регистър на лицата извършващи дейност като обменно бюро 40KB от 28 12 2012 Такса за вписване в Публичния регистър 22KB от 28 12 2012 Указание за прилагане на Наредба 18 на Българската народна банка за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обръщение Утвърдено от управителя на БНБ РД22 0276

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=217 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •