web-archive-bg.com » BG » N » NRA.BG

Total: 199

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Доходи от спестявания в Евросъюза
  Република България Предоставяне на данни от агент платци вход в системата Портал за онлайн проверка на данъчните номера на гражданите на ЕС Искане за издаване на удостоверение по чл 143щ ал 1 от ДОПК за освобождаване от данък при източника промяната е в номера на члена 143у към 143щ 23KB от 07 11 2014 Ръководство относно изискванията за предоставяне на информация за доходи от спестявания от агент платци на територията на Република България 183KB от 24 03 2008 Помощни материали относно изискванията за предоставяне на информация за доходи от спестявания от агент платци на територията на Република България 18 450KB от 20 12 2008 Предоставяне на информация за доходите от спестявания към Национална агенция за приходите технически спецификации 1 448KB от 28 02 2008 XSD схеми за валидация на информацията 22KB от 03 04 2013 Директива 2003 48 ЕО на съвета от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания 164KB от 27 02 2008 Искане за издаване на удостоверение за третиране на неперсонифицирано дружество като подлежащо на облагане с корпоративен данък 70KB от 27 02 2008 Искане за издаване на удостоверение за приравняване неперсонифицирано дружеството като колективна инвестиционна схема 70KB от 27 02 2008 Информация относно доходите от спестявания изплатени от български агент платец в съответствие с чл 143н от ДОПК и Директива 2003 48 ЕО от 3 юни 2003 г 84KB от 27 02 2008 Обяснителни бележки за попълването на формуляра по чл 143н от ДОПК 82KB от 27 02 2008 Информация относно доходите от спестявания изплатени от местен стопански субект на агент платец по чл 143р в съответствие с чл 143с от ДОПК и Директива 2003 48 ЕО от 3 юни 2003 г 82KB от 27 02 2008 Обяснителни бележки за попълването на формуляра по чл 143с от ДОПК

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=211 (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Данни по Директива 2011/16
  е услуги MOSS режим извън ЕС VoeS Местни данъци и такси Международни спогодби Доходи от спестявания в Евросъюза Данни по Директива 2011 16 Данни по Директива 2011 16 Директива 2011 16 ЕС на съвета от 15 02 2011 г относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77 799 ЕИО 995KB от 27 10 2014 Търсене Ключова дума или фраза Търси Начало ДАНЪЦИ ОСИГУРЯВАНЕ УСЛУГИ

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=358 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Видове вноски
  на работниците и служителите ГВРС Полезно Данъчно осигурителен календар Кои лица са задължени да подават Декларация образец 7 Лични справки по ЕГН за здравно осигуряване Лични справки по ЕГН за социално осигуряване услуга на НОИ Таблица за размера на осигурителните вноски на самоосигуряващи се лица услуга на НОИ Информация за размерите на осигурителните вноски за периода 01 01 1997 г 31 12 2013 г съгласно Законите за бюджета на фонд

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=56 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Закони
  закони Данъчно осигурителен процесуален кодекс Кодекс за социално осигуряване Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване Закон за бюджета на НЗОК Закон за здравното осигуряване Кодекс на труда Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя Година 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Покажи Данъчно осигурителен процесуален кодекс Данъчно осигурителен процесуален кодекс ДОПК 1 329KB от 17 12 2012 Кодекс за социално осигуряване Кодекс за социално осигуряване 2 454KB от 11 03 2014 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г 269KB от 17 12 2013 Приложение 1 към чл 8 ал 1 т 1 Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии 2014 г 249KB от 03 01 2014 Приложение 2 към чл 13 Диференцирани осигурителни вноски за фонд ТЗПБ 2014 102KB от 27 12 2013 Закон за бюджета на НЗОК Закон за бюджета на НЗОК за 2014 г 104KB от 17 12 2013 Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване 881KB от 11 03 2014 Кодекс на труда Кодекс на труда 1 552KB от 07 01 2014 Закон за гарантираните

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=35 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Наредби
  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Покажи Наредба Н 8 за съдържанието сроковете начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите осигурителите за осигурените при тях лица както и самоосигуряващите се лица 1 279KB от 08 12 2014 Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите 58KB от 28 04 2014 Наредба 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл 62 ал 5 от Кодекса на труда 17 244KB от 28 04 2014 Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица българските граждани на работа в чужбина и морските лица 141KB от 04 03 2014 Наредба за осигурителните каси 98KB от 04 03 2014 Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите върху които се правят осигурителни вноски 153KB от 04 03 2014 Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя 301KB от 23 05 2007 Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране 65KB от 17 12 2013 Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=80 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Инструкции
  актуализация Година 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Покажи Писмо указание 20 00 74 20 03 2013 г относно допълнение на Инструкция 13 от 2000 г за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране 87KB от 25 03 2013 Инструкция 13 от 31 10 2000г за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране 222KB от 17 12 2013 Инструкция 5 07 05 2008г за прилагане на 19и от Закона за здравното осигуряване възстановяване на суми за платени здравноосигурителни вноски за своя сметка на българските граждани които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г 31 декември 2007 г за времето през което са били в чужбина 431KB от 12 05 2008 Инструкция за отменяне на инструкция 5 07 05 2008г за прилагане на 19и от ЗЗО възстановяване на суми за платени здравноосигурителни вноски за своя сметка на българските граждани които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г 31 декември 2007 г за времето през което са били в чужбина 14KB от 07 01 2010

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=183 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Становища и указания
  1 11 04 2013 г относно Наредбата за реда на внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите и на Наредбата за осигурителните каси 215KB от 11 04 2013 Становище 20 00 91 11 04 2013 г относно Наредба за обществено осигуряване на сомоосигуряващите се лица българските граждани на работа в чужбина и морските лица 281KB от 11 04 2013 Становище 20 00 14 15 01 2013 г относно Закона за бюджета на НЗОК за 2013 г и промени в Закона за здравното осигуряване направени със Закона за държавния бюджет за 2013 г в сила от 01 01 2013 г 135KB от 15 01 2013 Становище относно изменения и допълнения в Наредба Н 8 от 2005 г 751KB от 14 01 2013 Становище 20 00 249 28 12 12 г относно ЗБДОО за 2013 г в сила от 1 януари 2013 г 150KB от 28 12 2012 Приложение 1 Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО ДЗПО за ЗО и за УчПФ към становище 20 00 249 28 12 12 г на изпълнителния директор на НАП 96KB от 28 12 2012 Становище 20 00 248 28 12 12 г относно промените в КСО ЗЗО и ЗГВРСНР направени със ЗИД на ЗДДС ДВ бр 94 от 30 11 2012 г 216KB от 28 12 2012 Становище 20 00 194 11 10 2012 г относно изменения и допълнения в КСО и Наредба Н 8 от 2005 г 393KB от 17 10 2012 Становище 24 33 144 15 10 2012 относно осигуряването на прекъснали трудовата си дейност поради общо заболяване бременност и майчинство 113KB от 17 10 2012 Промени в Регламент ЕО 883 2004 и Регламент ЕО 987 2009 1 539KB от 04 07 2012 Становище 20 00 62 20 03 2012 г

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=180 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Евроинтеграция
  на изпълнителния директор на НАП относно промени в Регламент ЕО 883 2004 и Регламент ЕО 987 2009 1 539KB от 22 08 2012 Регламент ЕС 465 2012 на Европейския парламент и на съвета от 22 май 2012 година за изменение на Регламент ЕО 883 2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент ЕО 987 2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент ЕО 883 2004 793KB от 04 07 2012 Регламент ЕС 1231 2010 на Европейския парламент и на съвета от 24 ноември 2010 година за разширяване обхвата на Регламент ЕО 883 2004 и на Регламент ЕО 987 2009 по отношение на гражданите на трети държави които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство 741KB от 04 07 2012 Становище 20 00 19 14 01 2011 г относно прилагане на Регламент ЕО 883 2004 и Регламент ЕО 987 2009 спрямо гражданите на трети държави 174KB от 18 01 2011 Становище относно определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент ЕО 883 2004 на Европейския парламент и на Съвета 308KB от 24 06 2010 От 01 05 2010 г влизат в сила нови регламенти за координация на системите за социална сигурност в ЕС 10KB от 20 05 2010 Информационна брошура Разпоредби на ЕС относно социалната сигурност във връзка с прилагането от 01 05 2010г на нови европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите членки на ЕС 685KB от 03 11 2010 Уведомления искания за издаване на Формуляр А 1 Регламенти на ЕС 883 04 и 987 09 236KB от 30 04 2010 Европейски регламенти и решения на административната комисия Регламенти на ЕС 883 04 и 987 09 5 304KB от 20 05 2010 Евроинтеграция и международни договори към сайта на НОИ 1KB от 15 02 2011 Становище

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=184 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •