web-archive-bg.com » BG » N » NRA.BG

Total: 199

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Други документи
  ГДО и СДО Други документи Година 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Покажи Допълнителни методически указания за деклариране по система Интрастат на движения на стоки на Общността които не са обект на Единния административен документ митническа декларация между държави членки на ЕС 35KB от 21 12 2013 Препоръки към Интрастат операторите при деклариране на вътрешнообщностни сделки по ЗДДС 38KB

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=236 (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Възможност за проверка на прекратените унгарски ДДС номера
  apeh hu на френски език Правните основания при които компетентната данъчна дирекция прекратява данъчната регистрация на ДЗЛ са два пъти подред официалната кореспонденция изпратена по пощенски път до ДЗЛ бъде върната с бележка неизвестен адрес ако данъчният орган получи надеждна информация докато проверява адреса на управление на ДЗЛ и се окаже че ДЗЛ не може да бъде намерен на този адрес ако ДЗЛ не успее да регистрира законен представител пред данъчните власти в съответствие с установените разпоредби ако данъчният орган получи надеждна информация докато проверява ДЗЛ и се окаже че ДЗЛ няма законен представител или регистрираният законен представител реално не съществува или не може да бъде намерен на посочените адреси Териториалната данъчна дирекция неколкократно е санкционирала ДЗЛ чрез затваряне на склада обекта за период от 60 дни или чрез прекратяване на дейности за период от 60 дни ако ДЗЛ не успее да изпълни задълженията си към териториалната данъчна дирекция относно подаването на декларация или плащането на данъци авансово плащане в рамките на 365 дни след изтичане на законоустановения срок или началната дата за плащане Освен това ако ДЗЛ има вътреобщностен данъчен номер напр ДДС идентификационен номер решението за прекратяване на данъчната регистрация или отмяна на решението за прекратяване се отнася и за вътреобщностната ДДС регистрацията на лицето Само по себе си това решение за вътреобщностния данъчен номер не може да се обжалва Считано от датата на вземането на решение за прекратяване на данъчен номер докато трае процесът на прекратяване не може да се издава вътреобщностен данъчен номер Стъпки След влизане в сайта на английски език http en apeh hu се избира e Useful Information e Suspended Tax Numbers Torzsszam Megnevezes След избиране на данъчния номер на унгарския търговец Torzsszam без префикса HU и натискане на бутона се визуализира таблица Ако търговецът е дерегистриран се появява следната информация Колона 1 Nev

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=249 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Програмен продукт "FISCAL" за генериране на файлове с данни
  файлове с данни Инструкция за ползването на програмния продукт Актуални версии на XML схеми Най често задаваните въпроси XML схеми Наредба Н 18 от 13 декември 2006г за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Програмен продукт за генериране на файлове с данни съгласно Приложение 10 и Приложение 15 от Наредба Н 18 2006 г за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства798KB от 27 10 2011 Фискални устройства и ИАСУТД Производителите вносителите на фискални устройства ФУ и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност ИАСУТД могат да изпращат въпросите си относно техническата реализация на връзката на адрес FDMON nra bg обслужва се от специалисти отговарящи за постоянната поддръжка на комуникациите За да получите писмен отговор от НАП на въпроси извън техническата реализация на връзката използвайте установения към момента ред за кореспонденция с НАП използвайки форма на писмено запитване или запитване на адрес nap nra bg подадено с електронен подпис и входирано в деловодството на НАП Освен писмен отговор Вие може да получите консултация на място от експерти всеки четвъртък от 14 00 ч до 16 00 ч в дирекциите ОУИ в София София ул Аксаков 21 Велико Търново пл Център

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=347 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Информационна система "Контрол на горивата"
  118 ал 10 от ЗДДС ще бъде достъпна от 30 04 2013 г В тази връзка задължените лица извършващи търговия с течни горива в обекти с монтирана електронна система с фискална памет ЕСФП за отчитане на продажбите следва да извършат преглед на подадените данни в НАП за стопанисваните от тях обекти В случай че има допуснати грешно подадени адреси на обектите и или други данни следва да се коригират до 29 04 2013 г Ръководство за подаване на електронни данни от доставчик ЕДД и елекетронни данни от получател ЕДП Често задавани въпроси Важно Подаване на данни за доставки на горива в търговски обекти чрез клавиатурата на електронната система с фискална памет ЕСФП При доставки на горива в търговски обекти бензиностанции газстанции и др през ЕСФП се посочват вида и номера на документа за доставка и ЕИК на издателя на документа Съгласно чл 59а ал 1 от Наредба Н 18 2006 г задължително се посочва номер на е АДД ЕАД Полето Вид и номер на документа за доставка указва вида на документа като код 01 се избира при доставка на гориво с е АДД акцизна данъчна декларация а код 02 с ЕАД единен административен документ И в двата случая се попълват

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=336 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Програмни продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1,обр. №3, обр. № 6 и генериране...
  програмните продукти за обхващане на данни от декларация образец 1 Данни за осигуреното лице отнасящи се за подаване на данни с период от 01 01 2015 г Спецификация на входните файлове и програмните продукти за обхващане на данни от декларация образец 1 Данни за осигуреното лице отнасящи се за подаване на данни с период до 31 12 2014 г Спецификация на входните файлове с данни за обхващане на данни от декларация образец 6 Спецификация на входните файлове и програмните продукти за обхващане на данни от осигурителните каси Програмен продукт под Windows Обновяване 8 за 2014 г на програмен продукт под Windows за генериране на данни за декларации образец 1 образец 3 и образец 6 Ръководство за инсталация Първоначална инсталация на програмен продукт под Windows за генериране на данни за декларации образец 1 образец 3 и образец 6 Ръководство за инсталация Ръководство на потребителя за ползване на продукта Архив на Програмните продукти за 2002 г и предишни години От 01 януари 2008г съгласно Закона за бюджета на ДОО за 2008 г не се прилага минимален осигурителен доход за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на 1 т 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството Забележка 4 на Приложение 1 към чл 8 от ЗБ на ДОО за 2008г В тази връзка тези осигурители предприятия следва да попълват код 99 в полето на т 12 3 на Декларация обр 1 от Наредба Н 8 за съдържанието сроковете начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите осигурителите за осигурените при тях лица както и от самоосигуряващите се лица По смисъла на Закона за счетоводството 1 Бюджетни предприятия са държавните и общинските органи техните структурни единици и всички икономически обособени лица прилагащи бюджети бюджетни сметки извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=229 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация
  Регистрация на обменни бюра Дирекции ГДО и СДО Програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС справка декларация по ЗДДС и VIES декларация Обновяване 3 на програмния продукт за 2014 г Обновяване 3 за 2014 г на програмен продукт под Windows за генериране на отчетни регистри по ДДС справка декларация по ЗДДС и VIES декларация Обновяване 3 за 2014 г за Windows 98 Първоначална инсталация на програмен продукт под Windows за генериране на отчетни регистри по ДДС справка декларация по ЗДДС и VIES декларация Първоначална инсталация за Windows 98 Ръководство на потребителя за ползване на продукта Програмен продукт за предишни години Програмен продукт за 2010 г за генериране на отчетни регистри по ДДС справка декларация по ЗДДС и VIES декларация Пълна версия за първоначално инсталиране Архивираният файл съдържа и указания за първоначална инсталация и ползване на продукта Актуализирана версия на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС справка декларация по ЗДДС и VIES декларация следва да се ползва ако програмен продукт е вече инсталиран с функциите за отпечатване на отчетните регистри под Windows и при промяна на период Добавена е функционалност за подреждане на данните от дневниците по колони Програмен продукт за генериране на отчетни регистри по

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=148 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Програмни продукти за уведомлението по чл. 62, ал. 4 и за промяна на работодател по чл. 123 ал. 1 от Кодекса на труда
  продукти Държавни помощи Фискални устройства и ИАСУТД Регистрация на обменни бюра Дирекции ГДО и СДО Програмни продукти за уведомлението по чл 62 ал 4 и за промяна на работодател по чл 123 ал 1 от Кодекса на труда Спецификации на входните файлове с данни от уведомлението по чл 62 ал 4 от Кодекса на труда Съобразно Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2002 г за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл 62 ал 4 от КТ обн ДВ бр 1 06 01 2009г Спецификации на входните файлове с данни от уведомления за смяна на работодател по чл 123 ал 1 от Кодекса на труда Съобразно Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2002 г за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл 62 ал 4 от КТ обн ДВ бр 25 24 03 2006 г Изисквания към външните разработчици на програмни продукти за подаване на Уведомления за трудови договори Програмен продукт Трудови договори за 2015 г В програмния продукт е включена НКПД в сила от 1 януари 2015 г Програмен продукт Трудови договори за 2015 г 1 18 Ръководство за инсталация на Програмен продукт Трудови договори за първоначална инсталация и

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=153 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” за изплатени доходи на физически лица за 2013 г
  Фискални устройства и ИАСУТД Регистрация на обменни бюра Дирекции ГДО и СДО Програмен продукт Справка по чл 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица за 2013 г Формат и ред за създаване и предаване на файлове съдържащи данни за Справката за изплатени доходи на физически лица по чл 73 от ЗДДФЛ за 2013 година Ръководство на потребителя за работа с програмен продукт Справка по чл 73 от ЗДДФЛ

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=300 (2016-02-18)
  Open archived version from archive