web-archive-bg.com » BG » N » NRA.BG

Total: 199

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Как да възстановя здравноосигурителните си права
  сте платили не по малко от 33 месечни здравноосигурителни вноски от януари 2011 г до декември 2013 г включително Възстановяването на здравноосигурителните права Това става при условие че лицето е платило всички здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца правата се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски През 2014 г месечно се дължат по 16 80 лева Здравноосигурителните вноски се плащат по банков път осигурителните вноски в НЗОК по Закона за здравно осигуряване се внасят по банковата сметка на компетентната териториална дирекция на НАП по която се внасят приходите на централния бюджет Вижте банковите сметки и Примери за преводно нареждане вносна бележка за 2014 г с пощенски запис Вижте примери за пощенски записи и как да попълните преводното нареждане вносна бележка за плащане от към бюджета по интернет чрез електронната услуга на НАП за плащане на данъци и осигурителни вноски по интернет Самоосигуряващите се лица съпрузите на лицата регистрирани като упражняващи свободна професия и или занаятчийска дейност и съпрузите на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители при наличие на няколко публични задължения могат да заявят кои задължения за задължитени осигурителни вноски за здравноосигурителни вноски погасяват като подадат Заявление по чл 2а от Наредба Н 8 от 2005 г за съдържанието сроковете начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите осигурителите за осигурените при тях лица както и от самоосигуряващите се лица Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да направите на интернет страницата на НАП чрез електронната услуга на НАП Здравноосигурителен калкулатор Ако сте платили дължимите здравноосигурителни вноски но все още не е отразено в системата а трябва да постъпите спешно в болнично заведение Тогава можете да поискате от офиса на НАП по постоянен адрес да ви се издаде удостоверение че сте с непрекъснати здравноосигурителни права което да послужи пред здравните органи

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=252&textMode=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Как да ползвам данъчно облекчение за ипотечен кредит
  Данъчното облекчение за млади семейства не може да се ползва ако за обезпечение служи друго жилище а не закупеното с кредита Лицето представи писмена декларация от съпруга та че няма да ползва данъчното облекчение за 2013 г Данъчното облекчение може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв от главницата Годишна данъчна декларация Данъчното облекчение се ползва с подаването на годишна данъчна декларация в срок до 30 април 2014 г в офиса или териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес Към декларацията задължително трябва да се приложи документ издаден от банката кредитозаемател удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище Годишната данъчна декларация можете да подадете и по електронен път ако притежавате електронен подпис Процедура по възстановяване на сумите Служителите в НАП приемат всички годишни данъчни декларации за доходите на физическите лица подадени в срок не по късно от 30 април 2014 г Те проверяват данните в декларацията и приложените към нея документи Ако в резултат от това че ползвате данъчното облекчение се е получил надвнесен данък върху доходите той ще Ви бъде възстановен в 30 дневен срок от подаването на декларацията ако сте отбелязали че искате възстановяване по реда на Раздел І от глава шестнадесета на ДОПК Уверете се че сте вписали коректно номера на банковата сметка на стр 3 от основната част от декларацията по която да Ви бъде преведена надвнесената сума Когато сумата за възстановяване е над 500 лв служителите на НАП ще изготвят официален писмен документ акт за прихващане или възстановяване В него ще опишат размера на данъка за възстановяване и ако имате неплатените Ви данъчни задължения Надвнесената сума се прихваща ако имате дългове към бюджета или се възстановява по посочената от Вас банкова сметка в случай че нямате неплатени публични дългове Актът за прихващане или възстановяване задължително се подписва от служителя на НАП и от лицето ползващо данъчното облекчение Когато документът е готов ще бъдете потърсени по телефона за да посетите офиса на приходната агенция и да подпишете акта Допълнителна информация за ползването на данъчното облекчение за млади семейства можете да получите на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна Често задавани въпроси Пълната сума от платените лихви ли ще ми бъде възстановена Не С платените от Вас лихви се намалява сумата от годишните данъчни основи тоест сборът от всички доходи които сте получили през годината и които подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация Ако имам друг жилищен имот например идеална част от вила мога ли да ползвам данъчното облекчение Ако имате друг жилищен имот или идеална част от жилищен имот Вие не можете да ползвате данъчното облекчение То е предназначено единствено за млади семейства които притежават само едно жилище за закупуването на което са взели ипотечен кредит Данъчното облекчение обаче може да се ползва ако семейството притежава други недвижими имоти които не са жилище ниви гори ливади и др Ако ипотекираното жилище няма

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=245&textMode=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Как се определя и внася авансовият данък за доходите от наем
  и не се внася авансово данък Кой е задължен да подава декларацията за дължими данъци наемателят или наемодателят и в какви срокове Декларацията по чл 55 ал 1 от ЗДДФЛ и чл 201 ал 1 от ЗКПО за дължими данъци образец 4001 се подава в сроковете за внасянето на авансовия данък т е до края на месеца следващ тримесечието на удържането на данъка от наемателя когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице до края на месеца следващ тримесечието на придобиването на дохода от наемодателя когато платецът не е предприятие или самоосигуряващо се лице Следователно декларацията се подава от лицето задължено да внася дължимия авансово данък за доходите от наем Приспадат ли се 10 нормативно признати разходи от платения наем преди да бъде определен и удържан авансовия данък от платеца на дохода Да Придобитият доход се намалява с 10 нормативно признати разходи и върху разликата се определя и удържа 10 данък Разходи не се приспадат ако наемът е за имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците начислени изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица В тези случаи облагането е с окончателен данък изчислен на база брутната сума на начисления изплатения наем В случай че получателя на дохода е физическо лице с 50 или над 50 на сто намалена работоспособност следва ли да се удържа данък от предприятието или самоосигуряващото се лице платец на доход от наем Ако получателят на дохода е с намалена работоспособност 50 или над 50 на сто и е представил пред платеца на дохода копие на експертно решение от ТЕЛК НЕЛК авансов данък се удържа след като облагаемият му доход от всички източници на доход придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа превиши 7 920 лева Задължително условие е експертното

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=269&textMode=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Как да платим данъците и осигуровките си по интернет
  да си попълни и разпечати преводно нареждане което да отнесе в избрана от него банка без да е необходимо да нарежда превода от дебитната си карта Как става регистрацията в системата ePay bg Клиентът се регистрира в системата като въвежда еднократно информация за банковата си карта След това той получава свой клиентски идентификационен номер КИН Задължително при регистрацията клиентът попълва своето име презиме фамилия ЕГН и адрес за кореспонденция телефонен номер и e mail и избира потребителско име и парола Как става регистрацията в интернет страницата на приходната администрация Клиентът се регистрира в системата като въвежда еднократно информация за типа данъкоплатец физическо или юридическо лице пълното наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице ЕГН само за физическите лица БУЛСТАТ попълва се от юридически лица и ЕТ потребителско име и парола валиден e mail адрес и КИН клиентски идентификационен номер от системата ePay bg Как става плащането на данъци през интернет страницата на приходната администрация За да платите данъците и осигуровките си по Интернет след като имате регистрирана банкова карта регистрация в системата еPay bg и регистрация в сайта на приходната администрация влезте в системата със своите потребителско име и парола и изберете ново плащане След като потвърдите че приемате условията е необходимо да изберете от списъка задължения за данъци НОИ и НЗОК или за ДЗПО От 1 януари 2013 г можете да плащате по сметка за централния бюджет ДОО и НЗОК с един платежен документ дължими суми за повече от един вид публични вземания включително и едновременно внасяне с един платежен документ на дължими суми за републикански данъци ДОО и НЗОК Единствено вноските за ДЗПО се внасят по отделна сметка на съответната ТД на НАП затова за тях се попълва отделен платежен документ На следващата стъпка ще е необходимо за всяка вноска която желаете да платите да

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=91&textMode=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Какви данъци и осигуровки внасят земеделците
  данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец само ако земеделският производител избере този ред на облагане Изборът се упражнява с подаване на декларация която за 2014 г се подава в срок до края на януари 2014 г При облагане по реда предвиден за едноличните търговци регистрираните като земеделски производители физически лица не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа при условията за преотстъпване на корпоративен данък по чл 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане Декларация по чл 29а ал 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа Доходите от дейността на физическите лица регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители включително извършващите дейност като еднолични търговци за производство на непреработена растителна и животинска продукция с изключение на доходите от производство на декоративна растителност изплатени през 2013 г под формата на държавни помощи субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет не се включват в облагаемия доход и не подлежат на облагане с данък когато са за 2009 г или за предходни години Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация за 2013 г Необходимо е да се подчертае че от облагане са освободени само помощите и субсидиите които са за периоди преди 1 януари 2010 г т е за периоди през които не се облагаха с данък доходите на физическите лица регистрирани като земеделски производители включително едноличните търговци за производството на непреработена растителна и животинска продукция Указание 20 00 114 18 04 2011 г относно Прилагането на 15 и 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица при подаването на годишната данъчна декларация по чл 50 от ЗДДФЛ за 2010

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=270&textMode=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Административни услуги
  Националната агенция за приходите Списък с административните услуги предоставяни от НАП Процедури на административните услуги съгласно списъка номерът на услугата от списъка съответства на номера на услугата в името на файла Процедурите са в процес на актуализация Административните услуги са описани в отделни процедури които съдържат информация относно І Наименование на административната услуга II Правно основание ІІ I Характеристика цел и предмет І V Процедура по извършване на административната услуга

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=205&textMode=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Осигуряване на самоосигуряващите се
  образец 5 Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски по Наредба Н 8 от 29 12 2005 г подава се от тези самоосигуряващи се лица които за определени периоди са внесли авансово осигурителните си вноски Декларацията се подава до 25 о число на месеца следващ първия месец от периода за който са внесени осигурителните вноски и само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход Декларация образец 6 Данни за дължимите осигурителни вноски по Наредба Н 8 от 29 декември 2005 г Тази декларация се подава един път годишно до 30 април на календарна година следваща годината за която се отнасят вноските Освен тези декларации самоосигуряващите се лица подават и годишна данъчна декларация за облагане доходите на физическите лица по чл 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица Тя се подава в срок до 30 април на годината следваща годината на получаване на дохода Това е и срокът 30 април в който те са задължени да представят приложенията към годишната декларация Справка за окончателни размер на осигурителния доход С нея те определят окончателния размер на месечния осигурителен доход за съответната година и годишния осигурителен доход Размери на задължителните осигурителни вноски за фонд Пенсии 17 8 за лицата родени преди 1 януари 1960 г 12 8 за лицата родени след 31 декември 1959 г 3 5 за фонд Общо заболяване и майчинство 5 за ДЗПО Универсален пенсионен фонд 8 на сто за здравно осигуряване Как се определят задължителните осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица Дължимите авансови осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица се изчисляват върху избран осигурителен доход Той не може да бъде по малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и по голям от максималния месечен размер на осигурителния доход определени със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=292&textMode=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Home
  and credit cards by e mail 16 September 2014 What taxes does it administer Value Added Tax Personal income tax Tax on natural persons income from employment relations Labor contract Corporate tax on the annual taxable profit Income tax for public enterprises Withholding taxes Tax on the activity from ships operation Types of taxes What types of contributions does NRA collect Social insurance contributions for the State Social Insurance SSI

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/en/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive •