web-archive-bg.com » BG » N » NRA.BG

Total: 199

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Удостоверение за наличие или липса на задължение
  осигурители Искането можете да подадете във всяка териториална дирекция на Националната агенция за приходите Адреси и телефони за контакт ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ Искане за издаване на документи образец Акт на съда Искането се подава в писмена форма Можете да го изпратите и по електронен път или чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор Органите по приходите нямат право да Ви откажат приемането на искането ако сте го подписали и сте попълнили коректно Вашите идентификационни данни име наименование на фирмата ЕГН или БУЛСТАТ постоянен адрес адрес за кореспонденция За услугите извършвани от Националната агенция за приходите НЕ СЕ ЗАПЛАЩА такса СРОК НА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО Това удостоверение Вие трябва да получите в 7 дневен срок от постъпване на искането или акта на съда ако не е предвиден по кратък срок 14 дневен срок от постъпване на искането в случаите когато същото е подадено чрез некомпетентна териториална дирекция В случай че липсва основание за издаване на удостоверението ще получите Решение за отказ в 7 дневен срок от неговото подаване ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО Изготвения документ можете да получите лично чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно При получаване на изготвените документи винаги носете със себе си документ за самоличност ОБЖАЛВАНЕ Можете да обжалвате

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=195 (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Издаване на други видове удостоверения
  ал 1 т 2 от Закона за чужденците в Република България Удостоверява броя на разкритите работни места за български граждани от чужденци упражняващи дейност в страната Удостоверение за платени данъци и осигуровки издава се на основание на чл 17 ал 1 т 7 от ДОПК Удостоверява вида и размера на платените от лицето данъци и осигурителни вноски За да получите тези удостоверения ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ към Дирекция отдел Обслужване сектор отдел Услуги за клиенти в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите офис на НАП по Вашия постоянен адрес ако сте физическо лице или едноличен търговец Вашата регистрация за останалите субекти За големи данъкоплатци и осигурители в териториална дирекция Големи данъкоплатци и осигурители За средни данъкоплатци и осигурители в дирекция Средни данъкоплатци и осигурители Искането можете да подадете във всяка териториална дирекция на Националната агенция за приходите Адреси и телефони за контакт ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ Искане за издаване на документи образец Искането се подава в писмена форма Можете да го изпратите и по електронен път или чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор Органите по приходите нямат право да Ви откажат приемането на искането ако сте го подписали и сте попълнили коректно Вашите идентификационни данни име наименование на фирмата ЕГН или БУЛСТАТ постоянен адрес адрес за кореспонденция За услугите извършвани от Националната агенция за приходите НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСИ СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА Всички изброени удостоверения се издават в 7 дневен срок след постъпване на искането 14 дневен срок от постъпване на искането в случаите когато същото е подадено чрез некомпетентна териториална дирекция В случай че липсва основание за издаване на удостоверението ще получите Решение за отказ в 7 дневен срок от подаване на искането ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО Изготвения документ можете да получите лично чрез упълномощено лице с пълномощно При получаване на изготвените документи винаги носете със

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=198 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Удостоверение за декларирани данни
  търговец Вашето седалище ако сте местно юридическо лице Вашия адрес на управление ако сте неперсонифицирано дружество или осигурителна каса Вашето седалище на клона адрес на търговското представителство или място на стопанска дейност ако сте чуждестранно лице Ако не се вмествате в горните правила обърнете се към дирекцията в София Искането можете да подадете във всяка териториална дирекция на Националната агенция за приходите Относно местните данъци моля обръщайте се към общината в чийто бюджет постъпва съответният местен данък съгласно Закона за местните данъци и такси Адреси и телефони за контакт можете да намерите тук ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ Искане за издаване на документи образец Необходимо е да отбележите какви точно факти данни и обстоятелства желаете да удостоверим Искането се подава в писмена форма Можете да го изпратите и по електронен път или чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор Органите по приходите нямат право да Ви откажат приемането на искането ако сте го подписали и сте попълнили коректно Вашите идентификационни данни име наименование на фирмата ЕГН или БУЛСТАТ постоянен адрес адрес за кореспонденция За услугите извършвани от Националната агенция за приходите НЕ СЕ ЗАПЛАЩА такса СРОК НА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО Това удостоверение Вие трябва да получите в 7 дневен срок след постъпване на Вашето искане в Агенцията 14 дневен срок от постъпване на искането в случаите когато същото е подадено чрез некомпетентна териториална дирекция В случай че липсва основание за издаване на удостоверението ще получите Решение за отказ в 7 дневен срок от неговото издаване ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО Изготвения документ можете да получите лично чрез упълномощено лице пълномощно При получаване на изготвените документи винаги носете със себе си документ за самоличност ОБЖАЛВАНЕ Можете да обжалвате отказа за издаване на документ непроизнасянето в срок мълчалив отказ да се издаде съдържанието на документа Жалбата се отправя до съответния териториален директор в 14 дневен срок

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=194 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издаване на копие на документ
  приходите Адреси и телефони за контакт можете да намерите тук ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ Искане за издаване копие от документ Искането може да касае само документи подадени в или издадени от Националната агенция за приходите Искането се подава в писмена форма Можете да го изпратите и по електронен път или чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор Органите по приходите нямат право да Ви откажат приемането на искането ако сте го подписали и сте попълнили коректно Вашите идентификационни данни име наименование на фирмата ЕГН или БУЛСТАТ постоянен адрес адрес за кореспонденция За услугите извършвани от Националната агенция за приходите НЕ СЕ ЗАПЛАЩА такса СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА КОПИЕТО Копието трябва да получите в 7 дневен срок след постъпване на Вашето искане в Агенцията 14 дневен срок от постъпване на искането в случаите когато същото е подадено чрез некомпетентна териториална дирекция В случай че липсва основание за извършване на услугата ще получите Решение за отказ в 7 дневен срок от неговото издаване ПОЛУЧАВАНЕ НА КОПИЕТО Изготвеното копие можете да получите лично чрез упълномощено лице пълномощно При получаване на изготвените документи винаги носете със себе си документ за самоличност ОБЖАЛВАНЕ Отказа за изготвяне на копие можете да обжалвате пред съответния териториален директор в

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=197 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Маркиране на изделия от благородни метали
  по занятие ВИЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ Лабораториите за проверка и маркиране на благородни метали към териториалните дирекции на Националната агенция за приходите както следва гр София ул Веслец 84 сградата на Столична митница тел 02 8320153 гр Бургас ул Александровка 26 ет 3 стая 8 тел 056 878139 гр Пловдив ул Радецки 18А ет 4 стая 401 тел 032 603235 гр Варна ул 8 Приморски полк 128 етаж 1 стая 104 тел 052 360980 гр Велико Търново площад Център 2 стая 104 в сградата на ТД на НАП тел 062 617169 гр Русе 7000 ул М р Атанас Узунов 19 ет 1 ст 102 тел 082 808 238 гр Кържали ул Деспот Слав 1 ет 2 стая 216 тел 0301 66335 ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ ТАЗИ УСЛУГА АКО СТЕ производител вносител и или търговец на златни и сребърни изделия КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИТЕ за да бъде извършена проверка и маркиране на изделия от благородни метали Ако сте търговец производител или изработвате изделия с материали на клиента удостоверение за регистрация в Министерство на финансите документ за внесена държавна такса придружително писмо образец Приложение 1 сертификат по чл 52 ал 2 за титъра на изделията и процентното съдържание на сплавиращите добавки Ако сте вносител удостоверение за регистрация в Министерство на финансите митническа декларация сертификат от чуждестранната фирма производител за пробата на златото среброто или за процентното съдържание на сплавиращите добавки документ за внесена държавна такса придружително писмо образец Приложение 1 Ако извършвате вътреобщностно придобиване удостоверение за регистрация в Министерство на финансите сертификат от чуждестранната фирма производител за пробата на златото или среброто и за процентното съдържание на сплавиращите добавки фактура за закупените изделия от благородни метали придружително писмо образец Приложение 1 документ за внесена държавна такса Приемане на изделията за проверка и маркиране може да Ви бъде отказана ако

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=193 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ПЛАЩАНЕ
  се превеждат от лицата по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП като за тези преводи се прилага код за вид плащане 55 11 11 Всички плащания за здравноосигурителните вноски към НЗОК се извършват от лицата по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП като за тези преводи се прилага код за вид плащане 56 11 11 Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат от лицата по досегашните банкови сметки за ДЗПО на съответните ТД на НАП като за всички тези преводи се прилага код за вид плащане 58 11 11 При превод към банковите сметки за приходи от централния бюджет НОИ и НЗОК и сметки за ДЗПО на ТД на НАП не е необходимо в платежното нареждане да се попълват следните реквизити Номер на документа по който се плаща Дата ддммгггг на документа Период за който се плаща Самоосигуряващите се лица в това число едноличните търговци земеделските производители тютюнопроизводителите лицата упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност на основание на регистрация физическите лица съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД и физическите лица членове на неперсонифицирани дружества внасят осигурителните вноски по сметката на компетентните дирекции и офиси на НАП на самоосигуряващото се лице като в документите за внасянето им се попълва ЕГН ЛНЧ или служебен номер издаден от НАП на лицето съгласно чл 2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица български граждани на работа в чужбина и морските лица изм ДВ бр 2 от 8 Януари 2010 г в сила от 01 01 2010 г Как да платим данъците и осигуровките си по интернет Плащане на данъци и осигуровки по Интернет с дебитни карти вход в системата Банкови сметки за частни държавни вземания и за длъжници в несъстоятелност Банкови сметки за принудително събиране на публичните вземания Банкови сметки на постъпленията от

  Original URL path: http://www.old.nra.bg:80/page?id=20&textMode=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Кодове за вид плащане
  извършват по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП като за тези преводи се прилага код за вид плащане 55 11 11 Плащанията за здравноосигурителните вноски към НЗОК се извършват по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП като за тези преводи се прилага код за вид плащане 56 11 11 Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат по досегашните сметки за ДЗПО на съответните

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=90 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Банкови сметки за частни държавни вземания и за длъжници в несъстоятелност
  производства по несъстоятелност В тази връзка се откриват нови банкови сметки на дирекция Търговска несъстоятелност и дирекция Частни държавни вземания Новите банкови сметки за държавни вземания са както следва ТЪРГОВСКА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ Банка СИБАНК АД BIC CODE BUIBBGSF IBAN BG60 BUIB 9888 3322 9435 00 По сметката на Търговска несъстоятелност се превеждат сумите предназначени за погасяване на публични държавни вземания дължими от търговци в открити производства по несъстоятелност ЧАСТНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=246 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •