web-archive-bg.com » BG » N » NRA.BG

Total: 199

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Основни документи
  1 502KB от 30 01 2014 Цели приоритети на Национална агенция за приходите за 2014 г 101KB от 22 01 2014 Отчет за изпълнение на целите на НАП за 2013 г 170KB от 02 07 2014 Годишен отчет за дейността на НАП за 2012 г 3 539KB от 06 08 2013 Изпълнение на приходите събирани от НАП по месеци за 2012 г 34KB от 06 02 2013 Организационно управленската структура на НАП 904KB от 25 04 2014 Цели приоритети на НАП за 2011 г 110KB от 01 03 2011 Допълнително установени задължения по ревизионни актове за второ тримесечие на 2013 г 9KB от 10 03 2014 Допълнително установени задължения по ревизионни актове за първо тримесечие на 2013 г 9KB от 10 03 2014 Допълнително установени задължения по ревизионни актове за четвърто тримесечие на 2012 г 9KB от 14 01 2014 Допълнително установени задължения по ревизионни актове за трето тримесечие на 2012 г 9KB от 19 11 2012 Допълнително установени задължения по ревизионни актове за второ тримесечие на 2012 г 9KB от 19 11 2012 Допълнително установени задължения по ревизионни актове за първо тримесечие на 2012 г 9KB от 19 11 2012 Указание 24 00 5 14 04 09 относно предотвратяване

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=100 (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Държавна собственост
  държавна собственост или търгове за продажба на движими вещи частна държавна собственост В откритите търгове могат да вземат участие всички български физически или юридически лица които отговарят на условията за съответния търг В рубрика Излишни вещи може да намерите информация за наличието на движими вещи с отпаднала необходимост за нуждите на Националната агенция за приходите които биха могли да бъдат предоставени безвъзмездно на други юридически лица на държавна бюджетна издръжка

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=25 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Оперативни програми
  ще се възлагат във връзка с изпълнението на Проекти в НАП по приоритетна ос ІІ Управление на човешките ресурси подприоритет 2 2 Компетентна и ефективна държавна администрация на Оперативна програма Административен капацитет ОПАК Проекти в НАП по приоритетна ос ІІI Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление подприоритет 3 1 Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса в това число чрез развитие на електронното управление на Оперативна програма Административен

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=259 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Брошури
  от самоосигуряващите се лица за 2014 г с примери за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г съгласно данните от годишната данъчна декларация по чл 50 от ЗДДФЛ 596KB от 21 02 2014 Вземи си касовата бележка 665KB от 20 02 2014 Фирмите в България които начисляват доходи на чуждестранни юридически лица трябва да удържат и внасят данък при източника 212KB от 15 01 2014 Механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури 103KB от 27 12 2013 Касова отчетност на данъка върху добавената стойност 120KB от 27 12 2013 Пари в плик 593KB от 25 02 2014 Осигуряване за самоосигуряващи се 2013 г 7 674KB от 18 07 2013 Как законно да си намаля данъците 7 572KB от 18 07 2013 Практически съвети при наемане покупка и продажба на имот 170KB от 23 04 2013 Данъчни задължения на гражданите на ЕС притежаващи или придобиващи имоти в Република Гърция 125KB от 28 06 2012 Кога имаме право да приспаднем данъчен кредит за лек автомобил 634KB от 13 03 2012 Как законно да си намаля данъците 49KB от 13 03 2012 Спазване на осигурителните задължения от самоосигуряващите се лица с примери за определяне

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=126 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Полезни връзки
  в чужбина Агенция по заетоста Народно събрание на Република България Президент на Република България Министерски съвет Министерство на финансите на Република България Сметна палата на Република България Агенция за финансово разузнаване Агенция за държавни вземания Агенция Митници Европейска комисия Национален осигурителен институт Национален статистически институт Българска народна банка Административен регистър Пенсионноосигурителна компания ДОВЕРИЕ АД Пенсионноосигурителна компания СЪГЛАСИЕ АД Пенсионноосигурителна компания ДСК РОДИНА АД Пенсионноосигурително дружество АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД АЙ ЕН

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=27 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Антикорупция
  на НАП История на НАП Основни документи Държавна собственост Профил на купувача Оперативни програми Брошури Полезни връзки Антикорупция Учебни центрове на НАП Работа в НАП Антикорупция Уважаеми клиенти Сигнали срещу корумпирани служители на НАП можете да подадете чрез Портал на НАП за антикорупция Благодарим ви за съдействието Начало ДАНЪЦИ ОСИГУРЯВАНЕ УСЛУГИ ПЛАЩАНЕ ПРОДАЖБИ КОНТАКТИ За НАП Адрес Национална агенция за приходите бул Княз Ал Дондуков 52 София България Информационен център

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=163 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Работа в НАП
  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Покажи ТД на НАП София обявява конкурс за публични изпълнители в дирекция Събиране 55KB от 09 09 2014 Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за инспектор по приходите във Фискален контрол на КПП Кулата 28KB от 08 09 2014 Списък на допуснати кандидати до конкурс за публичен изпълнител в офис Пазарджик 12KB от 04 09 2014 Списък на допуснати до интервю кандидати за длъжността служител по сигурността на информацията в ТД на НАП ГДО 11KB от 03 09 2014 Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за длъжността публичен изпълнител в сектор Обезпечаване и събиране на публични вземания ИРМ Шумен 11KB от 01 09 2014 Списъци на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността инспектор по приходите в ТД на НАП София 36KB от 26 06 2014 Списък на допуснатите до тест кандидати за длъжността юрисконсулт в дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика отдел Обжалване Дирекция ОДОП Велико Търново 73KB от 09 06 2014 Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност началник на отдел отдел Продажби дирекция Държавни вземания ЦУ на НАП 12KB от 02 06 2014 ЦУ на НАП

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=172 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Начало
  в събота от 09 00 ч до 17 00 ч 18 Декември 2014 До края на декември земеделците избират как да се облагат доходите им през 2015 г 18 Декември 2014 Правила за обработка при възстановяване на ДДС за покупка на дизелово гориво в Ирландия в сила от 01 01 2015 г 15 Декември 2014 Публикувано е становище относно изменения и допълнения в Наредба Н 8 от 29 декември 2005 г за съдържанието сроковете начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите осигурителите за осигурените при тях лица както и от самоосигуряващите се лица 15 Декември 2014 Промени в спогодбата между Р България и Федерална република Германия от 01 01 2015 г 13 Декември 2014 Виж всички съобщения Мнението Ви за НАП ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ Електронни услуги на НАП Как да ползвам електронните услуги Полезно Обмен на данни с организаторите на хазартни игри Възстановяване на ДДС от друга държава членка на ЕС Интрастат ДДС при вътреобщностни сделки Програмни продукти Система Въпроси и отговори Данъчно осигурителен календар Профил на купувача Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България Документи за изтегляне данъци Документи за юридически лица Документи за физически лица Документи за изтегляне осигуряване Декларации свързани със събиране

  Original URL path: http://www.old.nra.bg:80/page?id=1&textMode=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •