web-archive-bg.com » BG » N » NRA.BG

Total: 199

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Начало
  в събота от 09 00 ч до 17 00 ч 18 Декември 2014 До края на декември земеделците избират как да се облагат доходите им през 2015 г 18 Декември 2014 Правила за обработка при възстановяване на ДДС за покупка на дизелово гориво в Ирландия в сила от 01 01 2015 г 15 Декември 2014 Публикувано е становище относно изменения и допълнения в Наредба Н 8 от 29 декември 2005 г за съдържанието сроковете начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите осигурителите за осигурените при тях лица както и от самоосигуряващите се лица 15 Декември 2014 Промени в спогодбата между Р България и Федерална република Германия от 01 01 2015 г 13 Декември 2014 Виж всички съобщения Мнението Ви за НАП ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ Електронни услуги на НАП Как да ползвам електронните услуги Полезно Обмен на данни с организаторите на хазартни игри Възстановяване на ДДС от друга държава членка на ЕС Интрастат ДДС при вътреобщностни сделки Програмни продукти Система Въпроси и отговори Данъчно осигурителен календар Профил на купувача Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България Документи за изтегляне данъци Документи за юридически лица Документи за физически лица Документи за изтегляне осигуряване Декларации свързани със събиране

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Помощ за сайта
  Netscape 7 или по нова версия Необходимо е да активирате следните възможности на браузъра който използвате CSS Нужни за цялостно форматиране и разположение на страницата JavaScript Допълнителна интерактивност на страницата Възможно е да се наложи да ги включите от менюто Preferences на браузъра който използвате Визуален дизайн Сайтът nap bg използва CSS за визуално разположение и изглед Можете да настроите големината на шрифта на страницата спрямо Вашите нужди В Internet Explorer можете да промените настройката от менюто View Text Size При Mozilla Firefox можете да промените настройката от менюто View Text Size Increase Decrease В Safari можете да промените настройката от менюто View Make text bigger smaller За браузъри които не поддържат стилове CSS съдържанието на всяка страница от nap bg ще е достъпно и разбираемо Приложения За да можете коректно да възпроизведете цялата информация съдържаща се в сайта на nap bg е възможно да се нуждаете от инсталирането на допълнителен софтуер Препратките по долу ще ви помогнат да свалите и инсталирате липсващите Ви програмни продукти Adobe Reader Продукт за разглеждане на документи в PDF формат Видове документи PDF документ Adobe Acrobat PDF документ който се отваря с безплатната версия Acrobat Reader DOC документ текстов документ отварящ се с Microsoft

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=279 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Карта на сайта
  16 ОСИГУРЯВАНЕ Видове вноски Закони Наредби Инструкции Становища и указания Документи за изтегляне Декларации свързани със събиране на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица Образци на други документи Евроинтеграция УСЛУГИ Процедури Как да Електронни услуги Интрастат Административни услуги Достъп до информация Система Въпроси и отговори Длъжници платци и издирвани лица Публичен бюлетин по ДДС Програмни продукти Държавни помощи Фискални устройства и ИАСУТД Регистрация на обменни бюра Дирекции ГДО и

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=281 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Начало
  в събота от 09 00 ч до 17 00 ч 18 Декември 2014 До края на декември земеделците избират как да се облагат доходите им през 2015 г 18 Декември 2014 Правила за обработка при възстановяване на ДДС за покупка на дизелово гориво в Ирландия в сила от 01 01 2015 г 15 Декември 2014 Публикувано е становище относно изменения и допълнения в Наредба Н 8 от 29 декември 2005 г за съдържанието сроковете начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите осигурителите за осигурените при тях лица както и от самоосигуряващите се лица 15 Декември 2014 Промени в спогодбата между Р България и Федерална република Германия от 01 01 2015 г 13 Декември 2014 Виж всички съобщения Мнението Ви за НАП ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ Електронни услуги на НАП Как да ползвам електронните услуги Полезно Обмен на данни с организаторите на хазартни игри Възстановяване на ДДС от друга държава членка на ЕС Интрастат ДДС при вътреобщностни сделки Програмни продукти Система Въпроси и отговори Данъчно осигурителен календар Профил на купувача Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България Документи за изтегляне данъци Документи за юридически лица Документи за физически лица Документи за изтегляне осигуряване Декларации свързани със събиране

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Видове данъци
  на актуализация Данък върху доходите на физическите лица Данък върху доходите на физическите лица по трудови правоотношения трудов договор Данък върху добавената стойност Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба Данък върху приходите дължим от бюджетните предприятия Данък върху дейността от опериране на кораби Данък върху застрахователните премии Окончателен данък за организаторите на хазартните игри Данък при източника Данък върху разходите Местни данъци и такси Полезно Данъчно осигурителен календар Списък на

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=3 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Видове вноски
  на работниците и служителите ГВРС Полезно Данъчно осигурителен календар Кои лица са задължени да подават Декларация образец 7 Лични справки по ЕГН за здравно осигуряване Лични справки по ЕГН за социално осигуряване услуга на НОИ Таблица за размера на осигурителните вноски на самоосигуряващи се лица услуга на НОИ Информация за размерите на осигурителните вноски за периода 01 01 1997 г 31 12 2013 г съгласно Законите за бюджета на фонд

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=4 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Процедури — Как да ...?
  да попълним подоходната си декларация Как да получа своя персонален идентификационен код ПИК Как да възстановя здравноосигурителните си права Как да ползвам електронните услуги Ръководство за подписване с Java 779KB от 07 11 2014 Как се определя и внася авансовият данък за доходите от наем Как земеделците да намалят до 60 от корпоративния си данък Какви данъци и осигуровки внасят земеделците Как да подам декларация искане по 19и ал 2 ал 4 от ПЗР на ЗЗО за гражданите пребивавали в чужбина повече от 183 дни Как да платим данъците и осигуровките си по интернет Студентите и здравното осигуряване Ваучери за храна Как да възстановя надвнесен данък общ доход по годишна данъчна декларация Как да ползвам данъчно облекчение за ипотечен кредит Данъчни облекчения за физически лица Осигуряване на самоосигуряващите се Изясняване и коригиране на здравноосигурителен статус на осигурено лице Публичен бюлетин по ДДС Как да се регистрирам по ДДС Как да направя дерегистрация по ДДС Практически разяснения за отсрочване разсрочване по чл 187а от ДОПК на публични вземания установявани от НАП с приложения 64KB от 04 04 2014 Указания за отсрочване и разсрочване на данъчни и осигурителни задължения 254KB от 24 10 2013 Удостоверение за българско местно лице по смисъла на

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=6 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ПЛАЩАНЕ
  се превеждат от лицата по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП като за тези преводи се прилага код за вид плащане 55 11 11 Всички плащания за здравноосигурителните вноски към НЗОК се извършват от лицата по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП като за тези преводи се прилага код за вид плащане 56 11 11 Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат от лицата по досегашните банкови сметки за ДЗПО на съответните ТД на НАП като за всички тези преводи се прилага код за вид плащане 58 11 11 При превод към банковите сметки за приходи от централния бюджет НОИ и НЗОК и сметки за ДЗПО на ТД на НАП не е необходимо в платежното нареждане да се попълват следните реквизити Номер на документа по който се плаща Дата ддммгггг на документа Период за който се плаща Самоосигуряващите се лица в това число едноличните търговци земеделските производители тютюнопроизводителите лицата упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност на основание на регистрация физическите лица съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД и физическите лица членове на неперсонифицирани дружества внасят осигурителните вноски по сметката на компетентните дирекции и офиси на НАП на самоосигуряващото се лице като в документите за внасянето им се попълва ЕГН ЛНЧ или служебен номер издаден от НАП на лицето съгласно чл 2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица български граждани на работа в чужбина и морските лица изм ДВ бр 2 от 8 Януари 2010 г в сила от 01 01 2010 г Как да платим данъците и осигуровките си по интернет Плащане на данъци и осигуровки по Интернет с дебитни карти вход в системата Банкови сметки за частни държавни вземания и за длъжници в несъстоятелност Банкови сметки за принудително събиране на публичните вземания Банкови сметки на постъпленията от

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=20 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •