web-archive-bg.com » BG » M » MINFIN.BG

Total: 358

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Държавна комисия по хазарта
  хазарт Документи за бенефициенти Информация за сключени договори Архив 2015 Профил на купувача Обща информация Обществени поръчки преди 30 09 2014 г Обществени поръчки стартирани от 01 10 2014 г Публични покани Планирани поръчки Обществени обсъждания Архив Проекти на нормативни актове Кариери Обявления Образци Архив Образци на искания Архив Е регистри Е услуги Начало Кариери Образци Образци Заявление за участие в конкурс Декларация по чл 17 ал 2 т 1

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/25 (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Държавна комисия по хазарта
  игрално и комуникационно оборудване информационни системи и анализи Краен срок за подаване на документи 19 08 2013 г Списък на допуснатите кандидати за длъжността Главен експерт в отдел Лицензи методология и анализи дирекция Лицензи игрално и комуникационно оборудване информационни системи и анализи Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт в отдел Лицензи методология и анализи дирекция Лицензи игрално и комуникационно оборудване информационни системи и анализи Списък на допуснатите кандидати за длъжността Главен юрисконсулт в отдел Правни дейности дирекция Контрол и правни дейности Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Главен юрисконсулт в отдел Правни дейности дирекция Контрол и правни дейности Списък на допуснатите кандидати за длъжността Старши инспектор в отдел Контрол дирекция Контрол и правни дейности Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Старши инспектор в отдел Контрол дирекция Контрол и правни дейности Обява за конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел Оборудване и информационни системи дирекция Лицензи игрално и комуникационно оборудване информационни системи и анализи Краен срок за подаване на документи 15 04 2013 г Списък на допуснатите кандидати до защита на концепция за стратегическо управление при провеждане на конкурс за длъжността ДИРЕКТОР в дирекция Контрол и правни дейности Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел Оборудване и информационни системи дирекция Лицензи игрално и комуникационно оборудване информационни системи и анализи Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел Оборудване и информационни системи дирекция Лицензи игрално и комуникационно оборудване информационни системи и анализи Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността ДИРЕКТОР в дирекция Контрол и правни дейности Списък на допуснатите кандидати до защита на концепция за стратегическо управление при провеждането на конкурс за длъжността Директор в д я Лицензи игрално и комуникационно оборудване информационни системи и анализи Обява за конкурс за длъжността ДИРЕКТОР на дирекция Контрол и правни дейности Краен срок за подаване на документи 22 03 2013 г Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността ДИРЕКТОР в дирекция Лицензи игрално и комуникационно оборудване информационни системи и анализи СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИ МЕТОДОЛОГИЯ И АНАЛИЗИ ДИРЕКЦИЯ ЛИЦЕНЗИ ИГРАЛНО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И АНАЛИЗИ СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИ МЕТОДОЛОГИЯ И АНАЛИЗИ ДИРЕКЦИЯ ЛИЦЕНЗИ ИГРАЛНО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И АНАЛИЗИ Обява за конкурс за длъжността ДИРЕКТОР на дирекция Лицензи игрално и комуникационно оборудване информационни системи и анализи Краен срок за подаване на документи 31 01 2013 г Обява за конкурс за три длъжности ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел Оборудване и информационни системи дирекция Лицензи игрално и комуникационно оборудване информационни системи и анализи Краен срок за подаване на документи 31 01 2013 г Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел Лицензи методология и анализи дирекция Лицензи игрално и комуникационно оборудване информационни системи и анализи Краен срок за подаване на документи 21 01 2013 г Обява за назначаване на държавни служители чрез мобилност за две длъжности главен експерт Краен срок за подаване на документи 25 01 2012 г Списък на недопуснатите кандидати до

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/45 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  игрален софтуер Образец 1 искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в обект Образец 2 искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри Образец 3 искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри онлайн Образец 4 искане за издаване на лиценз за дейности Образец 5 искане за потвърждаване на инвестиции Образец 6 искане за промени в издаден лиценз Образец 7 искане за продължаване срока на издаден лиценз Образец 8 искане за прекратяване на издаден лиценз Образец 9 искане за промяна в търговска регистрация Образец 10 искане за вписване на промени при преобразуване на дружество Приложение 1 1 Приложение 2 1 Приложение 3 1 Приложение 4 1 Приложение 6 1 Приложение 6 2 Приложение 6 3 Приложение 6 4 Приложение 6 5 Образци на декларации Декларация по чл 6 ал 1 т 1 от ЗХ Декларация по чл 7 ал 1 от ЗХ Декларация по чл 8 ал 1 и 4 от ЗХ Декларация по чл 8 ал 2 от ЗХ Декларация по чл 8 ал 2 от ЗХ произход на средства Декларация по чл 8 ал 3 от ЗХ Декларация по чл 8 ал 5 от ЗХ Декларация по чл 9 ал 1 от ЗХ Декларация по чл 9 ал 8 от ЗХ Декларация по чл 15 ал 2 от ЗХ Декларация по чл 36 ал 1 т 3 от ЗХ Декларация по чл 36 ал 3 от ЗХ Декларация чл 6 ал 1 т 1 от ЗХ двуезична Декларация чл 7 ал 1 от ЗХ двуезична Декларация чл 8 ал 1 и 4 от ЗХ двуезична Декларация чл 8 ал 2 от ЗХ двуезична Декларация чл 8 ал 2 от ЗХ средства двуезична Декларация чл 8 ал 3 от ЗХ двуезична Декларация чл 8 ал 5 от ЗХ двуезична Декларация чл 9

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/26 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  5 Случайни събития Приложение 1 6 Игрална зала Приложение 1 7 Казино Приложение 1 8 ПРС ВРС Образец 2 Извършени инвестиции при първоначален лиценз Образец 3 Промени в обстоятелствата по търговска регистрация по чл 37 от ЗХ Образец 3 1 Промени в обстоятелствата по търговска регистрация по чл 37 ал 4 от ЗХ Образец 3 2 Промени в обстоятелствата по търговска регистрация по чл 39 от ЗХ Приложение 4 1 Промени увеличение Приложение 4 2 Промени подмени Приложение 4 3 Промени намаление Приложение 4 4 Промени пунктове Приложение 4 5 Утвърждаване на правила за видовете игри Образец 5 Продължаване срока по чл 36 ал 1 ЗХ Образец 6 Издаване на лиценз по чл 36 ал 3 ЗХ Образец 7 Прекратяване на издаден лиценз по ЗХ Образец 8 Издаване на лиценз за орг на хазартни игри от разстояние по ЗХ Приложение 8 1 Хазартни игри от разстояние чрез Интернет Приложение 8 2 Хазартни игри от разстояние чрез електронни съобщителни средства Образец 9 Промени в обстоятелствата по издаден лиценз Приложение 9 1 Промени увеличаване Приложение 9 2 Промени подмени Приложение 9 3 Промени намаляване Приложение 9 4 Утвърждаване на правила за видове игри Образец 10 Прекратяване на издаден лиценз по ЗХ Заповед З 486 на Председателя на Държавната комисия по хазарта 1 Искане за издаване на разрешения за нови обекти и дейности Приложение 1 1 Казино Приложение 1 2 Бинго и Кено Приложение 1 3 Игрални зали Приложение 1 4 Спортни залагания Приложение 1 5 Случайни събития Приложение 1 6 Тото и лото Приложение 1 7 Лотарийни игри и томболи Приложение 1 8 Производство и разпространение Приложение 1 9 Внос и разпространение Приложение 1 10 Сервиз и поддръжка 2 Искане за вписване на промени в издадени разрешения Приложение 2 1 Промени увеличение Приложение 2 2 Промени подмяна Приложение 2 3 Промени намаление

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/434 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  от 01 10 2014 г Публични покани Планирани поръчки Обществени обсъждания Архив Проекти на нормативни актове Кариери Обявления Образци Архив Образци на искания Архив Е регистри Е услуги Начало Информация Съобщения за АУПДВ Съобщения за АУПДВ Съобщения за издадени Актове за установяване на публично държавно вземане АУПДВ Съобщение до УДАЧА КЛУБ СОФИЯ ЕООД публикувано на 15 05 2015 г Съобщение до ОСКАР БЕТ ООД публикувано на 29 04 2015 г

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/482 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  покани Планирани поръчки Обществени обсъждания Архив Проекти на нормативни актове Кариери Обявления Образци Архив Образци на искания Архив Е регистри Е услуги ДКХ взе решение за допълване списъка на Интернет страниците чрез които се организират хазартни игри от лица които не са получили лиценз по Закона за хазарта ДКХ взе решение за допълване списъка на Интернет страниците чрез които се организират хазартни игри от лица които не са получили лиценз

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/pubs/2/868 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  Разпореждане от 22 01 2016 г на председателя на Софийски районен съд Разпореждане от 22 01 2016 г на председателя на Софийски районен съд 22 01 2016 На 22 01 2016 г председателят на Софийски районен съд разпореди всички предприятия предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и или услуги да спрат достъпа от територията на страната в срок от 24 часа от публикуването на разпореждането считано от 22 01 2016 г

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/pubs/5/866 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  покани Планирани поръчки Обществени обсъждания Архив Проекти на нормативни актове Кариери Обявления Образци Архив Образци на искания Архив Е регистри Е услуги ДКХ взе решение за допълване списъка на Интернет страниците чрез които се организират хазартни игри от лица които не са получили лиценз по Закона за хазарта ДКХ взе решение за допълване списъка на Интернет страниците чрез които се организират хазартни игри от лица които не са получили лиценз

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/pubs/2/865 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •