web-archive-bg.com » BG » M » MINFIN.BG

Total: 358

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Държавна комисия по хазарта
  за бенефициенти Информация за сключени договори Архив 2015 Профил на купувача Обща информация Обществени поръчки преди 30 09 2014 г Обществени поръчки стартирани от 01 10 2014 г Публични покани Планирани поръчки Обществени обсъждания Архив Проекти на нормативни актове Кариери Обявления Образци Архив Образци на искания Архив Е регистри Е услуги Начало Профил на купувача Обществени поръчки стартирани от 01 10 2014 г Обществени поръчки стартирани от 01 10 2014 г Номер в РОП Заглавие Статус Договор и Дата на стартиране на поръчката 0001 02529 2014 0001 Обществена поръчка с предмет Извършване на аналитични дейности по административните процеси и предлаганите административни услуги от Държавната комисия по хазарта и разработка на вътрешни правила за унифициране на административните процеси Надграждане на информационно административната инфраструктура с нови оптимизационно функционални модули и интегрирането им в общата информационна среда и усъвършенстване на интегрираната информационна система на ДКХ с нови функционалности и модули за контрол на дейността и приходите Възложена Д 4 21 04 2015 г 03 10 2014 г 1 Търсене Ключови думи Статус Планирана Активна Възложена Изпълнена Прекратена Вид на поръчката Доставка Услуга Строителство Други Поръчка Програма Публична покана Обществени поръчки по чл 3 ал 1 от ЗОП Обществени поръчки по реда на глава

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/procurement (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Държавна комисия по хазарта
  Документи за бенефициенти Информация за сключени договори Архив 2015 Профил на купувача Обща информация Обществени поръчки преди 30 09 2014 г Обществени поръчки стартирани от 01 10 2014 г Публични покани Планирани поръчки Обществени обсъждания Архив Проекти на нормативни актове Кариери Обявления Образци Архив Образци на искания Архив Е регистри Е услуги Начало Профил на купувача Публични покани Публични покани Номер в РОП Заглавие Статус Договор и Дата на публикуване 0003 ID 9042945 Доставка инсталация и внедряване на оборудване и лицензи Разработка на процедури за използване и управление на информационните ресурси и услуги в ДКХ разработка на политика и процедури за сигурност и внедряването им в ДКХ Активна Д 8 20 07 2015 01 01 1970 г 18 06 2015 г 0002 ID 9042492 Доставка инсталация и внедряване на оборудване и лицензи Разработка на процедури за използване и управление на информационните ресурси и услуги в ДКХ разработка на политика и процедури за сигурност и внедряването им в ДКХ Прекратена 04 06 2015 г Търсене Ключови думи Статус Планирана Активна Възложена Изпълнена Прекратена Вид на поръчката Доставка Услуга Строителство Други Поръчка Програма Публична покана Обществени поръчки по чл 3 ал 1 от ЗОП Обществени поръчки по реда на глава осма а

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/485 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  преди 30 09 2014 г Обществени поръчки стартирани от 01 10 2014 г Публични покани Планирани поръчки Обществени обсъждания Архив Проекти на нормативни актове Кариери Обявления Образци Архив Образци на искания Архив Е регистри Е услуги Начало Профил на купувача Планирани поръчки Планирани поръчки Заглавие Статус Дата на публикуване Търсене Ключови думи Статус Планирана Активна Възложена Изпълнена Прекратена Вид на поръчката Доставка Услуга Строителство Други Поръчка Програма Публична покана Обществени

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/486 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  услуги Достъп до обществена информация Банкови сметки Отговорен хазарт Документи за бенефициенти Информация за сключени договори Архив 2015 Профил на купувача Обща информация Обществени поръчки преди 30 09 2014 г Обществени поръчки стартирани от 01 10 2014 г Публични покани Планирани поръчки Обществени обсъждания Архив Проекти на нормативни актове Кариери Обявления Образци Архив Образци на искания Архив Е регистри Е услуги Начало Обществени обсъждания Обществени обсъждания Архив Проекти на нормативни

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/22 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  оборудване Първоначален проект на Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл 22 ал 1 т 8 от Закона за хазарта за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки Проект на Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати Доклад с мотивите за изготвяне на проект на ОЗИУП Проект на Наредба за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите Проект на мотиви към Наредба за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите Доклад с мотивите за изготвяне на проект на Общи задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата минималната площ разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол Проект на Общи задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата минималната площ разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол Доклад с мотивите за изготвяне на проект на ОЗПОРФК Проект на Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организирането на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите които се събират по Закона за хазарта Проект на Доклад на Министъра на финансите относно проект на ПМС за приемане на Тарифа за таксите които се събират по Закона за хазарта Наредба за определяне като негодно на игрално и

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/417 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИГРАЛНИТЕ ЗАЛИ В КОИТО СЕ ОРГАНИЗИРАТ ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ ОБЩИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ Мотиви към проекти на ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИГРАЛНИТЕ ЗАЛИ Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл 22 ал 1 т 8 от ЗХ за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки се извършват промени във връзка с документите които се подават до ДКХ в производството по включване на лаборатория в списъка на лабораториите които могат да изпитват игрално оборудване и софтуер на комуникационно оборудване за целите на експлоатирането му на територията на Р България Проект на мотиви на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл 22 ал 1 т 8 от ЗХ за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки се извършват промени във връзка с документите които се подават до ДКХ в производството по включване на лаборатория в

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/23 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  Услуги Административни услуги Достъп до обществена информация Банкови сметки Отговорен хазарт Документи за бенефициенти Информация за сключени договори Архив 2015 Профил на купувача Обща информация Обществени поръчки преди 30 09 2014 г Обществени поръчки стартирани от 01 10 2014 г Публични покани Планирани поръчки Обществени обсъждания Архив Проекти на нормативни актове Кариери Обявления Образци Архив Образци на искания Архив Е регистри Е услуги Начало Кариери Кариери Обявления Образци Архив Заседания

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/24 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  обсъждания Архив Проекти на нормативни актове Кариери Обявления Образци Архив Образци на искания Архив Е регистри Е услуги Начало Кариери Обявления Обявления Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността юрисконсулт в дирекция Контрол и правни дейности Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността старши инспектор в дирекция Контрол и правни дейности Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността старши инспектор в дирекция Контрол и правни дейности Обява

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/422 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •