web-archive-bg.com » BG » M » MINFIN.BG

Total: 358

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Държавна комисия по хазарта
  бенефициентите Държавна комисия по хазарта напомня че към Формуляра за кандидатстване следва да бъдат приложени и следните документи 1 Копие от финансов отчет и оборотна ведомост за 2013 и 2014 финансови години заверено Вярно с оригинала 2 За новосъздадени организации ако е приложимо копие на оборотна ведомост за месеците през които организацията е съществувала заверено Вярно с оригинала 3 Копие заверено Вярно с оригинала на актуално състояние на кандидата издадено от съда не по късно от 6 месеца преди датата на участие в програмата 4 Удостоверение за липса на парични задължения към държавата оригинал Преди представяне на проектните предложения кандидат бенефициентите могат да искат разяснения във връзка с процедурата за предоставяне на целево финансиране по НАРЕДБА за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел определени за осъществяване на общественополезна дейност за дейности за социално отговорно поведение по чл 10а от Закона за хазарта Въпроси могат да се изпращат на следния ел адрес otgovoren hazart dkh minfin bg Въпроси и отговори по процедурата 27 10 2015 г Срок за задаване на въпроси от 09 10 до 23 10 2015 г Решение 1040 за годишния план за социално отговорно поведение за

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/496 (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Държавна комисия по хазарта
  нормативни актове Кариери Обявления Образци Архив Образци на искания Архив Е регистри Е услуги Начало Отговорен хазарт Архив 2015 Решения за финансиране на одобрени проектни предложения Решения за финансиране на одобрени проектни предложения Решение 42 от 11 12 2015 г на Държавна комисия по хазарта Решение 43 от 11 12 2015 г на Държавна комисия по хазарта Решение 45 от 11 12 2015 г на Държавна комисия по хазарта Решение

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/497 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  Начало Отговорен хазарт Архив 2015 Решения за отказ за финансиране на отхвърлени проектни предложения Решения за отказ за финансиране на отхвърлени проектни предложения Решение 44 от 11 12 2015 г на Държавна комисия по хазарта Решение 46 от 11 12 2015 г на Държавна комисия по хазарта Решение 47 от 11 12 2015 г на Държавна комисия по хазарта Решение 49 от 11 12 2015 г на Държавна комисия по

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/498 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  Документи за бенефициенти Информация за сключени договори Архив 2015 Профил на купувача Обща информация Обществени поръчки преди 30 09 2014 г Обществени поръчки стартирани от 01 10 2014 г Публични покани Планирани поръчки Обществени обсъждания Архив Проекти на нормативни актове Кариери Обявления Образци Архив Образци на искания Архив Е регистри Е услуги Начало Профил на купувача Обществени поръчки преди 30 09 2014 г Трудова медицина Трудова медицина Покана до служби

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/462 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  преди 30 09 2014 г Обществени поръчки стартирани от 01 10 2014 г Публични покани Планирани поръчки Обществени обсъждания Архив Проекти на нормативни актове Кариери Обявления Образци Архив Образци на искания Архив Е регистри Е услуги Начало Профил на купувача Обществени поръчки преди 30 09 2014 г Периодична доставка на горива за служебните автомобили на Държавната комисия по хазарта чрез карти за безналично заплащане Периодична доставка на горива за служебните автомобили на Държавната комисия по хазарта чрез карти за безналично заплащане Публична покана за периодична доставка на горива http www aop bg v51 pp php mode view2 id 9004071 Публична покана за периодична доставка на горива Дата на публикуване 11 06 2014 г Договор Публикуван на 01 10 2014 г 01 10 2014 г Плащания Публикувани на 01 10 2014 г 01 10 2014 г Плащания 20 10 2014 г Плащания 24 11 2014 г Плащания 22 12 2014 г Плащания 23 02 2015 г Плащания 17 03 2015 г Плащания 23 04 2015 г Плащания 13 05 2015 г Плащания 15 06 2015 г Плащания 13 07 2015 г Плащания 11 08 2015 г Плащания 23 09 2015 г Плащания 14 10 2015 г Плащания 13 11 2015 г

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/461 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  Обществени обсъждания Архив Проекти на нормативни актове Кариери Обявления Образци Архив Образци на искания Архив Е регистри Е услуги Начало Профил на купувача Обществени поръчки преди 30 09 2014 г Сървъри Сървъри Вид на процедурата ПУБЛИЧНА ПОКАНА Име на поръчката Доставка на два броя сървъра осъществена чрез покупка в изпълнение на дейност 3 3 от проект Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/460 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  10 2014 г Публични покани Планирани поръчки Обществени обсъждания Архив Проекти на нормативни актове Кариери Обявления Образци Архив Образци на искания Архив Е регистри Е услуги Начало Профил на купувача Обществени поръчки преди 30 09 2014 г ОПАК ОПАК OPAK Процедура по ОПАК избор на изпълнител за създаване на нова АИС http www aop bg case2 php newver 2 mode show doc doc id 480793 http www aop bg case2

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/459 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  на вътрешни правила за унифициране на административните процеси Надграждане на информационно административната инфраструктура с нови оптимизационно функционални модули и интегрирането им в общата информационна среда и усъвършенстване на интегрираната информационна система на ДКХ с нови функционалности и модули за контрол на дейността и приходите Номер на преписка в РОП 02529 2014 0001 Становище от осъществен предварителен контрол по чл 19 ал 2 т 22 от ЗОП 03 10 2014 г Решение на обществената поръчка 03 10 2014 г Обявление на обществената поръчка 03 10 2014 г Документация за участие в обществената поръчка 03 10 2014 г Окончателен доклад на АОП за законосъобразност по чл 20а ал 5 от ЗОП изготвен по обществена поръчка вписана в РОП под номер 02529 2014 0001 10 10 2014 г Разяснения по реда на чл 29 от ЗОП 31 10 2014 г Протокол 1 от дейността на комисия назначена със заповед З 375 14 11 2014 20 11 2014 г Съобщение за отваряне на ценови оферти 13 12 2014 г Протокол 2 от дейността на комисия назначена със заповед З 375 14 11 2014 23 12 2014 г Оценителна таблица Информационно обслужване АД 23 12 2014 г Оценителна таблица Обединение Административни услуги 2014 23 12 2014 г Оценителна таблица Консорциум С А Консултинг ДЗЗД 23 12 2014 г Протокол 3 от дейността на комисия назначена със заповед З 375 14 11 2014 23 12 2014 г Решение за избор на изпълнител 23 12 2014 г Информация за освободена гаранция 09 01 2015 г Решение 158 18 02 2015 г на Комисията за защита на конкуренцията 10 03 2015 г Писмо с изх 21 09 03 2015 г за удължаване срока на валидност на подадена оферта 10 03 2015 г Писмо с изх 22 09 03 2015 г за удължаване срока на валидност на подадена оферта

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/469 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •