web-archive-bg.com » BG » M » MINFIN.BG

Total: 358

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Държавна комисия по хазарта
  ПОЛКО ЛИМИТЕД http www betfair com ЕВРОФУТБОЛ ООД http eurofootball bg НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ ООД http novabet bg https www 7777 bg ЕВРОБЕТ ООД http eurobet bg ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД http www ecasino bg УИН БЕТ ОНЛАЙН ЕООД http www winbet bg Относно информация за установяване на комуникационна свързаност между централната компютърна система на бетинг компании получили не получили лиценз за онлайн залагания и сървър на НАП кликнете тук http www nap bg page id 482 СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОСРОЧЕНИ ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ На основание чл 9 ал 5 във връзка с чл 85 ал 1 т 1 и т 9 от Закона за хазарта организаторите незаплатили в законовия срок дължимите данъци и други публични задължения се предлагат на ДКХ за влизане в процедура по временно отнемане на лицензите Заповед на Министъра на финансите Образец на декларация за дължимите държавни такси по чл 30 ал 3 и 4 от ЗХ утвърдена от министъра на финансите Преводите на държавните такси по чл 30 ал 3 и 4 от Закона за хазарта се извършват по следната сметка Банка БНБ Банкова сметка IBAN BG74 BNBG 9661 3100 1223 01 Банков идентификационен код BIC BNBGBGSD С оглед спазването на Мерките за отговорен хазарт приети от Европейския комитет за стандартизация организаторите на хазартни игри на основание чл 10а от Закона за хазарта се задължават да превеждат на Държавната комисия по хазарта следните годишни вноски 1 за организиране на онлайн залагания 50 000 лв 2 за организиране на игри в игрално казино 10 000 лв 3 за всички останали организатори на хазартни игри 5 000 лв Вноските не зависят от броя на лицензите за offline и online залагания и от броя на обектите за които лицето има издаден лиценз Преводите на годишните вноски по чл 10 а от Закона за хазарта се извършват по следната сметка Банка БНБ

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  supervision over gambling shall be exercised by the State Commission on Gambling with the Minister of Finance The Commission shall be a public financed legal person with a head office in Sofia The operation of the Commission shall be assisted by a general and specialised administration whereof the structure and working arrangements shall be determined by rules of organisation adopted by the Council of Ministers The operation of the Commission

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/en/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  ПОЛКО ЛИМИТЕД http www betfair com ЕВРОФУТБОЛ ООД http eurofootball bg НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ ООД http novabet bg https www 7777 bg ЕВРОБЕТ ООД http eurobet bg ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД http www ecasino bg УИН БЕТ ОНЛАЙН ЕООД http www winbet bg Относно информация за установяване на комуникационна свързаност между централната компютърна система на бетинг компании получили не получили лиценз за онлайн залагания и сървър на НАП кликнете тук http www nap bg page id 482 СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОСРОЧЕНИ ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ На основание чл 9 ал 5 във връзка с чл 85 ал 1 т 1 и т 9 от Закона за хазарта организаторите незаплатили в законовия срок дължимите данъци и други публични задължения се предлагат на ДКХ за влизане в процедура по временно отнемане на лицензите Заповед на Министъра на финансите Образец на декларация за дължимите държавни такси по чл 30 ал 3 и 4 от ЗХ утвърдена от министъра на финансите Преводите на държавните такси по чл 30 ал 3 и 4 от Закона за хазарта се извършват по следната сметка Банка БНБ Банкова сметка IBAN BG74 BNBG 9661 3100 1223 01 Банков идентификационен код BIC BNBGBGSD С оглед спазването на Мерките за отговорен хазарт приети от Европейския комитет за стандартизация организаторите на хазартни игри на основание чл 10а от Закона за хазарта се задължават да превеждат на Държавната комисия по хазарта следните годишни вноски 1 за организиране на онлайн залагания 50 000 лв 2 за организиране на игри в игрално казино 10 000 лв 3 за всички останали организатори на хазартни игри 5 000 лв Вноските не зависят от броя на лицензите за offline и online залагания и от броя на обектите за които лицето има издаден лиценз Преводите на годишните вноски по чл 10 а от Закона за хазарта се извършват по следната сметка Банка БНБ

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/2 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  Обща информация Обществени поръчки преди 30 09 2014 г Обществени поръчки стартирани от 01 10 2014 г Публични покани Планирани поръчки Обществени обсъждания Архив Проекти на нормативни актове Кариери Обявления Образци Архив Образци на искания Архив Е регистри Е услуги Начало Контакти Контакти Адрес София 1431 бул Акад Иван Гешов 15 Работно време на приемна 9 00 17 30 ч Телефон за връзка Приемна 02 9859 5858 Деловодство 02 9859

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/59 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  вътрешни правила за унифициране на административните процеси Надграждане на информационно административната инфраструктура с нови оптимизационно функционални модули и интегрирането им в общата информационна среда и усъвършенстване на интегрираната информационна система на ДКХ с нови функционалности и модули за контрол на дейността и приходите Обществена поръчка с предмет Доставка инсталация и внедряване на оборудване и лицензи Разработка на процедури за използване и управление на информационните ресурси и услуги в ДКХ разработка на политика и процедури за сигурност и внедряването им в ДКХ Публични покани Планирани поръчки Обществени обсъждания Архив Проекти на нормативни актове Кариери Обявления Образци Архив Образци на искания Архив Е регистри Е услуги Заседания на ДКХ Дневен ред Решения на ДКХ Протоколи от заседания на ДКХ Съобщения от комисии Съобщения от комисия проведена на 31 01 2013 г Съобщения от комисия проведена на 16 01 2013 г Съобщения от комисия проведена на 19 12 2012 г Съобщения от комисия проведена на 11 12 2012 г Съобщения от комисия проведена на 21 11 2012 г Съобщение от комисия проведена на 31 10 2012 г Съобщение от комисия проведена на 24 10 2012 г Съобщения от комисия проведена на 28 09 2012 г Съобщения от комисия проведена на 14 09 2012 г Съобщения от комисия проведена на 23 08 2012 г Съобщения от комисия проведена на 19 07 2012 г Съобщения от комисия проведена на 28 06 2012 г Съобщения от комисия проведена на 19 06 2012 г Съобщения от комисия проведена на 31 05 2012 г Съобщения от комисия проведена на 26 04 2012 г Съобщения от комисия проведена на 29 03 2012 г Съобщения от комисия проведена на 28 12 2011 г Съобщения от комисия проведена на 29 11 2011 г Съобщения от комисия проведена на 19 11 2013 г Съобщения от комисия проведена на 27 11 2013 г

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/sitemap (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  се осъществява от Държавна комисия по хазарта към министъра на финансите Държавната комисия се състои от председател и четирима членове всички със стаж по специалността не по малко от 5 години Председателят и членовете на държавната комисия се назначават от министъра на финансите Председателят ръководи дейността на държавната комисия и я представлява Членовете на държавната комисия могат да бъдат само български граждани с висше образование с високи професионални и нравствени качества които не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер Ограничения Членовете на Държавната комисия по хазарта и служителите в нея не могат пряко или косвено да влизат в каквито и да било сделки или икономически взаимоотношения с организатори на хазартни игри вносители и разпространители производители на съоръжения за хазартни игри или сервизни организации техни ръководители или служители включително и като експерти консултанти и под каквато и да е друга форма Членовете на Държавната комисия не могат да участват в организирането и провеждането на хазартни игри пряко или чрез подставено лице Те не могат да придобиват дялове и акции в търговски дружества имащи за предмет на дейност участие в организиране и провеждане на хазартни игри нито да участват в техни управителни и надзорни органи Членовете на Държавната комисия по хазарта не могат да учредяват и да членуват в юридически лица с нестопанска цел организиращи хазартни игри по реда на този закон Администрация Дейността на Държавната комисия по хазарта се подпомага и осъществява от обща и специализирана администрация чиято структура и организация на работа се определят с устройствен правилник приет от Министерския съвет Държавната комисия по хазарта извършва и следните дейности по Закона за хазарта проверки в обекти където се организира хазартна дейност без лиценз проверки и проучвания по писмени искания от организатори на хазартни игри и други дейности за издаване на лицензи по Закона за

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/5 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  Кариери Обявления Образци Архив Образци на искания Архив Е регистри Е услуги Начало Държавна комисия по хазарта Структура Структура Комисията осъществява надзора върху хазартнaта дейност и издава лицензи за организиране на хазартни игри и дейности по Закона за хазарта Органограма на Държавна комисия по хазарта Председател на Държавната комисия по хазарта Огнемир Митев Главен секретар Мариян Попов Директор на Дирекция Финансово стопански дейности и административноправно обслужване Димитринка Гуцова Директор на

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/6 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Държавна комисия по хазарта
  8 осъществява правно нормативното обслужване в областта на административното управление на комисията и осигурява процесуалното представителство на комисията по граждански и административни дела 9 организира и осъществява деловодната и архивната дейност в комисията 10 поддържа и актуализира страницата на комисията в интернет 11 подготвя координира и протоколно осигурява публичните изяви на председателя и или на овластени от него длъжностни лица при пресконференции официални и работни срещи и поддържа протоколната кореспонденция 12 организира координира и поддържа връзки със сходни органи в други страни и с международните организации свързани с надзора и регулирането на хазартната дейност 13 изготвя правни становища и проекти на решения по Закона за достъп до обществена информация 14 организира публикуването за обществено обсъждане на подготвяните проекти на нормативни актове на комисията Раздел IV Специализирана администрация Чл 12 1 Специализираната администрация осигурява осъществяването на правомощията на комисията по Закона за хазарта 2 Специализираната администрация е организирана в две дирекции 1 дирекция Контрол и правни дейности 2 дирекция Лицензи игрално и комуникационно оборудване информационни системи и анализи Чл 13 Дирекция Контрол и правни дейности 1 извършва предварителни проверки на игрално и комуникационно оборудване и игрален софтуер 2 извършва проверки за законосъобразното осъществяване на хазартната дейност 3 изземва игрално и комуникационно оборудване и парични средства които се използват за организиране или осъществяване на хазартна дейност без лиценз от комисията 4 установява административни нарушения 5 обезпечава доказателства за извършени нарушения чрез опис или изземване на вещи парични средства ценни книжа документи книжа и други носители на информация или чрез запечатване на каси офиси игрални зали игрални казина работилници помещения в които се организират или провеждат хазартни игри или се държи игрално оборудване и други подлежащи на контрол обекти 6 планира отчита и анализира резултатите от контролната дейност върху хазарта 7 оказва правна помощ и изготвя становища по правни въпроси в хода на контролната дейност 8 изготвя съгласува дава становища и участва в производството по реализиране на административнонаказателна отговорност 9 осъществява процесуалното представителство на комисията пред съдилищата по дела образувани по жалби срещу издадени наказателни постановления и срещу административни актове издадени от комисията 10 изработва или участва в изработването на проекти на нормативни и вътрешни актове засягащи контролната дейност на комисията и дава становища по проекти на нормативни актове получени от други държавни органи за съгласуване 11 анализира резултатите от административнонаказателните производства и съдебната практика свързани с контролната дейност Чл 14 Дирекция Лицензи игрално и комуникационно оборудване информационни системи и анализи 1 извършва проверки и проучвания по подадени писмени искания до комисията 2 разработва проекти на предложения по образувани производства пред комисията 3 привежда в изпълнение решенията на комисията 4 подготвя и актуализира списък на лаборатории които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и софтуер на комуникационно оборудване 5 извършва преглед и проверка на документацията представена от такива лаборатории и подготвя предложения до комисията за утвърждаване на типове и модификации 6 извършва оценка за годността на отнето или придобитото в полза на държавата игрално и комуникационно оборудване което е иззето от длъжностни лица на комисията и прави предложения за бракуване и унищожаване

  Original URL path: http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/7 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •