web-archive-bg.com » BG » L » LEGALWORLD.BG

Total: 1262

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ПРАВНИ КНИГИ | Правен свят
  съдебна медицина 29 00 лв Особени обстоятелства 8 00 лв Медико биологична характеристика Съдебномедицинска експертиза 6 70 лв Медицинска деонтология и медицинско право 7 00 лв Лекарски грешки и лекарски деликти 2 20 лв НОВИ ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ 10 10 България се събра отново с най лошите в Страсбург 09 52 Изчезна експертиза по делото САПАРД 05 фев Заседанията на ВСС на живо в интернет 05 фев Апелативният съд във Варна

  Original URL path: http://legalworld.bg/ciela-books/sydebna-medicina (2016-02-07)
  Open archived version from archive


 • ПРАВНИ КНИГИ | Правен свят
  Последно добавени Азбучен ред Съвременно право брой 5 2002 5 00 лв Публичен процес кн 1 Статии 14 00 лв Публичен процес кн 2 Статии 14 00 лв Дескриптивна юриспруденция 15 00 лв Членство в адвокатско дружество 21 00 лв Лекции по обща теория на държавата 15 00 лв Юридическото мислене 15 00 лв Въведение в американското право 25 00 лв Правна информатика 19 00 лв Основи на правната философия на XXI век 10 00 лв Основи на правото Книга първа 18 00 лв Преобразуване несъстоятелност и ликвидация 20 00 лв Делба на съсобственост 15 00 лв Облигационно право 12 90 лв Никлас Луман за правото и политиката 10 00 лв Принципи на парламентарното управление 10 00 лв Обща теория на правото 14 00 лв Нормативни актове източник на частното право 20 00 лв 1 2 3 4 5 НОВИ ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ 10 10 България се събра отново с най лошите в Страсбург 09 52 Изчезна експертиза по делото САПАРД 05 фев Заседанията на ВСС на живо в интернет 05 фев Апелативният съд във Варна за втори път ще решава дело за убийство преди 20 години 05 фев Тодор от Враца не е починал от побой ГОРЕЩО ВЪВ ФОРУМА Нотариус

  Original URL path: http://legalworld.bg/ciela-books/teoriia-na-pravoto (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • ПРАВНИ КНИГИ | Правен свят
  лв Социално и здравно осигуряване 2015 20 00 лв Трудови отношения 2015 CD 38 40 лв Трудови отношения 2015 32 40 лв Кодекс на труда 13 издание 7 50 лв Трудово право 49 00 лв Кодекс за социално осигуряване 7 50 лв Публичноправни проблеми на трудовото право 16 00 лв Кодекс за социално осигуряване 22 издание 7 90 лв Процедури вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения 32 40 лв Социално осигуряване 2014 г 32 40 лв Теория и практика по ДОПК 48 00 лв Работна заплата допълнителни трудови възнаграждения и обезщетения по Кодекса на трудa CD 30 00 лв Кодекс на труда 2014 г 12 00 лв Социално осигуряване 2014 г CD 38 40 лв Закон за здравното осигуряване 10 издание 5 20 лв Кодекс на труда 2014 1 издание 2014 7 80 лв Трудови отношения 2014 CD 38 40 лв 1 2 3 4 5 НОВИ ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ 10 10 България се събра отново с най лошите в Страсбург 09 52 Изчезна експертиза по делото САПАРД 05 фев Заседанията на ВСС на живо в интернет 05 фев Апелативният съд във Варна за втори път ще решава дело за убийство преди 20 години 05 фев Тодор

  Original URL path: http://legalworld.bg/ciela-books/trudovo-osiguritelno (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • ПРАВНИ КНИГИ | Правен свят
  лв Еднолични търговски дружества 19 80 лв Придобиване на контрол върху предприятия като форма на концентрация 18 00 лв Обществени поръчки 12 издание 6 30 лв Кодекс за застраховането 9 издание 9 60 лв Търговски закон 7 90 лв Договорната система в строителството 18 00 лв Търговски дружества Персонални дружества Дружествo с ограничена отговорност 20 00 лв Неоснователно обогатяване по чл 55 58 ЗЗД 16 00 лв Търговско право Обща част Търговци 23 00 лв Банкови закони 9 издание 12 90 лв Обществени поръчки 30 00 лв Обществени поръчки 11 издание 6 30 лв Тарифно класиране и произход на стоките съгласно митническото законодателство на ЕС 14 00 лв Нелоялни търговски практики в отношенията търговец потребител 14 00 лв Договорът за продажба спътник на цивилизацията 12 00 лв Облигационно право 9 издание 12 90 лв Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност 16 00 лв 1 2 3 4 5 НОВИ ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ 10 10 България се събра отново с най лошите в Страсбург 09 52 Изчезна експертиза по делото САПАРД 05 фев Заседанията на ВСС на живо в интернет 05 фев Апелативният съд във Варна за втори път ще решава дело за убийство преди 20 години 05 фев Тодор от Враца

  Original URL path: http://legalworld.bg/ciela-books/tyrgovsko-pravo (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • ПРАВНИ КНИГИ | Правен свят
  лв Данъчни закони 2001 с всички допълнения 5 00 лв Основи на правния режим на инвестиционни ценни книжа 15 00 лв Закон за юридическите лица с нестопанска цел 1 00 лв Закон за устройството на държавния бюджет 0 60 лв Ипотеки залог привилегии 8 50 лв Закон за задълженията и договорите 9 60 лв Данъчно осигурителен процесуален кодекс 6 50 лв Данъчно право Специална част 14 00 лв Новото данъчно законодателство през 2015 г CD 38 40 лв Новото данъчно законодателство през 2015 г 32 40 лв Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 2015 4 90 лв Данъчно осигурителен процесуален кодекс 9 издание 6 70 лв Данъци 2015 14 издание 13 80 лв Финансово право 3 издание 20 00 лв 15 00 лв Данъчно право Пето преработено и допълнено издание 25 00 лв 18 75 лв Теория и практика по ДОПК 48 00 лв 1 2 3 4 5 НОВИ ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ 10 10 България се събра отново с най лошите в Страсбург 09 52 Изчезна експертиза по делото САПАРД 05 фев Заседанията на ВСС на живо в интернет 05 фев Апелативният съд във Варна за втори път ще решава дело за убийство преди 20 години

  Original URL path: http://legalworld.bg/ciela-books/finansovo-danychno-bankovo (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • ПРАВНИ КНИГИ | Правен свят
  новия Семеен кодекс 30 00 лв Граждански процесуален кодекс 4 90 лв Коментар на новия закон за ДДС и ППЗДДС 24 00 лв Гражданско право 18 00 лв Вещно право 22 00 лв Касационно обжалване 20 00 лв Търговско право Обща част 12 00 лв Основи на държавата и правото Ч 1 2 00 лв Наказателно процесуален кодекс 6 50 лв Административен процес по общата и специалната клауза 18 00 лв Съдебна практика по Наказателния кодекс I IV том 79 00 лв Основи на правото 9 60 лв Закон за движението по пътищата В сила от 1 юли 2009 г 5 50 лв Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности 21 00 лв Основи на гражданското право 20 00 лв Финанси 9 00 лв Закон за ДДС 2006 4 50 лв Българско вещно право 18 00 лв 1 2 3 4 5 НОВИ ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ 10 10 България се събра отново с най лошите в Страсбург 09 52 Изчезна експертиза по делото САПАРД 05 фев Заседанията на ВСС на живо в интернет 05 фев Апелативният съд във Варна за втори път ще решава дело за убийство преди 20 години 05 фев Тодор от Враца не е починал от побой ГОРЕЩО

  Original URL path: http://legalworld.bg/ciela-books?sort=date (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • ПРАВНИ КНИГИ | Правен свят
  по данъчни и митнически дела 16 00 лв 150 примерни длъжностни характеристики 22 80 лв 27 ключа за договора от Лисабон 12 00 лв 65 начина да предпазим от престъпление детето 10 00 лв Абстрактните правни сделки по нашето гражданско право 8 00 лв Автономия на волята в международното частно право 6 90 лв Авторски и изпълнителски права в музиката 20 00 лв Авторски коментар на Новия закон за ДДС 18 00 лв Авторско право Договори 17 00 лв Авторско право и сродните му права в Република България 8 90 лв Авторско право и сродните му права в Република България Седмо преработено и допълнено издание 15 90 лв Авторското право в музиката 13 90 лв Адвокатската защита по граждански дела 10 00 лв Админисративно право на Република България обща част 12 00 лв Административен контрол Контролна компетентност на изпълнителната власт 5 00 лв Административен процес 5 90 лв Административен процес 5 90 лв 1 2 3 4 5 НОВИ ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ 10 10 България се събра отново с най лошите в Страсбург 09 52 Изчезна експертиза по делото САПАРД 05 фев Заседанията на ВСС на живо в интернет 05 фев Апелативният съд във Варна за втори път ще решава дело

  Original URL path: http://legalworld.bg/ciela-books?sort=name (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • ПРАВНИ КНИГИ | Правен свят
  в семейните правоотношения Актуализиран текст на основни нормативни актове още ПРАВНИ КНИГИ Бюлетин на Върховния касационен съд брой 1 2003 2 50 лв Наръчник на митническия служител 28 00 лв Медийна регулация 8 90 лв Нотариалният акт 18 00 лв История на Българската държава и право 1878 1944 5 00 лв Данъчно облагане 2005 Коментар 16 00 лв НОВИ ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ 10 10 България се събра отново с най лошите

  Original URL path: http://legalworld.bg/ciela-books/98019.komentar-na-noviia-semeen-kodeks.html (2016-02-07)
  Open archived version from archive