web-archive-bg.com » BG » D » DSKRODINA.BG

Total: 240

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ДСК Родина
  пенсионен фонд ДСК Родина функционира от самото създаване на Пенсионноосигурителна компания ДСК Родина АД Той е атрактивна възможност при спестяване заради традиционно високата доходност и свободния избор при изтегляне на средствата Личните вноски в ДПФ ДСК Родина могат да бъдат получени по всяко време и при кратки срокове Гъвкавостта на осигурителните схеми в доброволния ни фонд позволява той да бъде и ефективно средство за данъчно планиране Ниските такси бързината на

  Original URL path: https://dskrodina.bg/page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/voluntaries/voluntary/about/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • ДСК Родина
  на пенсионна възраст Важно предимство на този тип осигуряване е че осигурените лица могат да изтеглят натрупаните средства от лични вноски по всяко време дори преди настъпване на осигурителен случай старост инвалидност смърт Тази свобода при управление на личните доходи позволява на лицата да инвестират своите спестявания възползвайки се от различните предимства на осигуряването в ДПФ ДСК Родина оптимизиране на дължимия данък върху доходите на физическите лица чрез намаляне на

  Original URL path: https://dskrodina.bg/page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/voluntaries/voluntary/why/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ДСК Родина
  от месечни вноски като размерът на месечната вноска може да се определи в зависимост от исканията на осигурителя като абсолютна сума процент от минималната месечна работна заплата за страната процент от брутното трудово възнаграждение процент от избран осигурителен доход еднократни вноски за закупуване на допълнителни пенсионни права комбинирано с месечни вноски и с еднократни вноски за закупуване на допълнителни пенсионни права Еднократни вноски за закупуване на допълнителни пенсионни права могат

  Original URL path: https://dskrodina.bg/page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/voluntaries/voluntary/how/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ДСК Родина
  част от тях и или натрупаната доходност от инвестиции или част от нея както преди така и при настъпил осигурителен случай старост инвалидност смърт Средства от натрупани вноски за сметка на работодателя както и доходът от тяхното инвестиране могат да бъдат изтеглени най рано пет години преди пенсиониране Личните вноски в ДПФ ДСК Родина могат да бъдат изтеглени по всяко време и при кратки срокове Осигурителен случай е настъпил когато лице може да упражни право на пенсия за инвалидност право на наследствена пенсия или право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 5 години преди навършване на възрастта за пенсиониране по трета категория труд осигуреното лице изтегля средства от ДПФ ДСК Родина по процедурата при настъпил осигурителен случай При изтеглянето на натрупани средства от вноски и или доходност преди настъпването на осигурителен случай ПОК ДСК Родина АД удържа такса в размер определен в Правилника за дейността на Доброволен пенсионен фонд ДСК Родина Компанията не удържа такса при изплащане на допълнителна пенсия както и при еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства при придобиване право на пенсия при плащания на наследници прехвърляне на средства за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от друго пенсионноосигурително дружество Изтеглянето на средства от ДПФ ДСК Родина може

  Original URL path: https://dskrodina.bg/page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/voluntaries/voluntary/receive/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ДСК Родина
  доходност която да надвишава средната за пазара по партидите на осигурените лица По желание на осигуреното лице личните вноски в ДПФ ДСК Родина могат да бъдат изтеглени по всяко време а не само при пенсиониране Средствата се превеждат по посочена от Вас банкова сметка Натрупаните средства по индивидуалните партиди са лични и неприкосновени Само осигурените лица могат да се разпореждат с тях Средствата по индивидуалните партиди се наследяват в пълен

  Original URL path: https://dskrodina.bg/page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/voluntaries/voluntary/personal/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ДСК Родина
  стимулира развитието на тази важна социална дейност Всеки осигурен в ДПФ ДСК Родина с вноски за сметка на работодател подписва декларация по образец с която обявява съгласието си да бъде осигуряван за сметка на работодателя си Ако работодателят прекъсне плащането на осигурителни вноски осигурените лица не губят своите права независимо дали впоследствие той ще възстанови плащането или не Предлагаме Ви осигуряване с вноски за сметка на работодателя чиито размер варира

  Original URL path: https://dskrodina.bg/page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/voluntaries/voluntary/employer/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ДСК Родина
  чрез подписването на декларация по образец В осигурителния договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване сключен с ПОК ДСК Родина АД за осигуряване в ДПФ ДСК Родина се регламентират имената и адресите на страните по договора размерът на осигурителната вноска начинът на плащане на осигурителните вноски месечно или с еднократни вноски обхватът на осигуряването редът и начинът на изплащане на допълнителните пенсии правата и задълженията на страните по договора лицата ползващи

  Original URL path: https://dskrodina.bg/page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/voluntaries/voluntary/insurer/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ДСК Родина
  допълнително доброволно пенсионно осигуряване осигурените лица имат право във всеки момент да изтеглят натрупаните средства от лични вноски да прехвърлят натрупаните средства от лични вноски или част от тях на съпруг а или на роднини по права линия до втора степен Осигурените лица избират сами вида и срока на допълнителната пенсия при пенсиониране Натрупаните средства от работодателски вноски в Доброволен пенсионен фонд лицето има възможност да изтегли при придобиване на право на лична пенсия или до 5 години по рано При смърт на осигурено лице или пенсионер на Доброволния пенсионен фонд такъв вид средства се изплащат изцяло на техните наследници Осигуреното лице посочва своите наследници в договора за допълнително доброволно пенсионно осигуряване В противен случай за такива се приемат законовите наследници Осигуреното лице е в състояние да промени посочените от него наследници Промяната се извършва с представяне на нотариално заверена декларация по образец Задължително в рамките на една календарна година осигуреното лице получава от Компанията информация за натрупаната сума по индивидуалната си партида разпределената доходност и разчети за протичащите от набраните средства пенсионни права Няма ограничения и такси за многократно представяне на тези данни Правата на осигурените лица в ДПФ ДСК Родина АД не зависят от периода на осигуряване и

  Original URL path: https://dskrodina.bg/page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/voluntaries/voluntary/rights/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive